Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo vaja

Zakaj je v ZN potrebno oz. pomembno terapevtsko komuniciranje?

(Viri:

 • Ule, M. (2003): Spregledana razmerja. MB: Aristej).
 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.
 • Rosenberg, S.: Therapeutic Communication in the Clinical Setting: avaiable at: http://faculty.lagcc.cuny.edu/ctl/journal/v3/pdf/Rosenberg.pdf (16. 02. 2011).

Model terapevtskega komuniciranja z elementi (opišite in narišite).

(Viri:

 • Zapiski s predavanj,
 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.

 

Definicije terapevtskega komuniciranja in terapevtskega odnosa (njegove sestavine – zaupanje in spoštovanje).

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.
 • Zapiski s predavanj.

 

Ohranjanje samopodobe pacienta – katere so strategije, ki jih uporablja MS in pacient sam? Opišite jih.

(Viri:

 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.
 • Zapiski s predavanj.

 

Definicije empatije.

(Viri:

 • Nešović, N. (2006): Empatija in odnosna kompetenca. Ljubljana: FDV – splet: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Luzar-Nesovic-Nina.PDF
 • Misch, D. (2005): Developing Empathy Through Confluent Education. V: Journal of Physical Therapy Education, vol. 19, no. 3
 • Reynolds, W., Scott, P. A., Austin, W. (2000): Nursing, empathy and perception of the moral. V: Journal of Advanced Nursing 32, (1)
 • Webster, D. (2010): Promoting Empathy through a creative reflective teaching strategy: a mixed-method study. V: Journal of Nursing Education, vol. 49, no. 2
 • Zapiski s predavanj;
 • Ule, M. (2005): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV

 

Motivi za izražanje empatije (opišite jih).

 • Ule, M. (2005): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV
 • Zapiski s predavanj.

 

Nivoji/dimenzije  empatije:

 • Ule, M. (2005): Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV
 • Zapiski s predavanj.

 

Čustvena kompetentnost, čustvena inteligenca – značilnosti.

(Viri:

 

Temeljne empatične veščine.

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Zapiski s predavanj.

 

Empatija in odnosna kompetenca (definicija odnosne kompetence, kompleksnosti odnosa in primer nesoglasja na vsebinskem in odnosnem nivoju).

(Viri:

 

Indikatorji empatične osebnosti – splošne osebnostne karakteristike.

(Viri:

 • Misch, A. D., Peloquin, M. S. (2005): Developing Empathy Through Confluent Education. V: Journal of Physical Education, vol. 19 no. 3,
 • Zapiski s predavanj.

 

Ovire pri izražanju empatije.

(Viri:

 • Reynolds, W., Scott, A. P., Austin, W. (2000): Nursing, empathy and perception of the moral. V: Journal of Advanced Nursing, 32 (1),
 • Zapiski s predavanj.

 

Ovire pri izražanju terapevtskega odnosa in predlogi za izboljšanje le-tega.

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Zapiski s predavanj.

 

Aktivno poslušanje (definicija poslušanja, parafraziranje, vrste poslušanja – simpatetično, reflektivno in neverbalno, napotki pri poslušanju).

(Viri:

 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson.
 • Shipley, D. S. (2010): Listening: A Concept Analysis. V: Nursing Forum, vol. 45, no. 2
 • Rosenberg, S.: Therapeutic Communication in the Clinical Setting: avaiable at: http://faculty.lagcc.cuny.edu/ctl/journal/v3/pdf/Rosenberg.pdf (16. 02. 2011).
 • Zapiski s predavanj.

 

Vrste,  definicije, primeri vprašanj.

(Viri:

 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson;
 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Zapiski s predavanj.

 

Načini ustvarjanja stika s sogovornikom in primeri.

(Viri:

 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson;
 • Zupan, N., Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: VŠZNJ;
 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • O`Connor, J., Seymur, J. (1996): Spretnosti sporazumevanja in vplivanja: uvod v nevrolingvistično programiranje. Žalec: Sledi;
 • Zapiski s predavanj.

 

Načini podajanja informacij (4 maksime).

(Viri:

 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson;
 • Zapiski s predavanj.

 

Namen in definicija terapevtskega dotika dotika.

(Viri:

 • Prebil, A. (2010): Primeri podpornega komuniciranja v komunikacijskem procesu. V: Teoretične in praktične osnove ZN, VŠZNJ,
 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Zapiski s predavanj.

 

Neverbalni komunikacijski spodbujevalci.

(Viri:

 • Zapiski s predavanj.

 

Primeri tehnik negativne/pozitivne komunikacije.

(Viri:

 • Zupan, N., Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: VŠZNJ
 • Zapiski s predavanj.

 

Način sporočanja kritike – »sendvič« sporočanje.

(Viri:

 • Zupan, N., Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: VŠZNJ
 • Zapiski s predavanj.

 

Asertivnost(definicije, 4 komponente na podlagi primera).

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Triler, A., Prebil, Filej, B. (2010): asertivno komuniciranje v ZN. V: Zbornik predavanj z recenzijo;
 • Prebil, A. (2010): Primeri podpornega komuniciranja v komunikacijskem procesu. V: Teoretične in praktične osnove ZN, VŠZNJ,
 • Rungapadiachy, D. (2003): Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy
 • Zapiski s predavanj.

 

Sporočanje slabe novice (napotki pri sporočanju slabe novice).

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Edwards, Marilyn (2010): How to break bad news and avoid common difficulties. V: Nursing and Residental Care, vol. 12., no. 10,
 • McGuiagan D. (2009): Communicating bad news to patients. A reflective approach. V: Nursing Standard, vol. 23, no. 31.,
 • Watson, L. (2008): Informing critical care patients of a loved one`s death. V: Critical Care Nurse, vol. 28., no. 3.,
 • Zapiski s predavanj.

 

Načini odzivanja MS na trpljenje in bolečino pacienta – dopolnitev diagrama.

(Viri:

 • McCabe, C., Timmins, F. (2006): Communication Skills in Nursing Practice. NY: Palgrave MacMillan;
 • Morse, M. J., Bottorff, J., Anderson, G., O`Brien, B., Solberg, S. (1992): Beyond empathy: expanding expressions of caring. V: Journal of Advanced nursing, no. 17,
 • Candlin, S. (2008): Therapeutic Communicatin: A lifespan approach. Australia: Pearson;
 • Zapiski s predavanj.

 

Supervizija (definicije, vrste, modeli, vloga supervizorja, metoda reševanja problemov kot metoda v superviziji)

(Viri:

– Kobolt, Alenka (2004): Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: PEF

– Lynch, L., Hancox, K., Happel, B., Parker, J. (2008): Clinical Supervision for Nurses. UK: Wiley – Blackwell,

– Zapiski s predavanj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja