ozivljanje in uporaba AED reanimacija in avtomatski defibrilatorPrva pomoč, zgodnja prepoznava nenadnega srčnega zastoja, hitro ukrepanje s klicom na pomoč ReCO 112, temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega – polavtomatskega defibrilatorja (AED)… vsi ti dogodki in ukrepi so ključnega pomena za eventuelno preživetje bolnika.

Najbolj pomembni so zgodnji temeljni postopki oživljanja in uporaba AED.

Prepričani smo, da vsi skrbite za svoj zdrav življenjski slog (zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost, ne kadite in ne pijete alkohola, ohranjate normalno telesno težo, imate urejen krvni tlak,, ohranjate normalen nivo holesterola..).  Po statistikah sodeč temu ni tako, saj zarad akutnih koronarnih dogodkov v Sloveniji letno umre okoli 4000 ljudi.  Akutni koronarni sindrom predstavlja glavni vzrok umiranja bolnikov s srčno boleznijo.

Kot smo že omenili je preživetje posameznika v veliki meri odvisno od ‘verige preživetja’ (prepoznavanje srčnega zastoja, klicanja 112, oživljanja in uporaba AED).

Glede na teorijo, izsledke raziskav in diplomskih nalog ter izkušenj iz terena zelo malo očividcev pokliče pomoč. Le nekaj % očividcev pa prične z oživljanjem in uporabi defibrilator (če je le ta na voljo).

Vsi, ki imate izpit za avto ste opravili prvo pomoč… na internetu je ogromno spletnih portalov, člankov in videoposnetkov na temo oživljanja & uporabo defibrilatorja, spletni portali z bazami in lokacijami defibrilatorjev…skratka pomembno je napraviti preskok v miselnosti, da bo postala pomoč obolelemu naša prioriteta, misija znati oživljati in z oživljanjem pomagati – rešiti življenje.

ozivljanje aed temeljni postopki ozivljanja

Vsak se lahko nauči oživljati in vsi bi se morali naučiti! Dejstvo je, da se 80% srčnih zastojev zgodi na javnih mestih in so prvi reševalci na mestu vedno laiki – očividci. Nenadni srčni zastoj je dogodek, kateri se pojavi brez opozorila, ob tem srce zastane in če oživljanje ni pravočasno, človek umre. Možnost preživetja in kvaliteta življenja po eventuelnem uspešnem oživljanju se vsako minuto zmanjšuje. Dlje časa so srčna mišica, organi in možgani brez kisika, toliko večje so nepopravljive okvare.  V ozadju zastoja srca  gre največkrat za motnjo ritma – ventrikularno fibrilacijo, katero lahko prekinemo le z električnim sunkom oz. šokom. Zato je hitra defibrilacija(AED) poleg kontinuirane masaže srca še kako pomembna!

Oživljanje je tekma s časom. Za vsako minuto, ki preteče od nastopa zastoja srca do prve defibrilacije, se zmanjša verjetnost za preživetje za okoli deset do dvanajst odstotkov. Povprečen dostopni čas ekip nujne medicinske pomoči je 5-10min ali več… Odvisno od hitrosti klica, oddaljenosti reševalne postaje in kraja dogodka.

AED (defibrilator) je namenjen laikom, ki naj ne oklevajo, ko človek potrebuje pomoč. Defibrilator je varna naprava in sama prepozna srčni ritem. V kolikor bo potrebna defibrilacija Vas bo na to opozoril in vi boste poskrbeli za varnost ter pritisnili na gumb za defibrilacijo. Vaša naloga je, da čimprej namestite elektrode – nalepke defibrilatorja na prsni koš obolelega in vključite defibrilator. Le-ta Vas bo usmerjal in vodil skozi potek oživljanja dokler ne bodo prispeli reševalci, ki bodo nadaljevali z oživljanjem.

SEZNAM LOKACIJ DEFIBRILATORJEV AED PO SLOVENIJI http://www.aed-baza.si

Fotografija, ki označuje mesto defibrilatorja

Znak za mesto kjer je defibrilator

Nekaj dejstev:

–          Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnih primerih po svojih močeh in sposobnostih nuditi pomoč in poklicati nujno medicinsko pomoč (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ur.l.RS, št.20/2004)

–          Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji umre na dan od 5 do 6 ljudi.

–          Zaradi akutnega koronarnega sindroma vsako leto v EU umre okoli 800.000 ljudi.

112

KLIC NA POMOČ (ostalim očividcem in na telefon 112)

Pomembno je, da takoj na začetku na glas zakličete NA POMOČ, saj boste vi oživljali, spet drug bo tekel po AED, tretji pa naj pokliče nujno medicinsko pomoč 112. V kolikor defibrilatorja ni na voljo nadaljujte z oživljanjem in seveda klicanjem na pomoč (112).

Oseba, ki kliče NMP naj bo zbrana, mirna, pozna naj situacijo na mestu dogodka, nikakor naj ne prekine zveze, dobro naj posluša dispečerja in kratko&jedrnato odgovarja na vprašanja. Panika in histerija podaljšujeta prihod reševalcev in posledično zmanjšujeta možnost preživetja bolnika.

PREVENTIVA?

Najslabše bo, če ne bomo storili nič. Odšli proč, nezavestno osebo gledali od daleč kako leži brez znakov življenja. Največji problem je strah in neznanje.

Imejte v mislih vaše bližnje, če bi tam ležali brez znakov življenja, zagotovo bi klicali pomoč, jim pomagali..izobrazite se na brezplačnih tečajih prve pomoči, oživljanja, uporabe AED, preberite na spletu članke, poglejte si videoposnetke, osvežite znanje…

Veliko boste storili že, če boste poklicali reševalce.

Približajte se obolelemu, zavpijte NA POMOČ, pričnite z masažo srca, naj druga oseba steče po defibrilator (poglejte na splet lokacije defibrilatorjev) in s skupnimi močmi nadaljujte z oživljanjem do prihoda reševalcev. Naredili ste plemenito dejanje!

Oživljamo in defibriliramo pa ne vsak dan…zato so Vam pripravili majčko na temo oživljanja in uporabe AED.

Namen majčke je ozaveščati ljudi, spreminjati miselnost in seveda omogočiti ‘plonk-listek’ za oživljanje.

Majčke so vrhunske kvalitete (DTG tisk, 100% bombaž, vse velikosti, raznorazne barve, kjut dizajn..)

Majčko si lahko ogledate in naročite (klik)  (izberete barvo in velikost s klikom na spodnjo povezavo oz. na sliko majčke:

logo aed majcka

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

TPO (temeljni postopki oživljanja) izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne diha oz. ne diha normalno in se ne premika. Če pri prizadetem opazimo občasne neučinkovite poskuse »lovljenja« sape, moramo posumiti, da je prišlo do srčnega zastoja in pričeti s TPO.

Znaki, kot so barva in temperatura kože ter širina zenic, nas lahko zavedeja in predstavljajo vzporedne znake srčnega zastoja.

Temeljni postopki oživljanja vključujejo zgodnjo prepoznavo stanj, ki lahko hitro privedejo do nenadne smrti, klic na tel. 112, izvajanje zunanje masaže srca in umetnega dihanja, uporabo avtomatičnega defibrilatorja ter ukrepanje pri zapori dihalne poti s tujkom. Spodaj opisana navodila veljajo za odrasle.

1. Zagotovimo varnost reševalca in prizadetega.

2. Ocenimo stanje zavesti – prizadetega nežno stresemo za ramena in glasno vprašamo »Ali ste v redu?«

3.A Če na vprašanje odgovori ali se premakne:

 • ga pustimo v obstoječem položaju (če ne grozi nevarnost iz okolice);
 • povprašamo, kaj je se je zgodilo in kako se počuti, po potrebi pokličemo na tel. 112;
 • v rednih presledkih preverjamo stanje prizadetega.

3.B   Če se prizadeti NE odziva:

 • poskušamo priklicati pomoč, glasno vzkliknemo »Na pomoč«.
 • obrnemo ga na hrbet in razpremo zgornji del oblačil;
 • sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado:
 • dlan položimo na čelo in s pritiskom zvrnemo glavo;
 • s konicama dveh prstov dvignemo brado, izogibamo se pritisku na mehke dele vratu;
 • odstranimo samo vidne tujke iz ustne votline (tudi slabo prilegajočo se zobno protezo).

4. Poskrbimo, da je dihalna pot prosta in ugotavljamo prisotnost normalnega dihanja:

 • opazujemo gibanje prsnega koša;
 • pri ustih poslušamo dihalne šume;
 • na svojem licu poskušamo občutiti izdihani zrak prizadetega;
 • do 10 sekund opazujemo, poslušamo in čutimo, preden se odločimo, da prizadeti ne diha oz. ne diha normalno; če smo v dvomih, ravnamo kot da NE diha.

5.A Če prizadeti diha normalno (ne le posamezni vdihi):

 • ga namestimo v položaj za nezavestnega (NE pri sumu na poškodbo hrbtenice);
 • pokličemo na tel. 112 ali pošljemo nekoga po pomoč, medtem pa nadzorujemo dihanje.

5.B   Če prizadeti NE diha oz. ne diha normalno:

 • kličemo službo NMP na tel. 112 in pridobimo avtomatični defibrilator, če se nahaja v bližini:
 • če je reševalcev več: pošljemo nekoga, da pokliče;
 • če smo sami: zapustimo prizadetega za čas klica.
 • uporabimo avtomatični defibrilator takoj, ko je na voljo;
 • pričnemo z zunanjo masažo srca:
 • pokleknemo na stran prizadetega;
 • dlan dominantne roke položimo na sredino prsnega koša;
 • dlan druge roke položimo nad prvo roko in prepletemo prste, da ne pritiskamo na sosednja rebra;
 • nagnemo se nad prizadetega in z iztegnjenimi komolci pritiskamo pravokotno na prsni koš, tako da se vda za 4–5 cm;
 • popustimo pritisk, vendar rok ne odmikamo od prsnega koša ter ponovno pritisnemo;
 • poskušamo porabiti enak čas za pritisk na prsni koš in za popuščanje pritiska;
 • izvedemo 30 stisov prsnega koša;
 • med masažo lahko glasno štejemo, da zagotovimo potrebno frekvenco masaže, ki je 100 stisov/min (tj. nekoliko manj kot 2 stisa v sekundi).

6.A   Povežemo zunanjo masažo srca z umetnim dihanjem:

 • po 30 stisih prsnega koša damo 2 umetna vpiha;
 • tehnika umetnega dihanja:
 • sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado;
 • s palcem in kazalcem roke, ki jo imamo na čelu stisnemo mehki del nosu;
 • narahlo odpremo usta in ob tem dvigujemo brado;
 • normalno vdihnemo in zaobjamemo ustnice prizadetega tako, da dobro tesnijo;
 • enakomerno vpihujemo zrak v usta prizadetega in opazujemo dvigovanje prsnega koša, vpih naj traja 1 sekundo (količina vpihnjenega zraka naj bo približno 0.5–0.6 litra oz. tolikšna, da opazimo viden dvig prsnega koša);
 • odmaknemo svoja usta, vzdržujemo prosto dihalno pot in opazujemo spuščanje prsnega koša;
 • ponovno normalno vdihnemo in izvedemo drugi vpih, enako kot prvega;
 • pri sumu na poškodbo vratne hrbtenice sprostimo dihalno pot z že opisanim prilagojenim trojnim manevrom, umetno dihanje pa dajemo tako, da stisnemo nos z robovi obeh dlani ob palcih.

OPOMBA: Če se po prvem vpihu prsni koš prizadetega ne dvigne tako kot pri normalnem dihanju, pred drugim vpihom preverimo:

 • ali je glava pomaknjena dovolj nazaj in brada zadosti dvignjena;
 • ustno votlino in odstranimo vsako vidno oviro;
 • Če je bil tudi drugi vpih neuspešen nadaljujemo z zunanjo masažo srca.

6.B  Nadaljujemo z zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem (v razmerju 30 : 2):

 • zunanjo masažo srca in umetno dihanje v razmerju 30 : 2 izvajamo neprekinjeno dokler:
 • ne pride služba NMP,
 • prizadeti ne prične normalno dihati,
 • smo fizično zmožni,
 • ni na voljo avtomatičnega defibrilatorja, nato nadaljujemo glede na navodila defibrilatorja.

OPOMBA: Pravilno izvajanje TPO je zelo utrujajoče. V primeru, da je prisotnih več laikov, vsak izvaja TPO 1–2 minuti. TPO v paru lahko izvajata samo 2 izšolana reševalca, sicer laiki v paru NE oživljajo. Prvi reševalec naj nudi umetno dihanje in preverja znake življenja, drugi pa izvaja zunanjo masažo srca. Razmerje med zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem je vedno 30 : 2, če oživlja eden ali dva reševalca.

6.C   TPO samo z zunanjo masažo srca:

 • če predihavanje prizadetega ni možno (obsežna poškodba obraza, strupi, slabo tesnjenje, nezmožnost odprtja ust) ali v primeru subjektivnih zadržkov do umetnega dihanja, lahko izvajamo samo zunanjo masažo srca s frekvenco 100 stisov/minuto;
 • vzdrževanje proste dihalne poti med zunanjo masažo srca omogoči vsaj delno izmenjavo zraka v pljučih;
 • opisan način TPO je sprejemljiv za laike. (Vir: MDDSZ)

 

KAJ JE AED – Avtomatski eksterni defibrilator

AED = elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. Z električnim sunkom lahko srce ponovno zažene in s tem reši življenje! Sestavljen je iz ohišja, dveh nalepk – elektrod in baterije, gumba in zvočnika preko katerega prejemamo glasovna navodila v slovenskem jeziku. Uporablja ga lahko prav vsak! Aparat ni čudežen in sam od sebe ne rešuje življenj. Je dodatek k temeljnim postopkom oživljanja (masaža srca in umetno dihanje).

Slika postavitve elektrod AED

Če je v srcu ena od hudih aritmij (ventrikularna fibrilacija ali ventrikularna tahikardija brez pulzov), tega ne prekine nič drugega kot električni sunek. S stiski sicer z lastnimi rokami stiskaš srce, ne bo pa srce začelo samo od sebe biti. Zato rabi močan električni sunek, ki ga »resetira« in spravi nazaj v svoj normalni ritem. Drugače povedano, če srce fibrilira, ga želimo spraviti ven iz fibrilacije – torej defibrilirati. Od tod izraz defibrilator.

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED (AED imamo že pri sebi):

 1. Kličemo oz. druga oseba kliče reševalce na 112
 2. Sprostimo dihalne poti in vključimo defibrilator ter sledimo glasovnim navodilom.
 3. Namestimo elektrodi na gola prsa eno pod desno ključnico, drugo pa na leva rebra pod levo prsno bradavico.
 4. Medtem, ko defibrilator analizira srčni ritem se umaknemo in ne dotikamo obolelega.
 5. V kolikor nam defibrilator ponudi ‘šok’ poskrbimo, da se nihče ne dotika obolelega in pritisnemo gumb za defibrilacijo.
 6. Nato nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja (30 stisov srca na sredini prsnega koša in 2 vpiha). Seveda sledimo glasovnim navodilom defibrilatorja.
 7. Defibrilator seveda ne bo vedno ponudil šoka saj ni nujno, da je ritem, ki ga ima oboleli potreben defibrilacije. V tem primeru nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja.
 8. Nadaljujemo z oživljanjem dokler ne prispejo reševalci.

 

Idealen scenarij?

Pomembno je, da pri neodzivni žrtvi, ki ne diha, nemudoma pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Menjaje 30 pritiskov na prsni koš z 2 vpihoma skozi žrtvina usta. Ko kdo prinese AED, naj ga prižge, pripravi elektrodi, ti nato takoj prekineš oživljanje, namestiš elektrodi in slediš navodilom, ter vztrajaš pri oživljanju menjaje z stiski in električnimi sunki, dokler žrtev ne zadiha, dokler zmoreš ali dokler ne pride reševalna ekipa (Vir: ERC.edu)

 

»Kdor reši eno življenje, reši cel svet«. Imejto to v mislih, spodbujate srcu zdrav način življenja in naučite se temeljnih postopkov oživljanja & uporabo AED. Morda jih boste morali kdaj uporabiti pri svojcih, prijateljih, mimoidočih in takrat boste Vi tisti, ki boste rešili obolelega.

Pogovarjajte se s svojci, prijatelji… o pomoči drugim, oživljanju, uporabi AED in širite pozitivno miselnost!

Kot dodatek zase oz. darilo pa si omislite hudo majčko na temo oživljanja in uporabo AED

Kliknite na fotografijo za ogled majčke, razpoložljive velikosti in barve :)

logo aed majcka

Preprečevanje alkoholizma in potencialne posledice prekomernega pitja
Zdravljenje v tujini po novi EU ureditvi