zzzs evropska kartica zdravstvene zavarovanjaEvropska kartica zdravstvenega zavarovanja je pri večini dopustnikov postala že obvezen del prtljage, vendar pa včasih potrošniki od nje pričakujejo več, kot jim lahko zagotovi. Še pred odhodom v tujino preverite, kaj zagotavlja kartica, da ne bo težav, če boste potrebovali zdravniško pomoč.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja si lahko naročite tudi prek spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kje lahko s kartico uveljavljate zdravstvene storitve?
S kartico lahko uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v vseh državah članicah EU, EGP ter v Švici, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori in Avstraliji.

Ali so zdravstvene storitve s kartico brezplačne?
Zdravstvene storitve so lahko brezplačne ali pa plačljive, kar je odvisno od zakonodaje države, kjer začasno bivate in potrebujete zdravstvene storitve.

Kakšne storitve lahko dobite?
V državi EU, kjer potrebujete zdravstvene storitve, ste izenačeni z državljani te države. V Bosni in Hercegovini in Makedoniji pa kartica omogoča samo nujno medicinsko pomoč. Opozarjamo, da so zdravstveni sistemi v posameznih državah različni. Nekatere storitve, ki sodijo v Sloveniji med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, niso nujno pravica tudi v drugi državi. Splošno pa velja, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov pri zasebnih izvajalcih.

Tudi način uveljavljanja zdravstvenih storitev je v vsaki državi nekoliko drugačen. Zato si pred odhodom v tujino na spletnem mestu www.zzzs.si preberite, do katerih zdravstvenih storitev ste upravičeni v posamezni državi in kako jih lahko uveljavite.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni nadomestilo za turistično zdravstveno zavarovanje.

Ali je v primeru hude nesreče ali bolezni mogoče kartico uporabiti za organiziranje prevoza v domovino?

Kartica omogoča lažji dostop do zdravljenja, nima pa nobene zveze z vračanjem v domovino. Kartica ne bo pomagala pri brezplačnem prevozu domov, če boste resno zboleli ali doživeli hudo nesrečo. Za take primere boste morali skleniti posebno zavarovanje z asistenco za tujino.

Kaj lahko storite, če kartico pozabite ali izgubite?
Takoj se povežite z ZZZS in jih prosite, naj vam po telefaksu ali elektronski pošti pošlje certifikat, ki začasno nadomešča kartico.

Certifikat je enakovreden evropski kartici zdravstvenega zavarovanja in vam bo med začasnim bivanjem v drugi državi, kjer lahko uporabite kartico, zagotavljal enake zdravstvene storitve in povračilo stroškov. Še zlasti priporočamo takšno ravnanje, če je potreben sprejem v bolnišnico.

Ali imetnikom evropske kartice kakšni pregledi in zdravljenja načeloma niso na voljo?
Kot imetnik kartice imate pravico do vseh storitev, “ki jih oseba iz medicinskih razlogov potrebuje med bivanjem na ozemlju druge države članice, pri čemer se upoštevata narava storitev in pričakovana dolžina bivanja”.

Zagotovljena mora biti zdravstvena oskrba in zdravljenje, ki je potrebno glede na vaše zdravstveno stanje, da bo vaše bivanje drugi državi z zdravstvenega vidika varno. Tako vam ne bo treba prekiniti potovanja in se zaradi zdravljenja vrniti domov. Izvajalci pa niso dolžni zagotoviti nekaterih oblik zdravljenja, ki jih lahko opravite po vrnitvi domov (na primer večina zobozdravstvenih posegov).

Prav lahko se zgodi, da boste imeli težave pri uveljavljanju povračila stroškov za zdravljenje, ki ne sodi v obseg potrebnih storitev med začasnim bivanjem. Nekatere oblike zdravljenja so tudi dolgotrajnejše in zahtevajo več obiskov pri zdravniku – to ni združljivo z začasnim bivanjem v drugi državi.

V takih primerih so vam v drugi državi dolžni zagotoviti osnovno zdravljenje, potem pa vas, če je mogoče, poslati k vašemu zdravniku doma, ki opravi nadaljnje preglede ali oblike zdravljenja.

Na svoj  pametni telefon naložite aplikacijo “European Health Insurance Card”
Vodnik za uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja obsega splošne informacije o kartici, telefonske številke za klic v sili, informacije o vrstah zdravljenja in stroških, za katere velja kartica, navodila za povračilo stroškov in kontaktne osebe, s katerimi se povežete, če kartico izgubite.

[wp_ad_camp_1]

Aplikacija je na voljo v 24 jezikih (s preprosto možnostjo preklapljanja med njimi), za pametne telefone in tablice z operacijski (vir: Zps.si).

EVROPSKA KARTICA se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori in Avstraliji

KONVENCIJSKO POTRDILO se uporablja v Bosni in Hercegovini

Listini sta brezplačni.

Opozorilo za pravočasno naročanje listin
Listino naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom, V POLETNIH MESECIH PA ZARADI POVEČANEGA ŠTEVILA NAROČIL VSAJ 7 DELOVNIH DNI PRED ODHODOM. Ta čas je potreben za obdelavo vašega naročila in pošiljanje listin. Če listine niste pravočasno naročili, se oglasite na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer vam bodo izdali “Certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja” oz. konvencijsko potrdilo. Lahko se zgodi, da listine za družinske člane, ki ste jih naročili istočasno, po pošti ne bodo dostavljene v istem dnevu.

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici boste naročeno listino prejeli na naslov stalnega prebivališča v državi članici EU. Za pošiljanje listine je potrebno upoštevati daljši čas, zato svetujemo, da naročite listino prej in ne le 4 delovne dni pred odhodom iz države stalnega prebivališča.

Opozorilo o veljavnosti listin
LISTINE BODO IZDANE NAJMANJ ZA 30 DNI IN NAJVEČ ZA 1 LETO, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe.

UPOKOJENCEM in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18.leta, če niso sami zavarovanci, za PET LET oz. do dopolnjenega 18.leta.

Za začetek veljavnosti listine se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti listine je potrebno naročiti novo listino.