Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu

komunikacija-v-zdravstveni-negi-s-supervizijoKomunikacija je aktivnost, v kateri pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku z namenom pridobiti odziv – feedback.

  • pošiljatelj :  odgovoren za obliko in namen poslanega sporočila.
  • kanal sporočanja: avditivni ( slušatelji), vizualni (slikovni), kinestetični ( demonstracija, gibanje)
  • sporočilo je lahko: – verbalno – govorno
  • – neverbalno – pantonima
  • prejemnik se na sporočilo odzove -( ne da se nekomunicirati )- neverbalno – tišina
  • šum ali motnje med sporočanjem: – fizični – hrup, svetloba, mraz…
  • – psihični – utrujenost, nemotivacija
  • – semantični – tuji jezik, narečje

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu