Nevrologija ponovitev na kratko 2012

KVANTITATIVNE MOTNJE:somnolenca,sopor,koma

POSTOPEK FORMALNEGA UGOTAVLJANJA VSEBUJE:natančno upoštevanje
izhodiščnih pogojev; ugotovitev kliničnih znamenj možganske smrti; dopolnilne
instrumentalne preiskave; dokaz ireverzibilnosti prenehanja možganskih funkcij

NAJHUJŠA OBLIKA SEK.MOTNJE INTELIGENCE: demenca, glavni sipt.pri tej
obliki: motnja spomina

DESNA HOMONIMNA HEMIANOPSIJA KAŽE NA OKVARO: levega optičnega
traktusa

ZA HORNEJEV SINDROM JE ZNAČILNO: da je očesna reža zožana; mioza IN
nastane pri okvari: simpatičnih poti oz.vlaken

PRI POPOL. OKVARI 3.M.Ž. NASTANE: ptoza, midraza, divergentni strabizem

PRI OKVARI SP. MOT.NEVRONA NAST.:pareza,atrofija mišic,hiporefleksija

PRI OKVARI SPINOTALMIČNE POTI V TORAKALNEM SEGMENTU

HRBTENJAČE NA DESNI STRANI UGOTOVIMO: senzibilitetni izpad disociranem
tipu na levi spodnji okončini

PERONEALNO (PETELINJO)HOJO VIDIMO PRI OKVARI: peronalnih živcev,
dorzifleksorjev stopala

PRI GERSTMANOVEM SINDROMU UGOROVIMO: agnozijo prstov; agrofijo;
akalkulijo, dezorientacijo levo-desno

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP: art.hipertenzija; atrijska fibrilacija;
sladk.bolezen; hiperlipidemija

TIPIČNA MESTA ZA HIPERTENZIVNO ZNOTRAJMOŽG:KRVAVITEV SO:
možg.gangliji, mali možgani, možg.deblo.

TUMORJI ŽIVČIH OVOJNIC: nevrofibrosarkom, nevrinom

SIMPTOMI IN ZNAKI POVIŠANEGA ZNOTRAJLOBANJSKEGA TLAKA SO:
glavobol, slabost,bruhanje; zastojna papila

DG.PRI MULTIPLI SKL:: magnet.res; lumb.punkcija

PARKINSONOVO B. ZDRAVIMO Z : preparati L-dope; MAO-B inhibitorji;
dopaminskimi agonisti

PRI AMIOTROFIČNI LATERALNI SKLEROZI PRI KLINIČNEM PREGLEDU

UGOTOVIMO: znake za prizadetost zg.motoričnega nevrona; in sp. Motoričnega
nevrona; in jo potrdimo emg

ZA EPIDURALNO KRVAV.JE ZNAČ.: nastane zaradi rupture srednje meningeal.
arterije; nastane lucidni interval; ugotovimo Hudchinsovo zenico

ZA SUBAKUTNO DEGENERACIJO HRBTENJAČE JE ZNAČ: okvarjeni so zadnji
stebrički in piramidna proga; nastane po op.odstranitvi želodca; zdravimo jo z vit.B12

PRI POLIRADIKULITISU GULLIAN BARE UGOTOVIMO: ascedentne pareze;
albumino-citološko disociacijo; znižane prevodne hitrosti; zdravimo z humanimi
imunoglobulini; plazmoferezo

KVALITATIVNE MOTNJE ZAVESTI: delirij; zamračenost
PRI APALIČNEM SIND:JE OKVARJEN DEL ŽIVČ.: hemisferi velikih možg.

PRI PRETRESU MOŽG.LAHKO NASTANE: anterogradna amnezija; reterogradna
amnezija; amnestični sindrom

BITEMPORALNA HEMIANOPSIJA KAŽE NA OKVARO: optične hiazme

ZA HUTCHINSOVO ZENICO JE ZNAČ.:zenice je na eni strani razširjena; nima
direktne reakcije na osvetljitev nastane pri okvari n.okulomotorisa

OKVARI N PRI.ABDUCENSA NASTANE: konvergentni strabizem

ZA OKVARO ZGOR.MOTOR.NEVRONA JE ZNAČ: pareze, povišan mišič.tonus;
znak Babinskega; živahni miotatični refleksi

PRI OKVARI DESNE CEREB.HEMISFERE JE ZNAČ: ataksija levih udov; motnje
ravnotežja pri hoji in stoji, nistabmus

RACAJOČA HOJA POMENI OKVARO: glutealne muskulature

PRI MOTORIČNI AFAZIJI JE MOTENO: imenovanje, fluentnost govora, pisanje,
ponavljanje

MOŽG.KAP UGOTOVIMO Z: kliničnim pregledom; CT-glave;

SIMPTOMI SUBARAHNOIDALNE KRVAVITVE: nenaden močen glavobol, znaki
meningealnega draženja

NEVROEPITELJSKI MOŽG.TUM. astrocitomi; oligodendrogliomi; glioblastom

ZA KLINIČNO ZANESLJIVO MULTIPLO S. MORAMO UGOTOVITI: dva zagona;
dve klinični žarišči; eno klinično in eno paraklinično žarišče

ZAGONE PRI MULTIPLI ZDRAVIMO:citostatiki; kortikosteroidi

PRI PARKINSOVI B. UGOTOVIMO: tremor; rigor; bradikinezijo; dobro odzivnost na
dopaminske agoniste

NAJPOGOST. FOKALNA DISTONIJA JE: spazmodični tortikolis,zdravimo z
antiholinergiki; z butolinovim toksinom;nevroleptiki

ZGODNE KOMPLIK.KRANIOCEREB.POŠKODB SO: intrakranialni hematomi,
poškodbe možg.živcev

ZA VILSONOVO BOL.JE ZNAČ.: da je dedna bol, motena je presnova bakra;
okvarjeni so bazalni gangliji, okvarjena jetra, Kayser-Fleischnerjev obroč

PRI MIASTENIJI GRAVIS UGOTOVIMO: hitro utrujenje po mišičnem naporu,
pozitiven prostigminski test, patološki emg; zdravimo z antiholinesterazami,
kortikosteroidi, timektomijo

VKLENJENA ZAVEST-OKVAR MOŽ.STRUKT: motorične proge v možg deblu

OPTIČNA AGNOZIJA KAŽE NA OKVARO: aree parastiate in peristriate dominantne
hemisfere

ZA NISTAGMUS VELJA: so nehoteni ritmični gibi oči; pojavi se pri okvari
ravnotežnega aparata, pojavi pri okvari malih možgan

PRI CENTRALNI OKVARI PAREZI N.FACIALIS: bol. ima povešen ustni kot, ki se pri
gibih ne premika, slabše okušaokvarjena:kortikobulbularna proga

ZA FASCIKULACIJE VELJA: so hitre, nehotene kontrakcije ene motorične enote; se
pojavijo pri okvari sp. Motor. nevrona; spremlja jih atrofija mišic

ANOZOGNEZIJA JE: nesposobnost registriranja lastne hemipareze nastane pri
okvari: desnega parietalnega režnja

ZA PARKINSONOVO HOJO JE ZNAČ: trup je nagnjen naprej, vsi sklepi na udih so
lahno upognjeni; nastane pri okvari bazalnih ganglijev; koraki so kratki,drsajoči,brez
spremljave rok

MED GENERALIZIRANE EPILEPTIČNE NAPADE PRIŠTEVAMO: tonično-klonične
napade tip grand-mal; absence

MED PRIMARNE GLAVOBOLE: migrena; glavobol v rafalih; glavobol tenzijskega
tipa

ZA POLIOMIOZITIS VELJA: je avtoimunska bolezen; predvsem so prizadete proksimalne mišične skupine; v serumu so povišani mišični encimi

PRI POLINEVROPATIJI V NEVROL.STATUSU UGOTOVIMO: motnje senzibilitete
po tipu rokavu in nogavic; ugasle distalne mioptatične reflekse(ahilov refl.); težave pri hoji po prstih in petah VZROK PA JE LAHKO: genetski; sladk.bol.; kronične infekcije

OKVARA RADIALNEGA ŽIVCA: viseča roka; oslabelost ekstenzorjev zapestja in
prstov; senzibilitetne motnje po palčevi strani hrbtišča roke

ALKALNA ENCEFALOPATIJA(Wernicke-Korsakov): nastane zaradi pomankanja
vit.B1; v klinični sliki prevladujejo: ataksija,akcijski tremor,nistagmus okvare n.anducensa, zdravimo z vit.B1

V CEREBROSPINALNEM LIKVORJU PRI TBC MENINGITISU UGOTOVIMO:
limfocitnopleocitozo; znižane koncent.glukoze; povišane beljak., bacile TBC

ZA MB.ALZHAIMER VELJA: je progresivna demenca; lahko jo zdravimo z inhibitorji acetilholinesteroze

REDKEJŠE DEMINILIZACIJSKE BOLEZNI: akutni desiminirani encefalomielitis in akutni.hemoragični encefalomielitis

POGOSTE MOŽG.METASTAZE: Ca dojke, bronha, hipernefrom

ISHEMIČNO MOŽ. KAP ZDRAVIMO:trombolizo, antiagregacijskimi zdravili

PRI ISHEMIJI MOŽG.DEBLA UGOTOVIMO:motnje koordinacije udov, okvaro možg.živcev, znake piramidne okvare, znake okvare spinotalmične proge

PSEUDOTUMOR(benigna intrakranial.hipert) VELJA: ugotovimo znake povišanega intrakranialnega tlaka

ZAVEST JE LAHK MOTENA:okvare mezancefalona, levega front.režnja

MIOTONOČNA-ADIJEVA ZENICA:zenica na eni strani zožena, nima direktne reakcije na osvetljitev,okvara: n.okulomotoriusa

OKVARA n. TRIGEMINUSA: izpad senzibilitete po polovici obraza

PO KONTUZIJI POŠKODBI MOŽ.: anterogradna; retrogradna amnezija

IZPAD CELOTNEGA VIDNEGA POLJA NA ENI STRANI: vidnega živca, optične hiazme, optičnega traktusa

OKVARA n.FACIALIS:pareza obrazne muskulature, motnje okusa

PRI GLOBALNI AFAZIJI MOTENO:Razumevanje govora; imenovanje; fluentnost govora; pisanje; ponavljanje

MULTIPLO S: POTRJUJEMO Z: oligoklonalnimi trakovi v CS likvorju; klinično sliko; MR; evociranimi potenciali

MULTISISTEMSKA ATROFIJA: okvara spodnjega motoričnega nevrona

POZNE KOMPLIK.KRANIOCEREB.POŠKODB: postravmatska encefalopatija, pseudotumor cerebrisubduralni hematom

POLIMIOZITIS:je miopatija, povišan kreatinin kinaza, prizadete proksimalne mišič skupine

POLINEVROPATIJA: genska, sladkorna bol.

ZA NEVRODEGENERAT.BOL.VELJA:predvsem primarne po vzroku;povezane s starostjo; značilne so patološke spremembe v določenih nevronskih populacijah, so
kronične in progresivne

DEGENERATIVNA OKVARA BAZALNIH GANGLIJEV: Parkinsonova b.

DEGENERAT.OKVARA MOŽG.SKORJE:Alchaimarjeva, Pickova b.

KRITERIJI ZA ALCHAJMARJEVO: motnje spomina, višjih živčnih dejavnosti(govor,presoja), mišičnega tonusa in gibanja

KRITERIJI ZA PARKINSONA:mišična rigidnost, motnje gibanja(bradikineza,hipokineza), parkinsonski tremor

AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA:lahko sta istočasno okvarjena zg. In sp.
Motorični nevron, v klinični sliki so značilne fascikulacije, bolezen povzroči respirat insufic.

AKUTNI ZAPLETI PO POŠKODBI MOŽG: subduralni, epiduralni hemetom,postravmatska subarahnoidalna krvavitev

VIRUSI, KI POVZROČIJO VNETJE V CŽS:hespes simplex, enterovirus, citomegalovirus

BAKTERIJE: meningokok, hemaphilus influ. Pnevmokoki

POT VSTOPA V CŽS:krvni obtok(hematogeno),skozi rano, preko perifer.

ZA MENINGITIS ZNAČ::je vnetje možg.ovojnic, pri kliničnem pregledu ugotovimo mening.znakeMULTIPLA SK:je deminilizirajoče obolenje cent.živčevja, poteka z
zagoni, MR pokažedeminilizirajoče plake v beli možganovini

PRI ZDRAVLJENJU MULTIPLE:citostatiki, kortikosteroidi,interferoni

MOŽGANSKI ABSCES:lahko hematogeno, povzroči žariščno nevrološko simptomatiko kombinirana inf.aerob.in anaerob.bakt,MR

ZA BROKOVO AFAZIJO JE ZNAČILNO:
Govor netekoč; Razumevanje govora moteno

DEMENCA SE LAHKO RAZVIJE PRI:
Difuzni možganski aterosklerozi,
Degenerativnem obolenju možganov Alzhaimer

ZA MOŽGANSKI PRETRES JE ZNAČILNO:
Jekoverzibilna motnja možganske funkcije
Spremlja jo lahko retrogradna ali anterogradna amnazija
Izguba zavesti traja nekaj minut

ZA POLINEVROPATIJO JE ZNAČILNO:
Simetrični senzibilitetni izpad na distalnih delih okončin
Distalni mitotični refleksi so ugasli

MYASTHENIJA GRAVIS:
Hitra utrudljivosz ob mišičnem naporu, Spremlja jo timom
Potološka utrudljivost skeletnih mišic

OKVARA OPTIČNE HIAZME POVZROČI:
Bitemporalna hemianopsija; Nazalni izpad vidnega polja

ZA BULBARNO PARALIZO JE ZNAČILNO:
Dizartrija, Disfagija, Atrofija, Fascikulacija jezika

HOREATIČNI ZGIBI:
Sunkoviti, Neritmični, Asihroni, Zgibi udov in trupa
Močna kontrakcija mišic, trupa vratu

ZNAK BABINSKI:
Je plantarni odziv v ekstenziji

PRI CEREBRALNI OKVARI SE POJAVI:
Ataksija hoje, Cerebralni tremor

ZA TALAMIČNI SINDROM JE ZNAČILNO:
Hipalgezija, Hiperpatija; Disociirane motnje senzibilitet

PRI OKVARI SOMATOSENZIBILITORNEGA DELA MOŽGANSKE SKORJE
UGOTOVIMO:
Nesposobnost spoznavanja predmetov s tipom

OKVARA SPODNJI MOTORIČNI NEVRON: pareza(lokalizirana), znižan,povišan
mišični tonus, ni patoloških refleksov(Babinski,vartenbergov), ugasli,oslabeli
miotatični refleksi, mišična atrofija, fascikulacije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja