Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

 1. Faze PZN!
 1. Faza: ocenjevanje
 2. Faza: negovalna diagnoza
 3. Faza: postavitev ciljev
 4. Faza: načrtovanje
 5. Faza: izvajanje
 6. Faza: vrednotenje

 

 1. Kaj delamo v posamezni fazi?

Ocenjevanje – zbiramo in zabeležimo vse informacije, ki jih bomo potrebovali za predvidevanje, odkrivanje, obvladovanje ali reševanje zdravstvenih problemov, razjasnitev pričakovanih izidov (rezultatov, ciljev), razvijanje natančnega načrta.

Negovalna diagnoza – analiziramo zbrane podatke, naredimo zaključke in določimo aktualne in potencialne zdravstvene probleme in njihove vzroke, prisotnost dejavnikov tveganja, vire (resurse), prednosti, zdravo vedenje, zdravstvena stanja, ki so zadovoljiva, a bi jih lahko izboljšali.

Postavitev ciljev – razjasnimo pričakovane izide

Načrtovanje – postavimo prioritete in določimo intervencije. Z intervencijami odkrivamo, preprečujemo in obvladujemo zdravstvene probleme in dejavnike tveganja, pospešujemo optimalno delovanje, neodvisnost in dobro počutje, varno in učinkovito dosegamo pričakovane izide. Preberi več o Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

Izpitna vprašanja za zdravstveno nego – kolokvij

 1. KAJ JE ENTERALNO HRANJENJE ?

Je dovajanje hranilnih snovi in tekočine direktno v gastroitestinalni trakt po različnih sondah oz. stomah. Je zagotavljanje hranilnih snovi preko gastroitestinalnega trakta v želodec ali tanko črevo. Za pacienta, ki ne morejo ali ne smejo uživati hrane preko ust v zadostni količini in so zato v nevarnosti zaradi podhranjenosti in njenih posledic.

 1. NAČINI PREVERJANJA NGS!
 • Inspekcija(ogledovanje): pogledamo v usta in grlo,ker je možno, da se sonda pri uvajanju ne pomakne po požiralniku, v želodec, ampak zavije v ustih.
 • Aspiracija želodčne vsebine (vsrkavanje): z brizgalko;s testnim lističem kontroliramo kislost
 • Avskultacija (prisluškovanje): v brizgalko;10ml zraka s stetoskopom poslušamo ali pride do poka/šuma
 • Rentgen :v izjemnih primerih

Preberi več o Izpitna vprašanja za zdravstveno nego – kolokvij

Zdravstvena nega zapiski 2016

Opišite timski model zdravstvene nege
– Tim majhna skupina ljudi pri kateri imajo skupni cilj. Usklajeno deluje, da bi uresničil zastavljene cilje. Je multidisciplinarna skupina strokovnjakov – medicina, ZN, fiziotreapija, delovna terapija,.. Tim ZN tehnik ZN, višja MS, MS univerzitetna izobrazba, MS s podiplomsko izobrazbo magisterij doktorat

Naštejte in časovno opredelite obdobje v razvoju poklica MS

 1. Intiutivno – empirična doba 6 stoletje, doba organiziranega priučevanja 500-1859, doba modernega sestrinstva 1860-1945, Sodobno obdobje 1945 ->

Preberi več o Zdravstvena nega zapiski 2016

Zdravstvena nega vaja 2015

 1. Subjektivno izražanje kakovosti!
 • Koncept kakovosti vedno izražamo subjektivno.
 • Sprejeti moramo dejstvo, da je nekdo s posameznim izdelkom ali opravljeno storitvijo zelo zadovoljen, medtem ko je istočasno nekdo drug zelo nezadovoljen.
 • Sodba o kakovosti je odvisna od posameznikove osveščenosti, izkušenj, pričakovanj in prepoznanih pravil kakovosti. Vendar pa takšna pavšalna subjektivna ocena ni dovolj.
 • Če medicinske sestre hočejo svoje delo opravljati res profesionalno, si morajo takšno vprašanje postavljati vedno znova v prizadevanju, da bi kakovost svojega dela nenehno izboljševale in tako prispevale po najboljših močeh k ohranjanju in izboljševanju zdravja bolnikov/varovancev.

 

 1. Zakonitosti, ki veljajo med zagotavljanjem kakovosti storitev, ki izhajajo iz storitvenih dejavnosti (kamor sodi tudi zdravstvo), v primerjavi s kakovostjo izdelkov materialne proizvodnje.

Kakovost izdelka ali storitve lahko opredelimo kot relativno popolnost.

Lahko vidimo, da tisti, ki nudi izdelek ali storitev, nima končne besede o kakovosti, temveč je kupec oziroma uporabnik izdelka ali storitve končni razsodnik o kakovosti izdelka ali storitve. Preberi več o Zdravstvena nega vaja 2015

Teoretični modeli zdravstvene nege

TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

 • hierarhijo potreb po Maslow-u
 • teorijo stresa po Sely-ju → bolezen je povzročitelj stresa
 • izhodišča Florence Nightingale → okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več o Teoretični modeli zdravstvene nege

Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani

O RANI govorimo takrat, ko je:

 • prekinjena krovna plast (koža ali sluznice), ki varuje notranjost telesa pred zunanjim svetom
 • prekine se zaščitna funkcija kože in globlja tkiva tako postanejo izpostavljena mehanskim poškodbam, izsušitvi, mikroorganizmom in drugim nevarnim vplivom iz okolja.

 

Rane lahko v grobem razdelimo v:

 • AKUTNE (kirurška rana, travmatska rana, opeklinska rana)
 • KRONIČNE (golenja razjeda, razjeda zaradi pritiska, diabetično stopalo, sinusi in fistule, onkološke rane in glivne razjede).

Preberi več o Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani

Vprašanja in odgovori zdravstvena nega

1.TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE
Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?
– hierarhijo potreb po Maslow-u
– teorijo stresa po Sely-jevi > bolezen je povzročitelj stresa
– izhodišča Florence Nightingale > okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi
Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.
Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.
Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Kako ga je poimenovala in zakaj?
Poimenovala ga je » OHRANITVENI MODEL«
ohranitev energije ( ravnovesje med vnosom in iznosom)
ohranitev celovitega telesnega ustroja( pospeševanje zdravljenja, preprečevanje poškodb )
ohranitev osebne celovitosti ( identiteta, samospoštovanje )
ohranitev družbene celovitosti ( družbeno bitje – interakcija )
So osnova za načrtovanje negovalnih aktivnosti s ciljem : obdržati ali ponovno vzpostaviti zdravje pri bolniku. Preberi več o Vprašanja in odgovori zdravstvena nega