Organizacija, management in vodenje v zdravstveni negi 2012 vaja

Motivacijska teorija

Maslowova teorija potreb je pomagala managerjem prepoznati, da so posamezniki kompleksna bitja z mnogimi potrebami, ki jih motivirajo v določenem času.

Postalo je tudi jasno, da je motivacija notranja in, če je potrebno povečati produktivnost, mora management pomagati zaposlenim zadovoljiti potrebe na najnižjem nivoju.

Preberi več o Organizacija, management in vodenje v zdravstveni negi 2012 vaja

Organizacija management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi

organizacija-in-manegement-v-zdravstveni-negi

 1. Kaj je organizacija ZN v SLO?
  • Medicinska sestra na ministrstvu za zdravje
  • Predstavnik/ca zdravstvene nege v Zdravstvenem svetu
  • Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
  • Sindikat delavcev v zdravstveni negi
 1. 3 naloge zbornice-zveze in strokovnega kolegija?

ZBORNICA:

 • Ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
 • Skrbi za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji
 • Sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti.
 • Oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje
 • Sindikat delavcev v zdravstveni negi

Preberi več o Organizacija management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi