Organizacija, management in vodenje v zdravstveni negi 2012 vaja

Motivacijska teorija

Maslowova teorija potreb je pomagala managerjem prepoznati, da so posamezniki kompleksna bitja z mnogimi potrebami, ki jih motivirajo v določenem času.

Postalo je tudi jasno, da je motivacija notranja in, če je potrebno povečati produktivnost, mora management pomagati zaposlenim zadovoljiti potrebe na najnižjem nivoju.

Preberi več o Organizacija, management in vodenje v zdravstveni negi 2012 vaja

Organizacija in management 2012 vaja


Cilji organiziranja – da je vsak pacient obravnavan tako, da je čimprej dosežena njegova neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti; da so zadovoljene vse njegove psihične, fizične, socialne in duhovne potrebe; da je obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela;

Preberi več o Organizacija in management 2012 vaja

Organizacija, managment in vodenje v zdravstvu in ZN 2011

Kaj je organizacija?

Povezovanje ljudi, da izvajajo določene aktivnosti, za to pa potrebujejo resurse, za doseganje ciljev. Organizacija kot živ organizem.

Preberi več o Organizacija, managment in vodenje v zdravstvu in ZN 2011

Organizacija in management v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

management-v-zdravstvu

 1. Kaj je učinkovitost?

Je razmerje izidov delovanja organizacije in vložkov, ki jih prejema ter pove, ali dela organizacija prav po notranjih merilih.

Efikasnost – učinkovitost se izrazi v nizu kvantitativnih kazalcev, torej merljivih količin, kot so npr. produktivnost, rentabilnost,  ekonomičnost…

 1. Kaj je informacijska zmogljivost kanala (kateri ima največjo in najmanjšo informacijsko zmogljivost)?

–          Je količina informacij, ki jo je mogoče prenašati po komunikacijskem kanalu.

Preberi več o Organizacija in management v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

Organizacija management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi

organizacija-in-manegement-v-zdravstveni-negi

 1. Kaj je organizacija ZN v SLO?
  • Medicinska sestra na ministrstvu za zdravje
  • Predstavnik/ca zdravstvene nege v Zdravstvenem svetu
  • Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
  • Sindikat delavcev v zdravstveni negi
 1. 3 naloge zbornice-zveze in strokovnega kolegija?

ZBORNICA:

 • Ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
 • Skrbi za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji
 • Sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti.
 • Oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje
 • Sindikat delavcev v zdravstveni negi

Preberi več o Organizacija management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi