Neverbalna komunikacija z pacientom

Komunikacija z pacientom, poteka med njim in zdravstvenim osebjem. Namen komunikacije ni zgolj posredovanje informacij pacientu in zbiranje podatkov o njem, pač pa spodbuja aktivno sodelovanje pacienta ob analizi posredovanih vsebin, kritično razmišljanje, zavzemanje ali spreminjanje stališč in spremembo v ravnanju ali vedenju. Spretnosti v medsebojnih odnosih so sestavni del nekaterih poklicev. Posebnost poklica v zdravstveni negi je delo z ljudmi v vseh stanjih zdravja in bolezni ter v različnih okoljih, torej tudi z intubiranim pacientom.

Nebesedna ali neverbalna komunikacija je vse komuniciranje brez besed, kjer pomene izmenjujemo s pomočjo simbolov, kretnjami rok ipd. V medsebojnem komuniciranju ima neverbalna komunikacija vrsto pomembnih funkcij. Na vsebinski ravni neverbalna sporočila spreminjajo, potrjujejo, dopolnjujejo in širijo tehtnost izgovorjene vsebine in usmerjajo k delu z vsebino. Neverbalno komunikacijo pa uporablja tudi bolnik s tubusom, ko nam sporoča svoje stanje, potrebe in želje. Preberi več o Neverbalna komunikacija z pacientom

Komunikacija s pacientom

Komunikacija odraža človekov odnos do samega sebe in sveta, ki ga obdaja. Je medij, prek katerega se ta odnos razvija in dopolnjuje, ljudje pa drug ob drugem rastemo, se spoznavamo in živimo kot zdrave osebnosti. V vse to pa morajo biti vpleteni zdravi medosebni odnosi, ki nam dajejo moč v osebnem in poklicnem življenju.

Komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila, ki so povezana z določenim pomenom. Komunikacija v zdravstveni negi z razvojem stroke in uveljavljanjem sodobnih metod dela, ki aktivno vključuje pacienta, postaja vse bolj aktualna. Delo z pacientom in ne za pacienta je povezano s stalno komunikacijo. Komunikacija medicinske sestre z pacientom in terapevtski odnos sta osnova za kvalitetno zdravstveno nego pacienta. Medicinska sestra se mora zavedati, da komunikacija ni spontan, ”že naučen proces”, ampak tudi terapevtska spretnost, ki se jo je potrebno učiti in tudi naučiti. Znati komunicirati pomeni prilagoditi svojo komunikacijo konkretnemu pacientu, konkretnemu cilju. Vse to seveda v kontekstu etičnih načel.

Pogoji za komunikacijo: perceptivne sposobnosti  (videti, slišati, otipati, vonjati); točno zaznavanje drugih ljudi in situacij, kognitivne sposobnosti (zmožnost točnega presojanja, spoznanje, razum), vedenjske sposobnosti (vedeti kaj reči in narediti v dani situaciji – intuitivnost), emocionalne sposobnosti (ustrezno čustveno izražanje in odzivanje, empatija).

Osnove medosebne komunikacije so da poznamo in razumemo sebe (intrapersonalna komunikacija), da poznamo in razumemo sogovornika (izkustveno polje) in da ljudi spoštujemo (ljubezen, skrb, odgovornost).


Preberi več o Komunikacija s pacientom

Komunikacija v ZN teamu s supervizijo – vaja 2013

  1. Opišite bonton pisanja e-sporočil!

Navedemo zadevo pisanja, pomembno je nazivanje (»Spoštovani«); nato uvodni stavek (kje smo našli informacijo, zakaj pišemo); napišemo tudi polno ime in priimek ter letnik in šolo; na koncu se zahvalimo in navedemo pozdrav (»Lep pozdrav, Srečno«). V pisavi e-sporočil pišemo v enotnem slogu pisave in ne uporabljamo smeškov. Dodamo tudi priponke (pravilno označene, pravilni naziv, pravilno oštevilčene).

Preberi več o Komunikacija v ZN teamu s supervizijo – vaja 2013

Komunikacija zapiski 2013

Opredelitev/definicija komunikacije.

Komunikacija je več kot zgolj izmenjava besed. Je nadvse zapleten proces medsebojne udeleženosti. Komuniciranje med ljudmi pride takrat, ko med njimi teče kontinuiran tok sporočil. Sporočila, ki si jih izmenjujejo, so podana v nekem kodu, ki omogoča prenos pomena. Za uspešno komuniciranje morata imeti partnerja enak ali pa zelo podoben kod. Komuniciranje je s pravili urejen dvosmerni tok sporočil med osebami.

Preberi več o Komunikacija zapiski 2013

Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo vaja

Zakaj je v ZN potrebno oz. pomembno terapevtsko komuniciranje?

(Viri:

  • Ule, M. (2003): Spregledana razmerja. MB: Aristej).
  • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.
  • Rosenberg, S.: Therapeutic Communication in the Clinical Setting: avaiable at: http://faculty.lagcc.cuny.edu/ctl/journal/v3/pdf/Rosenberg.pdf (16. 02. 2011).

Preberi več o Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo vaja

Komunikacija s supervizijo vaja 2011

Zakaj je v ZN potrebno oz. pomembno terapevtsko komuniciranje?

Komuniciranje je za paciente pomembnejše od strokovnosti in znanja osebja. Je izražanje občutkov, izpovedovanje, negotovost, zaupanje, strah pacienta. Ključ do profesionalne učinkovitosti zdravstvenega osebja – del »etike skrbi, pomoči« (helping ethics).

Preberi več o Komunikacija s supervizijo vaja 2011

Terapevtska komunikacija

terapevtska-komunikacija.jpgTERAPEVTSKA KOMUNIKACIJA 

Pomen komunikacije

komunikacija odraža človekov odnos do samega sebe in sveta, ki ga obdaja.
je medij, prek katerega se ta odnos razvija in dopolnjuje.
ljudje drug ob drugem rastemo, se spoznavamo in živimo kot zdrave osebnosti.

Preberi več o Terapevtska komunikacija