Napake pri ravnanju z zdravili in vloga medicinske sestre

Ravnanje z zdravili je sestavljeno iz različnih medsebojno odvisnih procesov. Pri ravnanju z zdravili MS sodeluje v različnih fazah, ena od teh je končni pristop oziroma aplikacija zdravil pacientu, kar pa ji omogoča, da preveri predhodne korake pred izvedbo aplikacije in prepreči morebitno napako (Davey et al., 2008).

Aplikacija zdravil je ena izmed glavnih nalog medicinskih sester (MS) in pomeni oskrbo pacientov s predpisanimi učinkovinami v diagnostične namene, za zdravljenje in/ali za preprečevanje bolezni oziroma bolezenskih stanj. Aplikacija zdravil v najožjem pomenu besede pomeni vnos zdravila v organizem pacienta. Izvedemo ga lahko na različne načine z različnimi postopki. Proces dajanja zdravil je urejen z zakoni, ki se med državami razlikujejo (Mavsar Najdenov, 2011).

Aplikacijo zdravil izvaja zdravstveno osebje oziroma mora potekati pod nadzorom – izključno na podlagi pisnega naročila lečečega zdravnika in v skladu s sprejetimi medicinskimi standardi in postopki. Zdravstvena organizacija mora imeti sprejete standarde, ki zagotavljajo varnost pacientov in kakovost zdravljenja z zdravili (National, 2009).

Napake pri zdravljenju z zdravili so definirane, kot napake, ki se pojavijo v kateri koli fazi procesa ravnanja z zdravil (Werner et al., 2012). Podatki kažejo, da je skoraj polovica vseh neželenih dogodkov, ki bi jih lahko preprečili, posledica napak pri ravnanju z zdravili (Luksemburška, 2005).

Napake pri ravnanju z zdravili so grožnja pred katero ni odporen sistem nobene bolnišnice. Podatki kažejo, da zaradi napak pri ravnanju z zdravili vsako leto umre 7000 pacientov, 1,3 milijona pa je zaradi teh napak poškodovanih (Committee, 2000, cit. po Werner et al., 2012). MS so odgovorne za 26 do 38 % napak pri aplikaciji zdravil (Bates, 2007; Leape et al., 2002) in igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti pacientov.

Preberi več o Napake pri ravnanju z zdravili in vloga medicinske sestre

Kolokvij za farmakologijo

 

  1. Naštej temeljne lastnosti zdravil, da so na trgu

KAKOVOSTNA: pogoj za varnost in učinkovitost

VARNA: ugodno razmerje med tveganjem in koristjo

UČINKOVITA: lažno upanje, finančno obremenejvanje – neetično

 

  1. Zdravnik je predpisal zdravilo Westibuln XR tablete s prirejenim sproščanjem 1x na dan. Pri izvajanju ZN ste ugotovili motnjo požiranja, razen tega pa pacient zavrača tako hranjenje kot tudi jemanje zdravil. Ali lahko za dajanje zdravil uporabite NZG? Utemeji svoj odgovor in napišite kako boste postopali.

 

 

  1. Po katerih poteh se lahko učinkovine izločajo iz organizma?

LEDVICA- z urinom

JETRA – žolč, prebavila, blato

Koža – znoj

USTA- slino

PLJUČA- izdihani zrakom

MLEČNE ŽLEZE – z mlekom

Preberi več o Kolokvij za farmakologijo

Plonkec za farmakologijo 2.del

Kaj so induktorji?

Vzpodbujajo, pospešujejo delovanje encima

afiniteta: specifična privlačnost do kemičnih elementov, skupin, spojin, tkiv, organov ali struktur

adsorpcija: vezava plinov, raztopljenih snovi ali delcev v suspenziji na površine druge snovi

absorpcija: sprejemanje, vpijanje delcev v tekočino, trdno snov

agonist: dejavnik ali farmakološka učinkovina, ki izzove biološki odziv z vezavo na celične receptorje

antagonist: eksogena, navadno farmakološka učinkovina, ki zavira ali prepreči delovanje kake druge,v organizmu aktivne spojine (v ožjem smislu učinkovina, ki z vezavo na receptorje izniči delovanje agonista), blokator, zaviralec

adrenęrgičen:1. nanašajoč se na nevrone in aksone avtonomnega živčevja, ki sproščajo noradrenalin

  1. nanašajoč se na receptorje oziroma podtipe receptorjev, občutljive za adrenalin in noradrenalin
  2. ki posnema delovanje simpatičnega živčevja

GABA: gama amino maslena kislina

holinergičen: nanašajoč se na sinapse, živčne končiče ali nevrone, v katerih je mediator acetilholin

hidroliza: razcepitev spojine z vodo, pri čemer se v en del vgradi hidroksilna skupina, v drugi pa vodik

idiosinkratski: nenormalno občutljiv za nekatera zdravila, beljakovine ali druge snovi

inotropen: ki vpliva na moč mišične kontrakcije, zlasti miokardija Preberi več o Plonkec za farmakologijo 2.del

Plonkec za farmakologijo 1.del

Otroci imajo večji delež telesnih učinkovin

zato se zdravila hitreje izločajo?NE

Otroci imajo višji delež tekočin vendar se pri njih

učinkovine počasneje izločajo zaradi nizke hitrosti

glomerulne filtracije in obsega pretoka krvi skoz ledvica.

 

Posledice simpatične stimulacije v prebavilih?

Zmanjš aktivnost žlez i mišic prebavil,konstrikcija sfinktrov.

 

Kakšen je farmakotarapevtski pristop pri astmi?

Glukokortikoidi, kromoglikati, dolgodelujoči beta agonisti,

ksantini, kratkodelujoči beta agonisti, antiholinergiki,

  Preberi več o Plonkec za farmakologijo 1.del

Primer izpita za farmakologijo 2015

Učinkovitost kateregakoli topijskega zdravila je odvisna od:

•       Zdravilne učinkovine (njene moči)

•       Mesta nanosa

•       Nosilca (način na keteri sestavine vnesemo v kožo)

•       Koncentracije zdravilne učinkovine

Učinkovitost topijskega zdravila je odvisna od vsega, razen od (obkroži en odgovor):

a)      Zdravilne učinkovine

b)      Nosilca

c)      Časa nanosa zdravila

d)      Mesta nanosa zdravila

Najpogosteje uporabljani nosilci topijsk Preberi več o Primer izpita za farmakologijo 2015

Farmakologija gradivo vprašanja in odgovori vaja

1.FAZE FARMAKOKINETIKE IN FARMAKODINAMIKA

Farmakokinetika pomeni delovanje telesa na zdravilo in se deli na 4 faze:

absorbcija, distirbucija, metabolizem, eliminacija.

Farmakodinamika pomeni učinkovanje zdravila na telo. Zdavilo se veže na določeno tarčno molekulo in povzroči kontrakcijo, sekrecijo ali sintezo določenih proteinov. Preberi več o Farmakologija gradivo vprašanja in odgovori vaja

Osnove farmakologije 2.del

47) NEVROTRANSMITORJI IN RECEPTORJI V VEGETATIVNEM, SOMATSKEM IN OŽ

Nevrotransmitorji so kemičmne snovi, ki omogočajo prenos inpulza preko sinaps na ciljne organe. Poznamo več nevrotransmitorjev glede na to, kateri del avtonomnega živčevja ga izloča.

Acetilholin (Ach) v parasimpatiku.

Noradrenalin (NA) v simpatiku.

Adrenalin (A) v simpat

Dopamin – v simpatiku.

Serotonin v možganih.

V vseh gangljiih pa se kot nevrotransmitor izloča acetilholin.

RECEPTORJI :

1). HOLINERGIČNI RECEPTORJI ali acetilholinski receptorji so:   Preberi več o Osnove farmakologije 2.del