Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

RAZLOŽI FILOZOFSKA STALIŠČA O ZNANOSTI:

racionalizem:

  • Zagovarjanje, da je znanstveno samo tisto, kar je razumljivo in logično dokazljivo (neprotislovno, ponovljivo)
  • Ravnanje po razumu (razum je najvišji kriterij spoznanja; izkušenj ne cenijo)

 

EMPIRIZEM:

  • Zavzemanje za stališče, da je vse znanstvene izjave možno skrčiti na konkretne izkušnje pri opazovanjih ali eksperimentih
  • Filozofija izkušnje (izkušnja je edini vir človeškega spoznanja; logične analize in teoretičnih posploševanj ne cenijo)

 

MODERNI EMPIRIZEM:

  • Sinteza obeh prejšnjih (racionalizem + empirizem)
  • Zahteva:
  • neprotislovnost
  • izkustveno in/ali umsko dokazljivost
  • intersubjektivnost
  • časovno in prostorsko univerzalnost

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

medicinske-sestre-nursingNatančno razloži osnovna filozofska stališča o znanosti: racionalizem, empirizem in moderni empirizem

1.Racionalisti so trdili, da je znanstveno samo nekaj, kar je razumljivo in logično dokazljivo ( neprotislovno, precizno, ponovljivo )

Racionalizem: ravnanje po razumu, razum je najvišji kriterij spoznanja, ne ceni izkušnje (slovar tujk)

2. Empiristi so se zavzemali za to, da je možno vse znanstvene izjave reducirati na konkretna izkustva pri opazovanjih ali eksperimentih.

Empirizem: filozofija izkušnje, izkušnja je edini vir človeškega spoznanja, empirizem ne ceni logične analize in teoretičnih posploševanj (slovar tujk)

3. Moderni empirizem je sinteza obeh. Zahteva

a) neprotislovnost,

b) izkustveno ali/in umsko dokazljivost,

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

Uvod v raziskovanje

KAJ JE ZNANSTVENA DISCIPLINA, PODROČJE, VEDA?

Znanstvena disciplina ima svoje:
–    področje raziskovanja
–    metodiko dela
–    merske enote
–    način vrednotenja
–    strokovni kader
–    lastno teorijo

Znanstvene discipline se povezujejo v znanstvena področja. Znanstvena področja pa grupiramo v znanstvene vede.
Preberi več o Uvod v raziskovanje