Plonkec za biokemijo 2017

 1. Kateri so temeljni dogodki biokemije kot vede?

¨IN VITRO¨ SINTEZA SEČNINE ¨WOHLER¨,

Z OSNOVNIMI FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI ZAKONI RAZLOŽITI PROCESE V CELICI

ŠTUDIJE CELIČNE ORGANIZACIJE IN FUNKCIJE (BIOLOGI, MIKROBIOL.,GENETIKI…)

OBE POTI SE ZDRUŽITA 1952 WATSON IN CRICK PREDSTAVITA ZGRADBO DVOJNE

VIJAČNICE MOLEKULE DNA (FIZIKA,BIOLOGIJA IN KEMIJA)

 1. Kaj proučuje biokemija?

BIOKEMIJA JE NAJENOSTAVNEJE OPREDELITI KOT KEMIJO CELICE. VKLJUČUJE

ZNANJA IZ PODROČJA BILOGIJE I N KEMIJE.  PREUČUJE PROCESE ZNOTRAJ ŽIVEGA

BITJA NA RAVNI MOLEKUL. Preberi več o Plonkec za biokemijo 2017

Proteini

Osnovni gradbeni elementi proteinov so aminokisline, te se povezujejo v peptide, ti pa v makromolekularne strukture, ki jih imenujemo proteini.

 • AMINOKISLINE – organske molekule s karboksilno in amino skupino
 • PEPTIDI – več AK povezanih z amidno vezjo
 • PROTEINI – polimeri iz različnih L – AK

 

KEMIJSKE ZNAČILNOSTI AK

 • dipolarna ionska oblika (pri pH = 7,4)
 • stereoizometrija (L, D sučne )
 • karboksilna skupina (pKa = 2,3)
 • aminska skupina (pKa = 9,7)

 

STRANSKA VERIGA  AK in njen vpliv na lastnosti AK

Določa:

 • velikost
 • polarnost
 • naboj
 • kemijsko reaktivnost

Preberi več o Proteini

Ogljikovi hidrati

Lastnosti ogljikovih hidratov:

 • najbolj razširjena skupina biomolekul
 • v strukturi imajo aldehidno/keto skupino in
 • elemente: C, H, O (N, S, P)
 • so energetsko bogate biomolekule
 • v to skupino spadajo tudi glikoproteini (celični označevalci)

    Delitev  ogljikovih hidratov:

 1. monosaharidi
 2. disaharidi
 3. polisaharidi

 

 1. Monosaharidi: ketoze (aceton)

aldoze (glicerolaldehid)

Preberi več o Ogljikovi hidrati

Lipidi

LIPIDI

 • hidrofobne spojine: maščobne kisline, triacigliceroli, sfingolipidi, steroidi
 • C, H, O, N, P
 • nepolarni lipidi: shranjevanje energije
 • polarni lipidi- biološke membrane

 

MAŠČOBNE KISLINE (MK)

alifatska, nerazvejana veriga + COOH

 • amfifilne
 • slabotopne (topnost pada z dolžino R)
 • na sobni T –olja
 • Na in K soli MK so mila
 • nenasičene MK –dvojne vezi

 

TRIACILGLICEROLI-TAG

 • glicerol+ MK (nenasičena, nasičena)
 • maščobe: TAG iz živalskega tkiva
 • olja – TAG izolirani iz semen
 • saponofikacija: NaOH hidrolizira esterske vezi Þglicerol + mila
 • lipaza Þ MK se sproščajo

Preberi več o Lipidi

Plonk za biokemijo

VRSTE BIOLOŠKIH INFORMACIJ:sinteza beljakovin, ogljika    proteinov, genetska inf., odvajanje DNA, transkripcija

KATERE SO SIGNALNE MOLEKULE:prostoglandini, ki spadajo med lipide; hormoni ( peptidi, proteini, steroidi), hormoni ščitnice (TSH, T3,  T4), hormoni pancreasa ( insulin, glukagon), hormone skorje nadledvične žleze, spolni hormoni

KAJ JE REPLIKACIJA:samousmerjevalen proces podvajanja DNA..IN TRANSKRIPCIJA: prenos dedne inf. Iz DNA v m-RNA

KAJ SO SEKUNDARNI OBVEŠČEVALCI:molekule, ki znotraj celic prenašajo sporočilo primarnega obveščevalca, ki je običajno hormon. (Ca2+, CGMP, CAMP)

DEFINICIJA RECEPTORJEV:posebne proteinske molekule, ki so locirane na/v membrani celice

VRSTE RECEPTROJEV:stimularni (za prenos živčnih končičev) in inhibitorni (živčni stupi) Preberi več o Plonk za biokemijo

Biofizika gradivo in vaja 2014

1. NEWTONOVI ZAKONI

1. Newtonov zakon

Telo miruje ali se giblje s konstantno hitrostjo, če je vsota vseh sil, ki deluje na telo, enaka 0

(sile so v ravnovesju)

F1+F2+..Fn=0

Fg=mg (sila teže- nasprostno usmerjena in enako velika)
Preberi več o Biofizika gradivo in vaja 2014

Vaja za biokemijo 2013

1.Nariši in opiši proces prenosa informacije iz DNK na mRNA!

 

Preden se lahko beljakovina sintetizira se morajo navodila zanjo prenesti iz DNK na ribosom. Tu nastopi obveščevalna RNK (mRNA – obveščevalna RNA). Obveščevalna RNA nastane tako, da se del vijačnice kjer so navodila za določeno beljakovino odvije. Na eni izmed molekul DNK nato začne nastajati molekula mRNK. Na molekulo DNK se vežejo ustrezni nukleotidi (po pravilu A-T, G-C), le da se namesto timina tokrat veže uracil. S pomočjo RNK polimeraze se novo vezane baze povežejo v enojno verigo RNK. Molekuli DNK se »zapreta« nazaj v dvojno vijačnico, mRNK pa skozi pore jedrne membrane odplava v ribosom. Tako dobimo molekulo RNK, ki nosi enake podatke kot del prvotne molekule DNK. Temu procesu rečemo prepisovanje ali transkripcija.

Preberi več o Vaja za biokemijo 2013