Epikodil je izboklina na nadlahtnici, epikondilitis pa vnetje epikodila.

Glede na to da imamo epikondil na zunanji in na notranji strani, ločimo teniški komolec (zunanji ali lateralni epikondilitis) in golf komolec (notranji ali medialni epikondilitis).

Seveda pa izraza sama, torej teniški in golf komolec ne pomenita, da vnetje lahko dobijo samo igralci tenisa ali golfa. Na epikodile se priraščajo tetive mišic, ki gibljejo zapestje in dlan in sicer se priraščajo na lateralni del nadlahtnice mišice, ki iztegujejo, na medialni del pa mišice, ki potiskajo zapestje navzdol. Iz slednjega sledi, da je prav preobremenitev mišic v zapestju in dlani vzrok za vnetje v komolcu.

Pri pogosti uporabi so mišice in kite ves čas napete in posledično pride do mikro poškodb, delnih natrganj, največkrat na prehodu mišice v kito. Pri dolgotrajnem draženju se zato razvije kronično vnetje, lahko pa tudi kalcinacije in zarastline ali athezije.

Teniški komolec

Značilne so bolečine pri iztegovanju zapestja. Bolečine se pojavljajo pri:
• aktivnostih, kjer je potrebno močno držati predmete v roki (npr. lopar pri tenisu) in zagotavljati stabilnost v zapestju,
• pri ponavljajočih se dvigih v zapestju (npr. pisanje na tipkovnici, držanje miške),
• pletju vrta, ker je potrebno veliko ponavljajočih gibov,
• košenje trave s kosilnico,
• do vnetje lahko privede tudi klima v avtu, ki je usmerjena v komolec.

V primeru teniškega komolca je pozitiven test ekstenzije zapestja (gib z zapestjem navzgor) proti uporu pri iztegnjenem komolcu, boleča ekstenzija sredinca proti uporu pri iztegnjenem komolcu, epikondil je boleč na pritisk, boleča je tudi pasivna fleksija (gib v zapestju navzdol) v zapestju pri iztegnjenem zapestju in podlahti v pronacji (zasuk podlakti navzdol).

Golf komolec

Značilne so bolečine pri upogibu zapestja, držanju stvari v roki. Bolečine se pojavljajo pri:
• pogostih upogibih zapestja (golfisti),
• metanju žoge, krogle (balinanje, kegljanje),
• držanju drobnih predmetov v roki,
• delu z izvijačem,
• držanju papirja, listanjem,
• prenašanju težkih bremen.

Pozitiven test je bolečina pri upogibu zapestja proti uporu, na dotik boleč notranji del komolca in boleča pasivna ekstenzija zapestja pri iztegnjenem komolcu.

Bolniki v obeh primerih navajajo počasi naraščajočo bolečino po večjih obremenitvah, manjšo mišično moč, večjo mišično utrudljivost, bolečino kadar mišico raztegnejo ali polno obremenijo, zmanjšano moč stiska zaradi bolečine, bolečino na otip v predelu epikondila.

Terapija je odvisna od stanja, bolnika, stopenj težav:

 
•      mirovanje in izogibanje provokacijskim gibom,
•      krioterapija, uporaba ledu,
•      elektroterapija, uz, laser, magnet,
•      izometrične vaje, vaje po principu napni sprosti,
•      prečna frikcija,
•      masaža,
• raztezne vaje (za teniški komolec; roko odročimo v višino rame-višje kot bo roka večji bo razteg- nastavimo na zid hrbtno stran dlani stegnemo komolec in raztezamo
za golf komolec; roko odročimo v višino rame-nižje kot bo roka večji bo razteg nastavimo na zid dlan stegnemo komolec in raztezamo).
• aktivne vaje za stabilizacijo in izvajanje giba,
• prilagoditev aktivnosti kot preventiva.

Blanka Koščak Tivadar, dipl. fiziot
Ipnf in Cyriax terapevt
www. fizioterapija-mediko. si