Obtočila in limfa – angiologija

OBTOČILA – ANGIOLOGIJA

Krvna obtočila

• srce – cor

• krvne žile – vasa sanguinea

• kri – sanguis

Kri – sanguis

• tekoče vezivno tkivo

• volumen:

• naloge:

• plazma

• krvna telesca

• 5-6 l pri moških

• 4-5 l pri ženskah

• prenos

• uravnavanje

• obramba

Hematokrit

• prostorninski delež eritrocitov v krvi

• 47 ± 5% pri moških

• 42 ± 5 % pri ženskah

Krvna telesca

• eritrociti – rdeča krvna telesca

• levkociti – bela krvna telesca

• trombocit

Eritorciti

• bikonkavna ploščica brez jedra

• pri ženskah 3,9-5,5 x 1012/L, pri moških pa 4,1 – 6 x

1012/L

• pigment hemoglobin

• prenos kisika in ogljikovega dioksida

• eritropoetin

Analiza eritrocitov

• 120-180 g hemoglobina v litru krvi

• mean corpuscular volume – MCV – 81-94 fl

• mean corpuscular hemoglobin – MCH-26-32 pg

• mean corpuscular hemoglobin concentration – MCHC-310-350 g/l

Levkociti – 4-10×109/l

• granulocit

• agranulociti

• nevtrofilni granulocit

• poaličasti

• segmentirani

• eozinofilni granulocit

• bazofilni granulocit

• monocit

• limfocit

Nevtrofilni granulocit

• 60-70%

• nevtrofilna specifična zrnca

• Glede na segmentrianost jedra ločimo:

• paličasti nevtrofilni granulociti (3% levkocitov)

• segmentirani nevtrofilni granulociti

• nosilci nespecifične obrambe organizma

Eozinofilni in bazofilni granulocit

• bazofilec

• eozinofilec

• manj kot 1%

• temnovijolična zrnca vsebujejo heparin in

histamin

• 4%

• oranžno-rdeča zrnca v citoplazmi

• parazitne infekcije in alergične reakcije

Agranulociti

• monocit

• limfocit

• 3-8%

• predstopnja makrofagov

• limfociti T – nosilci celične imunosti

• limfociti B – nosilci humoralne imunosti

• 20-40%

Trombociti

• krvne ploščice

• 140 – 340 x 109/l

• strjevanje krvi

Hemopoeza

• nastanek novih krvnih celic

• kostni mozeg in limfatični organi

• rdeči, krvotvorni kostni mozeg (pri odraslih samo v ploščatih kosteh)

• rumeni, maščobni kostni mozeg

SRCE – COR

• dvojna mišična črpalka

• največji organ v medpljučju

• leži v osrčniku – pericardium

• basis cordis

• apex cordis

• predvor – atrium cordis

• prekat – ventriculus cordis

• žleb – sulcus coronalis

Srčne ploskve

• prsnično rebrna (sterno kostalna) ploskev

• preponsko (diafragmalno) ploskev

• zadnja (posteriorna) ploskev

• desna in leva pljučna ploskev

Srce ima štiri vogale, ki jih projiciramo na steno prsnega koša:

• superiorni desni vogal – na mestu kjer se hrustanec tretjega desnega rebra stika s

prsnico

• superiorni levi vogal – na hrustancu drugega rebra levo širino prsta lateralno od

prsnice

• inferiorni desni vogal – na hrustancu šestega rebra desno širino prsta lateralno od

prsnice

• inferiorni levi vogal – predstavlja apeks srca in je v petem interkostalnem prostoru levo

v medioklavikularni liniji

Osrčnik – pericardium

• Zunanja plast osrčnika je vezivni perikard

• Notranja plast je serozni perikar, ki ima dva lista

• Parietalni list perikarda

• Visceralni list perikarda – epicadium

• Perikardialna votlina s serozno tekočino

Zgradba srčne stene

• epikard – epicardium

• miokard – myocardium

• endocard – endocardium

Srčne zaklopke

• trikuspidalna zaklopka

• bikuspidalna (mitralna) zaklopka

• pulmonalna zaklopka

• aortna zaklopka

Srčni pretini

• septum interatrialae

• septum interventriculare

Desni preddvor – atrium dextri

• vanj se vlivajo spodnja in zgornja vena kava

in koronarni sinus

• med desnim preddvorom in prekatom je

trikuspidalna zaklopka

• fossa ovalis

Desni prekat – ventriculus dextri

• črpa kri v pulmonalno deblo

• papilarne mišice – mm. papillares

• nitke – chordae tendineae

• Med desnim prekatom in pljučnim deblom je

pulmonalna zaklopka

Levi preddvor – atrium sinistri

• Dobiva kri iz pljučnih ven

• Med levim preddvorom in levim prekatom je

mitralna zaklopka

Levi prekat – ventriculus sinistrum

• črpa kri v aorto

• papilarne mišice – mm. papillares

• nitke – chordae tendineae

• prehod med levim prekatom in aorto zapira aortna

zaklopka

Tok krvi skozi srce in po telesu

Avskultacijske točke

1. Zapiranje pljučne zaklopke spremlja srčni ton, ki ga

poslušamo v drugem medrebrnem prostoru levo

2. Zapiranje mitralne zaklopke poslušamo v višini

vrha srca

3. Zapiranje aortne zaklopke poslušamo medialno v

drugem medrebrnem prostoru desno

4. Zapiranje trikuspidalne zaklopke poslušamo v višini

petega rebra levo od prsnice

Prevodni sistem srca

• sinuatrialni vozel (SA)

• atrioventrikularni vozel (AV)

• Hissov snop

• Purkinjeva vlakna

Prehrana srca

• a. coronara dextra

• a. coronaria sinistra

• sinus coronarius

KRVNE ŽILE– vasa sanguinea

• arterije

• arteriole

• kapilare

• venule

• vene

Zgradba stene krvne žile

• tunika intima

• tunika medija

• tunika andventicija

Arterije

• arterije mišičnega tipa

• arterije elastičnega tipa

Kapilare

• 7-8 mm

• endotelijske celice in bazalna membrana

• velika propustnost

Vene

• vodijo kri proti srcu

• stena je tanjša kot pri arterijah

• zlasti vene spodnjih udov imajo zaklopke

Pljučni krvni obtok

• pljučno deblo – truncus pulmonalis

• pljučni arteriji – a. pulmonalis dextri et sinistri

• pljučne vene – vv. pulmonales

[wp_ad_camp_1]

Aorta

• aorta ascendens

• arcus aortae

• aorta descendens

• aorta thoracalis

• aorta abdominalis

Aorta ascendens

• dolžina 5 cm

• iz srca izhaja za pljučnim deblom, zgornja vena kava je na

desni, pljučno deblo pa na levi strani

• tik nad aortno zaklopko izvirata desna in leva koronarna

arterija

Aortni lok – arcus aortae

• desno – truncus brachiocephalicus

• levo – a. carotis communis sinistri in a. subclavia sinistra

Aorta descendens

• Veje prsne aorte prehranjujejo pljuča, požiralnik,

osrčnik, zgornjo površino prepone, medrebrne mišice in

kožo prsnega koša

• neparne veje trebušne aorte:

• truncus celiacus

• a. mesenterica superior

• a. mesenterica inferior

• Neparne veje trebušne aorte

• truncus celiacus

• a. mesenterica superior

• a. mesenterica inferior

• parne veje trebušne aorte:

• aa. phrenicae inferiores

• aa. lumbales

• aa. suprarenales

• aa. renales

• v višini L4 se razcepi na levo in desno a. ilaco communis

Arterije glave in vratu

• a. carotis communis

• a. carotis interna

• a. carotis externa

• a. vertebralis daje a. cerebralis posterior

Arterije zgornjih udov

• Veje a. subclaviae

• pazdušna arterija – a. axilaris

• nadlahtna arterija- a. brachialis

• koželnična arterija – a. radialis

• podlahtna arterija – a. ulnaris

Arterije spodnjih udov

• L4 – a. iliaca communis interna (organi v mali medenici) in a.

iliaca communis externa – poteka pod dimeljsko vezjo, daje a.

femoralis.

• A. femoralis v podkolenski jami – a. poplitea se razdeli v a. tibialis

anterior in a. tibialis posterior

Sistemske vene

• glavo in vrat drenira v. jugularis interna

• zgornji ud drenira v. subclavia

• v. brachiocephalica

• v. cava superior

• vena azygos – desna stran hrbtenice in prsne ter trebušne stene

• vena hemiazygos –leva stran hrbtenice in prsne in trebušne stene

– vliva se v veno azygos

• Vena cava inferior zbira kri iz spodnjih udov

• V L4 se vanjo izlivata desna in leva v. iliaca communis

Portalna cirkulacija

LIMFATIČNI SISTEM

• primarni limfatični organi

• sekundarni limfatični organi

• kostni mozeg

• priželjc

• bezgavke

• vranica

• tonzile

• limfatični sistem v sluznicah (MALT)

Mezgovna obtočila- systema lymphaticum

• Prsni mezgovod – ductus thoracicus

• Desni mezgovod – ductus lymphaticus dexter

• Poteka od L2, za aorto, izliva se v stičišče vene subklavije in notranje

jugularne vene

• Izliva se v desno notranjo jugolarno veno ali v desno veno subklavijo

Bezgavka (nodus limphaticus)

• filter za limfo

• limfa mora pred vstopom v venski krvni obtok vsaj skozi eno

bezgavko

• tok limfe se upočasni, kar antigenom omogoči stik z

makrofagi in limfociti

Limfatično tkivo v bezgavkah

• Kortikalni folikli kapsula

limfociti B hilus

• Parakorteks

limfociti T

• Medularni povezki

limfociti B

skorja

Limfa teče po sinusih

• subkapsularni sinus

• kortikalni sinus

• medularni sinus

PRIŽELJC (thymus)

• je primarni limfatični

organ v mediastinumu

• limfoepitelijski organ iz limfatičnega tkiva in

epitelijskih celic

• v njem zorijo limfociti T

• izloča številne rastne faktorje

Zgradba priželjca

• vezivna ovojnica obdaja timus in ga s septi razdeli na režnjiče

• temno obarvana skorja

• svetlejša sredica

• v skorji so limfociti T, med njimi pa

epitelijske retikulumske celice

• v sredici je več epitelijskih celic

in Hassalova telesca

Involucija priželjca

• s starostjo priželjc usiha vendar nikoli ne izgine.

• nadomešča ga maščoba

• kortikosteroidi zmanjšajo število limfocitov T

• spolni hormoni pospešijo involucijo timusa

• v timus pridejo iz kostnega mozga matične celice za

limfocite T

• v skorji se limfociti T delijo in zorijo ter vstopajo v

sredico

• limfociti T, ki bi prepoznali organizmu lastne antigene odmrejo s procesom apoptoze

VRANICA (lien)

• filter za kri

• odstrani stare eritrocite

• aktivirani limfociti iz vranice prehajajo v kri

Zgradba vranice

• vezivna ovojnica iz čvrstega veziva

• bela pulpa – limfatični folikli

• rdeča pulpa – Billrothovi povezki

Tok krvi v vranici

zaprta cirkulacija

odprta cirkulacija

trabekularna arterija centralna arterija obdana s PALS penikularne arteriole

sinusoidi rdeče pulpe trabekularne vene

• zlasti pri limfomih in levkemijah je vranica močno povečana

• v teh pridobi vranica ponovno hemopotsko funkcijo, kot pri zarodku – myeloidna

metaplazija

Tonzile

• tonzile so nepopolno inkapsulirani skupki limfatičnega

tkiva pokriti na eni površini z epitelijem

• nebnica – tonsila palatina

• žrelnica – tonsila pharingica

• jezična tonzila – tonsila lingualis

• tonsila tubaria

LIMFATIČNO TKIVO V SLUZNICAH – MALT (mucosa associated lymphoid tissue)

• difuzno razpršeni limfociti v sluznici

• posamezni limfatični folikli – foliculi lymphatici solitarii

• združeni limfatične folikli – foliculi lymphatici agregati

(Peyerjeve plošče)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja