Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

RAZLOŽI FILOZOFSKA STALIŠČA O ZNANOSTI:

racionalizem:

 • Zagovarjanje, da je znanstveno samo tisto, kar je razumljivo in logično dokazljivo (neprotislovno, ponovljivo)
 • Ravnanje po razumu (razum je najvišji kriterij spoznanja; izkušenj ne cenijo)

 

EMPIRIZEM:

 • Zavzemanje za stališče, da je vse znanstvene izjave možno skrčiti na konkretne izkušnje pri opazovanjih ali eksperimentih
 • Filozofija izkušnje (izkušnja je edini vir človeškega spoznanja; logične analize in teoretičnih posploševanj ne cenijo)

 

MODERNI EMPIRIZEM:

 • Sinteza obeh prejšnjih (racionalizem + empirizem)
 • Zahteva:
 • neprotislovnost
 • izkustveno in/ali umsko dokazljivost
 • intersubjektivnost
 • časovno in prostorsko univerzalnost

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

raziskovanje-zdravstvena-negaKaj je pilotna študija, opiši kdaj jo uporabljamo.

Pilotna študija: “If only if I had!”

 • Je študija na manjšem vzorcu, ko želimo preveriti metode, ki jih bomo uporabili pri dejansko načrtovani raziskavi.
 • Ne odgovarja na raziskovalna vprašanja, odgovarja pa na vprašanje izvedljivosti R
 • Uporaba pilotne študije:

– Ustreznost R metod in procedur

– Uspeh pri vključevanju anketirancev

– Ustreznost in kakovost inštrumentarija

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

medicinske-sestre-nursingNatančno razloži osnovna filozofska stališča o znanosti: racionalizem, empirizem in moderni empirizem

1.Racionalisti so trdili, da je znanstveno samo nekaj, kar je razumljivo in logično dokazljivo ( neprotislovno, precizno, ponovljivo )

Racionalizem: ravnanje po razumu, razum je najvišji kriterij spoznanja, ne ceni izkušnje (slovar tujk)

2. Empiristi so se zavzemali za to, da je možno vse znanstvene izjave reducirati na konkretna izkustva pri opazovanjih ali eksperimentih.

Empirizem: filozofija izkušnje, izkušnja je edini vir človeškega spoznanja, empirizem ne ceni logične analize in teoretičnih posploševanj (slovar tujk)

3. Moderni empirizem je sinteza obeh. Zahteva

a) neprotislovnost,

b) izkustveno ali/in umsko dokazljivost,

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

Raziskovanje v zdravstveni negi

Trije vsebinski sklopi:

Kaj je znanost?

Znanstveno raziskovanje v ZN

Osnove postopkov raziskovalnega dela

Namen:
– seznanitev s principi znanstveno-raziskovalnega dela
– seznanitev z značilnostmi raziskovalnega dela
– seznanitev z osnovami postopkov raziskovalnega dela
– usposobitev za iskanje in kritično branje literature

Znanost je sistem ugotovitev, ki so nastale kot rezultat znanstvenega raziskovanja;
je dejavnost oz. proces raziskovanja z uporabo znanstvene metode.
Preberi več o Raziskovanje v zdravstveni negi

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Znanost je sistematizirano znanje v času in prostoru – na začetku 21. stoletja dajo znanju
ogromen pomen – še nikoli tako velik kot do sedaj

je kompleksen produkt človeškega intelekta, ki mu omogoča bivanje v
njegovem okolju

delajo jo rezultati do katerih se pride z znanstveno raziskovalnim delom – ZRD
sistematiziran in argumentiran skupek znanja v določenem časovnem obdobju

– ne gre za neke domneve, temveč je to objektivna resničnost.

Do tega znanja je prišlo z natančno uporabo izbranih raziskovalnih metod.

Je urejeno, sistematizirano in zaupanja vredno znanje o nečem, kar je bilo doseženo z metodološko pravilnim raziskovanjem in proučevanjem.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Uvod v raziskovanje

KAJ JE ZNANSTVENA DISCIPLINA, PODROČJE, VEDA?

Znanstvena disciplina ima svoje:
–    področje raziskovanja
–    metodiko dela
–    merske enote
–    način vrednotenja
–    strokovni kader
–    lastno teorijo

Znanstvene discipline se povezujejo v znanstvena področja. Znanstvena področja pa grupiramo v znanstvene vede.
Preberi več o Uvod v raziskovanje