Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

raziskovanje-zdravstvena-negaKaj je pilotna študija, opiši kdaj jo uporabljamo.

Pilotna študija: “If only if I had!”

  • Je študija na manjšem vzorcu, ko želimo preveriti metode, ki jih bomo uporabili pri dejansko načrtovani raziskavi.
  • Ne odgovarja na raziskovalna vprašanja, odgovarja pa na vprašanje izvedljivosti R
  • Uporaba pilotne študije:

– Ustreznost R metod in procedur

– Uspeh pri vključevanju anketirancev

– Ustreznost in kakovost inštrumentarija

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

medicinske-sestre-nursingNatančno razloži osnovna filozofska stališča o znanosti: racionalizem, empirizem in moderni empirizem

1.Racionalisti so trdili, da je znanstveno samo nekaj, kar je razumljivo in logično dokazljivo ( neprotislovno, precizno, ponovljivo )

Racionalizem: ravnanje po razumu, razum je najvišji kriterij spoznanja, ne ceni izkušnje (slovar tujk)

2. Empiristi so se zavzemali za to, da je možno vse znanstvene izjave reducirati na konkretna izkustva pri opazovanjih ali eksperimentih.

Empirizem: filozofija izkušnje, izkušnja je edini vir človeškega spoznanja, empirizem ne ceni logične analize in teoretičnih posploševanj (slovar tujk)

3. Moderni empirizem je sinteza obeh. Zahteva

a) neprotislovnost,

b) izkustveno ali/in umsko dokazljivost,

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del