Psihologija in komunikacija v zdravstveni negi 2014

 1. 1.       Enosmerna komunikacija

Enosmerna komunikacija je, ko pošiljatelj odda sporočilo, prejemnik ga sprejme, vendar nanj ne odgovori.

 1. 2.       Dvosmerna komunikacija

Dvosmerna komunikacija je, ko pošiljatelj odda sporočilo, prejemnik ga sprejme in nanj odgovori.

 1. 3.       Kaj povzroča šum?

Percepcija, jezik, semantika, osebni interesi, čustva, hitrost misli, problemi s sluhom, modulacija besed, stavka, obseg pozornosti, okolje (hrup), vnaprej ustvarjeno mnenje ali predsodek

Preberi več o Psihologija in komunikacija v zdravstveni negi 2014

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

komunikacija-v-zdravstveni-negi-s-supervizijoKomunikacija je aktivnost, v kateri pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku z namenom pridobiti odziv – feedback.

 • pošiljatelj :  odgovoren za obliko in namen poslanega sporočila.
 • kanal sporočanja: avditivni ( slušatelji), vizualni (slikovni), kinestetični ( demonstracija, gibanje)
 • sporočilo je lahko: – verbalno – govorno
 • – neverbalno – pantonima
 • prejemnik se na sporočilo odzove -( ne da se nekomunicirati )- neverbalno – tišina
 • šum ali motnje med sporočanjem: – fizični – hrup, svetloba, mraz…
 • – psihični – utrujenost, nemotivacija
 • – semantični – tuji jezik, narečje

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu