Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

2. KATEGORIJE ZRD ?

–                   Temeljno ( bazično )

. nova znanja o osnovah pojavov in opazovanih dejstev

. analiziramo lastnosti, strukture in razmerja, da preverimo hipoteze

. čiste in usmerjene temeljne raziskave

–                   Uporabno ( aplikativno )

. pridobimo novo znanje, usmerjeno v določene praktične cilje ali namene

. uporaba ugotovitev temeljnih raziskav

. nove metode ali načine doseganja v naprej opredeljenih ciljev

. splošno in specifično

–                   Razvojno ( inovacijsko )

. izvajajo strokovnjaki v praksi

3. RAZLOŽI RAZLIKO MED KVALITATIVNO IN KVANTITATIVNO PARADIGMO ?

Primer: bolečina

Kvantitativna paradigma : bolečino je mogoče spremljati in obvladovati na osnovi merjenja bolečine – lestvica za merjenje bolečine

Kvalitativna paradigma : bolečino mogoče spremljati in obvladovati na osnovi opazovanja bolnika in pogovora z bolnikom

4. KATERE METODE PRI ZBIRANJU PODATKOV UPORABLJAMO . OPIŠI STRUKTURIRAN VPRAŠALNIK , OPIŠI EKSPERIMENT?

EKSPERIMENT – je umetno ustvarjena raziskovalna situacija, ki ob pomoči metodike razlik oziroma enakosti omogoča ugotavljanje kazalnih zvez med pojavi.

STRUKTURIRAN VPRAŠALNIK – preprosti za izpolnjevanje, priložimo kratko spremno pismo, ki razlaga namen raziskave, vprašalnik  s kratkimi navodili, kako ga izpolniti, menjajte tipe vprašanj, začnite z enostavnimi dejanskimi vprašanji, ločimo v obliki pisave med navodili in vprašanji, vprašalnik vedno preizkusimo na manjši skupini

5. PRIMARNI IN SEKUNDARNI VIRI ?

PRIMARNI VIR – pisno delo, ki prikazuje izvirni raziskovalni prispevek( raziskovalna poročila, magistrska dela, diplomska,…), informirati zainteresiranega bralca o avtorjevem raziskovalnem delu

SEKUNDARNI VIR – so opisi raziskave, ki jih je pripravil nekdo, ki ni avtor raziskave, primer pregled literature( hiter pregled in aktualno delo, ni nadomestilo za primarne vire, ne dajo podrobnosti posamezne raziskave, redko popolnoma objektivni

6. RAZLOŽITE RAZLIKO V UPORABI HIPOTEZ V KVALITATIVNEM IN KVANTITATIVNEM RAZISKOVANJU ?

KVANTITATIVNA HIPOTEZA: raziskava začne s hipotezo, ki napoveduje pričakovane rezultate raziskave, hipoteze nastale na podlagi pregleda literature in dokazov.

KVALITATIVNA HIPOTEZA: lahko začne s hipotezo je posledica poznavanja prakse in ne toliko pregleda literature, brez hipoteze raziskavo vodijo izkušnje udeležencev.

7. KAJ JE ESPERIMENT ?

–                   je v slovenskem jeziku poskus

–                   eden od najučinkovitejših pristopov v raziskovanju( omogoča največjo kontrolo nad spremenljivkami)

–                   iščemo vzročne povezave med pojavi

–                   najbolj razvito na področju naravoslovja, manj v družboslovju

8. ZNAĆILNOSTI KVANTITATIVNEGA IN KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA?

KVANTITATIVNEGA – gre za ekonomično zbiranje večjih količin podatkov

–                   raziskovalni cilj je jasen

–                   možnost kontrole raziskovalnega procesa je večja

–                   podatki enostavno primerljivi

–                   je neprilagodljiv ko se zbiranje podatkov začne, nemogoče spremeniti

–                   šibak v razumevanju družbenih procesov

–                   velikokrat ne odkrije pomenov

KVALITATIVNEGA – raziskovalni dizajn se razvija med potekom raziskave

–                   raziskovalec ustvarja dizajn glede, kaj se je v teku raziskave naučil

–                   vključeno več različnih strategij zbiranja podatkov

–                   celovitost pristopa in razumevanje celote

–                   raziskovalec je intenzivno vključen v potek raziskave

–                   razvoj razumevanja poučevanega pojava v realnem svetu

9 . RAZLIKE KVANTITATIVNEGA IN KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA?

Kvalitativna in kvantitativna raziskava se razlikujeta po svojem poteku, vendar se ne izključujeta ampak dopolnjujeta.

Pri kvantitativnem raziskovanju ugotovitve bazirajo na realnostiin ne na osebnem prepričanju raziskovalca. Pri kvalitativnem raziskovanjuugotovitve temeljijo na osnovi dejanskih izkušenj vključenih ljudi.

10. RANDOMIZACIJA ?

–                   slučajni izbor  dveh skupin iz iste osnovne populacije

–                   vsak udeleženec ima enake možnosti

–                   parni izbor

11. KAJ JE NEEKSPERIMENTALNO KVANTITATIVNO RAZISKOVANJE, KAKO ZBIRAMO PODATKE ?

NEEKSPERIMENTALNO RAZISKOVANJE-  večina raziskav je te vrste ker se mnoge od karakteristik človeka ne morejo obravnavati eksperimentalno, ne moremo tehnično primerjati zaradi etičnih vidikov

ZBIRANJE PODATKOV- intervju

–                   vprašalnik

–                   testiranje / merjenje

–                   opazovanje

–                   arhiv, baze podatkov

12. KATERE LESTVICE LAHKO UPORABIMO ?

Nominalna lestvica, ordinalna lestvica, intervalne lestvice, ocenjevalna lestvica, lestvica stališč.

13. KAJ JE EMPIRIČNO GRADIVO ?

-snemamo intervju, nato zapišemo ali natipkamo

– kako se na intervju pripravimo

– odnos zaupanja

– kdo bo naš raziskovalec

– metode in tehnike

14. PRIMARNI IN SEKUNDARNI DOKUMENTI ?

PRIMARNI- primarni raziskovalni članek

–                   diplomska, magistrska, doktorska naloga

–                   poročilo o raziskavi

SEKUNDARNI – meta analiza, meta sinteza

–                   priporočila za delo , klinične smernice

–                   pregledni članek

15. KAJ JE META ANALIZA ?

–                   po strukturi podobna primarnemu dokumentu

–                   gre za analizo podatkov iz že objavljenih člankov

–                   zelo natančen protokol

–                   rezultat , če je določen ukrep koristen

16.         TEMELJNE ZNAČILNOSTI RAZISKOVANJA’

–                   VELJAVNOST-  ali raziskujemo tisto kar želimo raziskovati, ali problem odraža kar želimo raziskovati

–                   ZANESLJIVOST- ali je problem stabilen, ali bomo ob ponovitvi raziskave dobili enake ugotovitve

–                   OBJEKTIVNOST- ali bodo podatki raziskave objektivni, ali bodo obdržali stanje brez motečih vplivov, na rezultate vpliva tisti, ki odgovarja

–                   OBČUTLJIVOST- ali je problem dovolj občutljiv, da bo zaznal značilnosti, ki jih želimo raziskati

17.         VRSTE STATISTIKE GLEDE NA UPORABO ?

–                   uporabna statistika(praktična uporaba na problemih in primerih)

–                   matematična statistika ( poučevanje osnovnih principov statistike)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja