Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

1.  S ČIM SE BOMO UKVARJALI V 3 TISOČLETJU. S KATERIM PODROČJEM?

–         obdobje širše politike 2000

–          usmerjeno k ljudem

–         skrb za širšo družbeno skupnost

2. POTREBE LJUDI PO ZN – članek?

–         prvi raziskovalni članek na področju ZN

–         CILJ; ZN ne potrebujejo samo bolni ampak tudi zdravi ljudje

–         POPULACIJA V RAZISKAVI: kirurški bolniki ki so se pripravljali na programsko operacijo in starostniki nad 65 let
Preberi več o Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja