Ko se pripravljamo na dopust imamo v naših glavah 1001 stvar za urediti, pripraviti, organizirati… Velikokrat pa pozabimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo enostavno naročimo prek spletnega obrazca v manj kot eni minuti.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima že nekaj časa na njihovi spletni strani obrazec za brezplačno oddajo naročila evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki velja v  državah članicah Evropske unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, (Slovenija), Španija, Švedska ter Velika Britanija in Severna Irska).

Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška.  in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori ter Avstraliji.

V Bosni in Hercegovini pa uveljavljate nujne zdravstvene storitve s konvencijskim potrdilom.

NAROČILO EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Klik)

NAROČILO KONVENCIJSKEGA POTRDILA ZA BOSNO IN HERCEGOVINO

Več navodil, informacij in pomembnih zadev na katere morate biti pozorni:

Listina – evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in konvencijsko potrdilo sta brezplačni.

Opozorilo za pravočasno naročanje listin
LISTINO NAROČITE VSAJ 4 DELOVNE DNI PRED ODHODOM. Ta čas je potreben za obdelavo vašega naročila in pošiljanje listin. Če npr. na pot odhajate v soboto, vnesite naročilo najkasneje v torek do 22. ure. Če potujete danes ali jutri, se oglasite na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer vam bodo izdali «Certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja« oz. konvencijsko potrdilo.

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici boste naročeno listino prejeli na naslov stalnega prebivališča v državi članici EU.

Za pošiljanje listine je potrebno upoštevati daljši čas, zato svetujemo, da naročite listinoprej in ne le 4 delovnedni pred odhodom iz države stalnega prebivališča.

Pri uveljavljanju pravic, ki vam jih nudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, obstajajo tudi omejitve. Tako lahko z evropsko kartico oziroma konvencijskim potrdilom uveljavljate pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev le pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. V zasebnih zavodih pa stroške vseh storitev krijete sami. Poleg tega je treba upoštevati, da javni zdravstveni sistemi v različnih državah delujejo na podlagi različnih predpisov.  Zato je pomembno, da po obisku zdravnika v tujini hranimo vse račune, zdravniške recepte in potrdila, da potem lahko, ko pridemo domov te listine priložimo poleg.

Opozorilo o veljavnosti listin
LISTINE BODO IZDANE NAJMANJ ZA 30 DNI IN NAJVEČ ZA 1 LETO, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe.

Za začetek veljavnosti listine se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti listine je potrebno naročiti novo listino.

Evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Konvencijsko potrdilo lahko naročite kadarkoli pred iztekom veljavnosti potrdila.

Če pa ste evropsko kartico pozabili naročiti pravočasno, se obrnite na območno enoto ali izpostavo ZZZS, kjer vam bodo izdali certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico.

NAROČILO EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Klik)

NAROČILO KONVENCIJSKEGA POTRDILA ZA BOSNO IN HERCEGOVINO