Pogoji, literatura in cilji prva pomoč 1. Letnik

Zdravstvena nega I
Modul:    Zdravstvena nega
ECTS:    34
Kontaktne ure predavanja:    140
Kontaktne ure seminar:    30
Kontaktne ure kliničnih vaj:    115
Kontaktne ure klinične prakse:    660
Nosilec predmeta:    viš. pred. dr. Brigita Skela Savič
Letnik:    1. letnik
Prva pomoč
Kontaktne ure predavanja:    0
Kontaktne ure seminar:    0
Kontaktne ure kliničnih vaj:    20
Kontaktne ure klinične prakse:    0
Izvajalci predmeta:    Asist. mag. Mateja Lopuh,
Andrej Fink
Stopnja:    Dodiplomski visokostrokovni program
Semester:    Zimski
Jezik:    Slovenski


Cilji in predmetno specifične kompetence:    Študent:

* zna pristopiti k poškodovancu ali nenadno obolelemu in oceniti njegovo splošno stanje;
* pozna osnovne postopke za zavarovanje oziroma rešitev življenja;
* pozna temeljne ukrepe za nudenje prve pomoči v različnih nujnih stanjih;
* pozna temeljne in razširjene postopke oživljanja otrok in odraslih;
* pozna in zna uporabljati opremo in pripomočke za izvajanje prve pomoči.

Obvezna literatura: 

* Ahčan U. Prva pomoč: priročnik s prakticnimi primeri. Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2006
* prevedene spletne strani Evropskega centra za oživljanje (the ERC educational)

Priporočljiva literatura:

* Jevon P. Emergency care and first aid for nurses: a practical guide. Churchill Livingstone, 2006.
* First aid manual: the authorised manual of St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association, and the British Red Cross. 8 rev. ed. Dorling Kindersley Publishers Ltd, 2006.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja