Raziskovanje v zdravstveni negi

Trije vsebinski sklopi:

Kaj je znanost?

Znanstveno raziskovanje v ZN

Osnove postopkov raziskovalnega dela

Namen:
– seznanitev s principi znanstveno-raziskovalnega dela
– seznanitev z značilnostmi raziskovalnega dela
– seznanitev z osnovami postopkov raziskovalnega dela
– usposobitev za iskanje in kritično branje literature

Znanost je sistem ugotovitev, ki so nastale kot rezultat znanstvenega raziskovanja;
je dejavnost oz. proces raziskovanja z uporabo znanstvene metode.
Preberi več o Raziskovanje v zdravstveni negi