Ovire in motnje v komunikaciji v zdravstveni negi

Kakovost življenja je odvisna od kakovosti komunikacije. Komunikacija ljudi zbližuje, lahko pa jih tudi razdvaja. Za to je značilno, da do njega pride zaradi nesprejemanja drugačnosti. Oseba, ki ne sprejema drugačnosti drugih, si je ustvarila bistveno komunikacijsko omejitev, ki lahko zelo hitro pripelje do konfliktov. Konflikt večinoma ni nič drugega, kot zanikanje potreb drugih, zavračanje njihove duhovno-religiozne usmeritve, njihove identitete, njihovih vrednot, vedenjskih vzorcev ali morda celo telesnih značilnosti. Čeprav živimo na istem svetu in na nek način doživljamo podobne dogodke, svetu in dogodkom pripisujemo različen pomen. Nanje se odzivamo v skladu s svojimi izkušnjami in prepričanji ter v skladu s kulturo iz katere izhajamo. Dogodki in okoliščine so sami po sebi nevtralni. Negativni ali pozitivni pomen jim dajemo sami.  Preberi več o Ovire in motnje v komunikaciji v zdravstveni negi

Komunikologija v zdravstveni negi

 1. 1.      Funkcije komunikacije v zdravstveni negi (v zdravstvu).9slajd(slajdi po vrsti-1del predavanja)
 • Komunikacija je sestavni del celovite zdravstvene oskrbe –od komunikacije je odvisna vrsta, pogostost in kakovostoskrbe.
 • Vpliva na zadovoljstvo pacientov in izvajalcev zdravstveneoskrbe.
 • Zagotavlja sodelovanje partnerjev v procesu oskrbe.
 1. 2.      Definicija komunikacije.

je posredovanje, prenašanje ali izmenjava informacij v besedni ali nebesedni obliki, na zavedni ali nezavedni ravni. Je produkt fizioloških, psiholoških in okoljskih dejavnikov. Preberi več o Komunikologija v zdravstveni negi

Komunikacija v ZN teamu s supervizijo vaja 2013

Dejavniki tveganja za predoziranje pri uživanju prepovedanih drog:

Komunikacija v ZN teamu s supervizijo – vaja 2013

 1. Opišite bonton pisanja e-sporočil!

Navedemo zadevo pisanja, pomembno je nazivanje (»Spoštovani«); nato uvodni stavek (kje smo našli informacijo, zakaj pišemo); napišemo tudi polno ime in priimek ter letnik in šolo; na koncu se zahvalimo in navedemo pozdrav (»Lep pozdrav, Srečno«). V pisavi e-sporočil pišemo v enotnem slogu pisave in ne uporabljamo smeškov. Dodamo tudi priponke (pravilno označene, pravilni naziv, pravilno oštevilčene).

Preberi več o Komunikacija v ZN teamu s supervizijo – vaja 2013

Komunikacija v zdravstveni negi

Splošno o komunikaciji

– Komunikacija je temelj medosebnih odnosov. Brez nje se ljudje ne bi mogli spoznavati, oblikovati partnerskih odnosov, družinskega, delovnega, širše socialnega okolja.

Preberi več o Komunikacija v zdravstveni negi

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

komunikacija-v-zdravstveni-negi-s-supervizijoKomunikacija je aktivnost, v kateri pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku z namenom pridobiti odziv – feedback.

 • pošiljatelj :  odgovoren za obliko in namen poslanega sporočila.
 • kanal sporočanja: avditivni ( slušatelji), vizualni (slikovni), kinestetični ( demonstracija, gibanje)
 • sporočilo je lahko: – verbalno – govorno
 • – neverbalno – pantonima
 • prejemnik se na sporočilo odzove -( ne da se nekomunicirati )- neverbalno – tišina
 • šum ali motnje med sporočanjem: – fizični – hrup, svetloba, mraz…
 • – psihični – utrujenost, nemotivacija
 • – semantični – tuji jezik, narečje

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu