Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

RAZLOŽI FILOZOFSKA STALIŠČA O ZNANOSTI:

racionalizem:

  • Zagovarjanje, da je znanstveno samo tisto, kar je razumljivo in logično dokazljivo (neprotislovno, ponovljivo)
  • Ravnanje po razumu (razum je najvišji kriterij spoznanja; izkušenj ne cenijo)

 

EMPIRIZEM:

  • Zavzemanje za stališče, da je vse znanstvene izjave možno skrčiti na konkretne izkušnje pri opazovanjih ali eksperimentih
  • Filozofija izkušnje (izkušnja je edini vir človeškega spoznanja; logične analize in teoretičnih posploševanj ne cenijo)

 

MODERNI EMPIRIZEM:

  • Sinteza obeh prejšnjih (racionalizem + empirizem)
  • Zahteva:
  • neprotislovnost
  • izkustveno in/ali umsko dokazljivost
  • intersubjektivnost
  • časovno in prostorsko univerzalnost

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

1.  S ČIM SE BOMO UKVARJALI V 3 TISOČLETJU. S KATERIM PODROČJEM?

–         obdobje širše politike 2000

–          usmerjeno k ljudem

–         skrb za širšo družbeno skupnost

2. POTREBE LJUDI PO ZN – članek?

–         prvi raziskovalni članek na področju ZN

–         CILJ; ZN ne potrebujejo samo bolni ampak tudi zdravi ljudje

–         POPULACIJA V RAZISKAVI: kirurški bolniki ki so se pripravljali na programsko operacijo in starostniki nad 65 let
Preberi več o Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Znanost je sistematizirano znanje v času in prostoru – na začetku 21. stoletja dajo znanju
ogromen pomen – še nikoli tako velik kot do sedaj

je kompleksen produkt človeškega intelekta, ki mu omogoča bivanje v
njegovem okolju

delajo jo rezultati do katerih se pride z znanstveno raziskovalnim delom – ZRD
sistematiziran in argumentiran skupek znanja v določenem časovnem obdobju

– ne gre za neke domneve, temveč je to objektivna resničnost.

Do tega znanja je prišlo z natančno uporabo izbranih raziskovalnih metod.

Je urejeno, sistematizirano in zaupanja vredno znanje o nečem, kar je bilo doseženo z metodološko pravilnim raziskovanjem in proučevanjem.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Uvod v raziskovanje

KAJ JE ZNANSTVENA DISCIPLINA, PODROČJE, VEDA?

Znanstvena disciplina ima svoje:
–    področje raziskovanja
–    metodiko dela
–    merske enote
–    način vrednotenja
–    strokovni kader
–    lastno teorijo

Znanstvene discipline se povezujejo v znanstvena področja. Znanstvena področja pa grupiramo v znanstvene vede.
Preberi več o Uvod v raziskovanje