Vsi občasno občutimo bolečino, vendar pri nekaterih mine hitreje kot pri drugih. Pri posameznikih lahko bolečina celo ne mine.

Še vedno ne vemo ali je to zato ker je bila poškodba, bolečina že v začetku močnejša. Vemo pa, da so med njimi ljudje, ki nimajo osebnostnih težav in da je bila kronična bolečina zdravljena, vendar neuspešno.Kaj pravzaprav je bolečina? Je to simptom poškodovanega tkiva ali nekaj mnogo bolj zapletenega?

Odgovor lahko poiščemo tudi v tezi ali je mogoče imeti poškodovano tkivo brez bolečine oziroma ali je lahko prisotna bolečina brez poškodbe tkiva.

Odgovor se ponuja na dlani. Vsi se lahko spomnimo brazgotine za katero ne vemo kje smo jo dobili, torej ni bilo bolečine.

Ali pa se spomnimo kako nas je bolelo ko smo se s toplo vodo tuširali po celodnevnem sončenju. Topla voda nas ni ranila, aktivirali so se le naši kožni receptorji na opečeni koži. Bolečina torej le ni samo preprosto merilo za poškodbo tkiva.

Kaj je torej bolečina?  International Association for the Study of Pain predeljuje bolečino kot izkustvo.

Bolečino navadno sproži sporočilo poslano iz tkiva v telesu po nevronih (nociceptorjih), ki nam sporoča neko potencialno nevarnost.

Ko sporočilo o nevarnosti doseže možgane, morajo možgani odgovoriti na pomembno vprašanje: »Kako velika je nevarnost?«.

Opredelijo jo glede na prejšnje izkušnje, kulturne vplive, znanje, druge senzorne vplive,… Kadar možgani napačno ocenijo nevarnost, lahko to vodi tudi v kronično bolečino.

Drugi vzrok je lahko, da postanejo naši nociceptorji zaradi predolgo trajajočega dražljaja bolj ali preveč občutljivi.

V tem primeru nociceptorji ves čas pošiljajo sporočilo o nevarnosti in tako zabrišejo resnično nevarnost.
Lahko pa možgani zaznavajo več bolečine kot večjo poškodbo, kot večjo nevarnost in odreagirajo tako, da generirajo še več bolečine.

Ob domnevi, da napačno razumevanje bolečine poveča bolečino, se pojavi vprašanje kaj se zgodi če spremenimo, »popravimo«, razumevanje bolečine.

Tekom desetletnih raziskav se je izkazalo, da se bolečina in zmanjšana sposobnost ne zmanjšata niti veliko niti hitro, kljub vsemu pa ima zdravljenje boljši učinek, poslabšanja so zmernejša in ne tako zelo pogosta, dolgoročni učinki zdravljenja so mnogo boljši.

To kaže nato kako pomembno je zmanjšati, obvladovati vse bolečinske informacije. Vendar pozor.

Bolečina je pomembna tudi kot obrambni mehanizem. V primeru, dotika z ognjem, umaknemo roko, da ne bi še bolj poškodovali tkiva. Če odstranimo majhno nevarnost lahko telo spregleda večjo nevarnost.

 

Blanka Koščak Tivadar dipl.fiziot.
Ipnf in Cyriax terapevt

Povzeto po avtorju Lorimer Moseleyu, Professor of Clinical Neurosciences and Chair in Physiotherapy at University of South Australia