Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

raziskave-v-zdravstveni-negi.jpgHIPOTEZA  je predvidevanje odnosov  med dvema ali več spremenljivkami

HIPOTEZE V KVNR IN KVLR

– KVNR: raziskava se začne s hipotezo, ki  predvideva (napoveduje) pričakovane rezultate raziskave
– KVLR: raziskava se lahko začne
– s hipotezo, ki predvideva pričakovane rezultate
– brez hipoteze, raziskavo “vodijo” izkušnje udeležencev in na začetku je še premalo znano o raziskovalnem problemu, zato se hipoteza ne postavi pred pričetkom raziskave
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev

raziskovanje.gif•    KAJ JE ZNANOST – potreba po spoznavanju, poimenovanju, razlaganju in nadzorovanju sveta vodi k produkciji znanja. Je sistem ugotovitev, pa je dejavnost oz. proces raziskovanja. Znanost ima spoznavno, praktično in kulturno funkcijo.

•    PRODUKCIJA ZNANJA – je poimenovanje in razlaganje pojavov, poteka na različne načine in izhaja iz različnih virov.

•    VIRI ZNANJA- tradicija, avtoriteta, intuicija, inspiracija, osebne in kolektivne izkušnje, logično sklepanje, znanstveno raziskovanje.
Preberi več o Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev