Zdravstvena nega zapiski 2016

Opišite timski model zdravstvene nege
– Tim majhna skupina ljudi pri kateri imajo skupni cilj. Usklajeno deluje, da bi uresničil zastavljene cilje. Je multidisciplinarna skupina strokovnjakov – medicina, ZN, fiziotreapija, delovna terapija,.. Tim ZN tehnik ZN, višja MS, MS univerzitetna izobrazba, MS s podiplomsko izobrazbo magisterij doktorat

Naštejte in časovno opredelite obdobje v razvoju poklica MS

  1. Intiutivno – empirična doba 6 stoletje, doba organiziranega priučevanja 500-1859, doba modernega sestrinstva 1860-1945, Sodobno obdobje 1945 ->

Preberi več o Zdravstvena nega zapiski 2016

Zdravstvena nega zapiski in vaja 2013

Faze PZN?

V letu 1998 pa je ANA predstavila PZN s 6 fazami, v katerem cilji niso več vključeni v fazo načrtovanja pač pa se obravnavajo samostojno v posebni fazi:

  1. faza: ocenjevanje
  2. faza: negovalna diagnoza
  3. faza: postavitev ciljev
  4. faza: načrtovanje
  5. faza: izvajanje
  6. faza: vrednotenje

Preberi več o Zdravstvena nega zapiski in vaja 2013

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 2013 vaja

DEFINICIJA PATRONAŽNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Patronažno varstvo je definirano kot posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti.

Preberi več o Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 2013 vaja

Komunikacija v zdravstveni negi

Splošno o komunikaciji

– Komunikacija je temelj medosebnih odnosov. Brez nje se ljudje ne bi mogli spoznavati, oblikovati partnerskih odnosov, družinskega, delovnega, širše socialnega okolja.

Preberi več o Komunikacija v zdravstveni negi

Organizacija in management 2012 vaja


Cilji organiziranja – da je vsak pacient obravnavan tako, da je čimprej dosežena njegova neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti; da so zadovoljene vse njegove psihične, fizične, socialne in duhovne potrebe; da je obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela;

Preberi več o Organizacija in management 2012 vaja

Vodenje v zdravstveni negi

Kaj je vodenje

VODENJE: je sposobnost vplivati,  spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem in je le del upravljanja – menedžiranja. Z vodenjem želimo vplivati na vedenje posameznika ali skupine v organizaciji.

Preberi več o Vodenje v zdravstveni negi

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010