11 oktobra, 2007


Nekaj osnov za začetek o biokemiji uvodBioznanosti
• Interdisciplinaren pristop
• Biokemija
• Mikrobiologija
• Molekularna biologija
• Genetika
• Toksikologija
• Biofizika
• Fiziologija

• Bioznanosti proučujejo
• Kemično sestavo spojin, ki gradijo živa bitja in način
povezovanje teh spojin v supramulekulske strukture,
celice, tkiva in organizme
• Kako geni in proteini in ostale biološke molekule
uravnavajo življenje in delovanje celice, celicni cikel
(rast, razmnoževanje, programirana smrt-apoptoza)
• prenosu genske informacije in dedovanje
• aplikacije genske tehnologije v biotehnologiji in medicini Preberi več… »
11 oktobra, 2007


Pogoji, cilji, literatura, informacije za biofiziko in biokemijoNosilec predmeta: viš. pred. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag.farm.

Izvajalci predmeta: viš. pred. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag.farm.
asis. dr. Aleš Jerin, un. dipl. kem.
dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem.

* dobi jasno predstavo o delovanju biomolekul;
* spozna glavne biokemične procese, ki se odvijajo v ločenih prostorih celice;
* se seznani s fizikalnimi količinami in njihovo vlogo v telesu;
* se seznani z osnovami biofizike;
* se seznani z vplivi predanalitskih dejavnikov na interpretacijo rezultatov laboratorijskih preiskav;
* spozna sistem stopenjske diagnostike in presejalnega testiranja;
* pridobi znanja o biokemičnih in biofizikalnih procesih človeškega organizma.

Obvezna literatura:

* Boyer R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba (knjižna zbirka Scripta), 2005. (poglavja:1,2,3,4,8,9,14,16,18,19 in 20)
* Božič B, Derganc J, Gomišček G, Kralj V, Majhenc J, Peterlin P, Svetina S, Žekš B. Praktikum iz biofizike. Dosegljivo na: http://biofiz.mf.uni-lj.si/studij/biofizika.html

Priporočljiva literatura:

* Kobe M. Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1999.
* Piskar M. Priporočeni postopek za venozni odvzem krvi. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1999.
* Avberšek-Lužnik I. Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata. Ljubljana: SZKK, 2000.