Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

 1. Faze PZN!
 1. Faza: ocenjevanje
 2. Faza: negovalna diagnoza
 3. Faza: postavitev ciljev
 4. Faza: načrtovanje
 5. Faza: izvajanje
 6. Faza: vrednotenje

 

 1. Kaj delamo v posamezni fazi?

Ocenjevanje – zbiramo in zabeležimo vse informacije, ki jih bomo potrebovali za predvidevanje, odkrivanje, obvladovanje ali reševanje zdravstvenih problemov, razjasnitev pričakovanih izidov (rezultatov, ciljev), razvijanje natančnega načrta.

Negovalna diagnoza – analiziramo zbrane podatke, naredimo zaključke in določimo aktualne in potencialne zdravstvene probleme in njihove vzroke, prisotnost dejavnikov tveganja, vire (resurse), prednosti, zdravo vedenje, zdravstvena stanja, ki so zadovoljiva, a bi jih lahko izboljšali.

Postavitev ciljev – razjasnimo pričakovane izide

Načrtovanje – postavimo prioritete in določimo intervencije. Z intervencijami odkrivamo, preprečujemo in obvladujemo zdravstvene probleme in dejavnike tveganja, pospešujemo optimalno delovanje, neodvisnost in dobro počutje, varno in učinkovito dosegamo pričakovane izide. Preberi več o Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

Zdravstvena nega vaja 2015

1.TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

 • hierarhijo potreb po Maslow-u
 • teorijo stresa po Sely-jevi > bolezen je povzročitelj stresa
 • izhodišča Florence Nightingale > okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več o Zdravstvena nega vaja 2015

Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani

O RANI govorimo takrat, ko je:

 • prekinjena krovna plast (koža ali sluznice), ki varuje notranjost telesa pred zunanjim svetom
 • prekine se zaščitna funkcija kože in globlja tkiva tako postanejo izpostavljena mehanskim poškodbam, izsušitvi, mikroorganizmom in drugim nevarnim vplivom iz okolja.

 

Rane lahko v grobem razdelimo v:

 • AKUTNE (kirurška rana, travmatska rana, opeklinska rana)
 • KRONIČNE (golenja razjeda, razjeda zaradi pritiska, diabetično stopalo, sinusi in fistule, onkološke rane in glivne razjede).

Preberi več o Gradivo za zdravstveno nego kirurškega pacienta povzetki 36 strani