Plonkec za biokemijo 2017

 1. Kateri so temeljni dogodki biokemije kot vede?

¨IN VITRO¨ SINTEZA SEČNINE ¨WOHLER¨,

Z OSNOVNIMI FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI ZAKONI RAZLOŽITI PROCESE V CELICI

ŠTUDIJE CELIČNE ORGANIZACIJE IN FUNKCIJE (BIOLOGI, MIKROBIOL.,GENETIKI…)

OBE POTI SE ZDRUŽITA 1952 WATSON IN CRICK PREDSTAVITA ZGRADBO DVOJNE

VIJAČNICE MOLEKULE DNA (FIZIKA,BIOLOGIJA IN KEMIJA)

 1. Kaj proučuje biokemija?

BIOKEMIJA JE NAJENOSTAVNEJE OPREDELITI KOT KEMIJO CELICE. VKLJUČUJE

ZNANJA IZ PODROČJA BILOGIJE I N KEMIJE.  PREUČUJE PROCESE ZNOTRAJ ŽIVEGA

BITJA NA RAVNI MOLEKUL. Preberi več o Plonkec za biokemijo 2017

Proteini

Osnovni gradbeni elementi proteinov so aminokisline, te se povezujejo v peptide, ti pa v makromolekularne strukture, ki jih imenujemo proteini.

 • AMINOKISLINE – organske molekule s karboksilno in amino skupino
 • PEPTIDI – več AK povezanih z amidno vezjo
 • PROTEINI – polimeri iz različnih L – AK

 

KEMIJSKE ZNAČILNOSTI AK

 • dipolarna ionska oblika (pri pH = 7,4)
 • stereoizometrija (L, D sučne )
 • karboksilna skupina (pKa = 2,3)
 • aminska skupina (pKa = 9,7)

 

STRANSKA VERIGA  AK in njen vpliv na lastnosti AK

Določa:

 • velikost
 • polarnost
 • naboj
 • kemijsko reaktivnost

Preberi več o Proteini

Lipidi

LIPIDI

 • hidrofobne spojine: maščobne kisline, triacigliceroli, sfingolipidi, steroidi
 • C, H, O, N, P
 • nepolarni lipidi: shranjevanje energije
 • polarni lipidi- biološke membrane

 

MAŠČOBNE KISLINE (MK)

alifatska, nerazvejana veriga + COOH

 • amfifilne
 • slabotopne (topnost pada z dolžino R)
 • na sobni T –olja
 • Na in K soli MK so mila
 • nenasičene MK –dvojne vezi

 

TRIACILGLICEROLI-TAG

 • glicerol+ MK (nenasičena, nasičena)
 • maščobe: TAG iz živalskega tkiva
 • olja – TAG izolirani iz semen
 • saponofikacija: NaOH hidrolizira esterske vezi Þglicerol + mila
 • lipaza Þ MK se sproščajo

Preberi več o Lipidi

Plonk za biokemijo

VRSTE BIOLOŠKIH INFORMACIJ:sinteza beljakovin, ogljika    proteinov, genetska inf., odvajanje DNA, transkripcija

KATERE SO SIGNALNE MOLEKULE:prostoglandini, ki spadajo med lipide; hormoni ( peptidi, proteini, steroidi), hormoni ščitnice (TSH, T3,  T4), hormoni pancreasa ( insulin, glukagon), hormone skorje nadledvične žleze, spolni hormoni

KAJ JE REPLIKACIJA:samousmerjevalen proces podvajanja DNA..IN TRANSKRIPCIJA: prenos dedne inf. Iz DNA v m-RNA

KAJ SO SEKUNDARNI OBVEŠČEVALCI:molekule, ki znotraj celic prenašajo sporočilo primarnega obveščevalca, ki je običajno hormon. (Ca2+, CGMP, CAMP)

DEFINICIJA RECEPTORJEV:posebne proteinske molekule, ki so locirane na/v membrani celice

VRSTE RECEPTROJEV:stimularni (za prenos živčnih končičev) in inhibitorni (živčni stupi) Preberi več o Plonk za biokemijo

Bakterije

Rod Staphilococcus

Stafilokoki (znanstveno ime Staphylococcus) so rod gram pozitivnih ( G+), negibljivih in ne sporogenih aerobnih ali anaerobnih kokov (okroglih bakterij) v grozdastih skupinah, ki lahko povzročajo gnojna vnetja in sepse[1], vendar je večina vrst za človeka nenevarnih in so del normalne bakterijske flore na koži in sluznicah. Prisotni so povsod po svetu in predstavljajo tudi manjši delež bakterij v prsti.

Rod stafilokokov zajema 34 različnih vrst.

Nekatere vrste, ki živijo v drugih organizmih, lahko s toksini, ki jih izločajo, povzročajo bolezni. Njihovi toksini so tudi pogost vzrok okužb s hrano, saj se te bakterije razmnožujejo v neprimerno shranjeni hrani. Staphylococcus aureus – imenovan tudi zlati stafilokok – je najpogostejši vzrok stafilokoknih okužb. Staphylococcus aureus je bakterija, ki je pogosto del kožne flore, najdemo pa jo tudi v nosu in žrelu. Njeni toksini škodujejo prebavnemu traktu, kar lahko privede do bruhanja ali driske. Prenaša se kapljično (s kapljicami) pri kihanju in kašljanju. Preberi več o Bakterije

Biofizika gradivo in vaja 2014

1. NEWTONOVI ZAKONI

1. Newtonov zakon

Telo miruje ali se giblje s konstantno hitrostjo, če je vsota vseh sil, ki deluje na telo, enaka 0

(sile so v ravnovesju)

F1+F2+..Fn=0

Fg=mg (sila teže- nasprostno usmerjena in enako velika)
Preberi več o Biofizika gradivo in vaja 2014