Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik

Zdravstvena nega I
Modul:    Zdravstvena nega
ECTS:    34
Kontaktne ure predavanja:    140
Kontaktne ure seminar:    30
Kontaktne ure kliničnih vaj:    115
Kontaktne ure klinične prakse:    660
Nosilec predmeta:    viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik:    1. letnik
Prva pomoč
Kontaktne ure predavanja:    0
Kontaktne ure seminar:    0
Kontaktne ure kliničnih vaj:    20
Kontaktne ure klinične prakse:    0
Izvajalci predmeta:    Asist. mag. Mateja Lopuh,
Andrej Fink
Stopnja:    Dodiplomski visokostrokovni program
Semester:    Zimski
Jezik:    Slovenski


Cilji in predmetno specifične kompetence:    Študent:

* zna pristopiti k poškodovancu ali nenadno obolelemu in oceniti njegovo splošno stanje;
* pozna osnovne postopke za zavarovanje oziroma rešitev življenja;
* pozna temeljne ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih;
* pozna temeljne in razširjene postopke oživljanja otrok in odraslih;
* pozna in zna uporabljati opremo in pripomočke za izvajanje prve pomoči. Preberi več o Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik