Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

medicinske-sestre-nursingNatančno razloži osnovna filozofska stališča o znanosti: racionalizem, empirizem in moderni empirizem

1.Racionalisti so trdili, da je znanstveno samo nekaj, kar je razumljivo in logično dokazljivo ( neprotislovno, precizno, ponovljivo )

Racionalizem: ravnanje po razumu, razum je najvišji kriterij spoznanja, ne ceni izkušnje (slovar tujk)

2. Empiristi so se zavzemali za to, da je možno vse znanstvene izjave reducirati na konkretna izkustva pri opazovanjih ali eksperimentih.

Empirizem: filozofija izkušnje, izkušnja je edini vir človeškega spoznanja, empirizem ne ceni logične analize in teoretičnih posploševanj (slovar tujk)

3. Moderni empirizem je sinteza obeh. Zahteva

a) neprotislovnost,

b) izkustveno ali/in umsko dokazljivost,

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik

Zdravstvena nega I
Modul:    Zdravstvena nega
ECTS:    34
Kontaktne ure predavanja:    140
Kontaktne ure seminar:    30
Kontaktne ure kliničnih vaj:    115
Kontaktne ure klinične prakse:    660
Nosilec predmeta:    viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik:    1. letnik
Prva pomoč
Kontaktne ure predavanja:    0
Kontaktne ure seminar:    0
Kontaktne ure kliničnih vaj:    20
Kontaktne ure klinične prakse:    0
Izvajalci predmeta:    Asist. mag. Mateja Lopuh,
Andrej Fink
Stopnja:    Dodiplomski visokostrokovni program
Semester:    Zimski
Jezik:    Slovenski


Cilji in predmetno specifične kompetence:    Študent:

* zna pristopiti k poškodovancu ali nenadno obolelemu in oceniti njegovo splošno stanje;
* pozna osnovne postopke za zavarovanje oziroma rešitev življenja;
* pozna temeljne ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih;
* pozna temeljne in razširjene postopke oživljanja otrok in odraslih;
* pozna in zna uporabljati opremo in pripomočke za izvajanje prve pomoči. Preberi več o Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik