Vodenje v zdravstveni negi

Kaj je vodenje

VODENJE: je sposobnost vplivati,  spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem in je le del upravljanja – menedžiranja. Z vodenjem želimo vplivati na vedenje posameznika ali skupine v organizaciji.

Preberi več o Vodenje v zdravstveni negi