Plan zdravstvene nege novorojenčka

Negovalne diagnoza 1
Oteženo (ovirano) dihanje oz. neučinkovito dihanje zaradi sluzi, plodovnice, nezrelosti, prirojenih anomalij, neprehodnega nosu, neprimernega položaja.

Cilj ZN:
Zagotovljeno bo normalno dihanje

Intervencije ZN:

– Aspiracija ust in nazofarinksa, če je to potrebno;
– Aspiracijo izvedi po predpisanih standardih;
– Aspiracija naj ne traja več kot 5 sek.;
– Med aspiracijo opazuj otroka;
– Pri aspiraciji daj otroku možnost za reoksiginacijo;
– Po hranjenju otroku podri kupček in ga daj ležati na desni bok;
– Otrok naj spi na hrbtu, L ali D boku, da zmanjšaš možnost za nenadno smrt;
– Prvo uro po rojstvu izvedi čim več intervencij in imej pripravljeno vse za aplikacijo kisika, če se pojavi dihalna stiska;
– Izmeri in nadzoruj vitalne funkcije po standardu, če je potrebno tudi večkrat;
– Če opaziš znake in simptome dihalne stiske, takoj ukrepaj in pokliči zdravnika;

Bodi pozoren na: apnejo, tahipnejo, stridor, kruljenje in druge nenormalne glasove pri dihanju, plapolanje nosnih kril, cianozo, bledico, retrakcije prsnega koša;
– Novorojenčku obleči dovolj velika oblačila, da se prsni koš in trebušček lahko neovirano premikata;
– Novorojenčka obleci in pogrni toliko, da se ne bo pregrel ali podhladil;
– Večkrat očisti nosnici in nadzoruj prehodnost nosnic;

Vrednotenje:
– dihalne poti so prehodne;
– dihanje je neovirano;
– frekvenca dihanja je znotraj predpisanih norm

Negovalna diagnoza 2:
– tveganje za moteno telesno temperaturo zaradi nezrelosti termoregulacijskega centra in zaradi neprimernega okolja;

Cilj ZN:

Novorojenčkova telesna temperatura (TT) bo stabilna in v mejah normale;

Intervencije ZN:
– takoj po rojstvu zavij novorojenčka v pogrete plenice;
– dobro ga zbriši in odstrani mokre plenice;
– ZN izvajaj pod ogrevalno lučko;
– povij in obleci ga v pogreto perilo;
– čim prej ga daj k materi;
– zmeraj ga položi na oblazinjeno in zaščiteno površino;
– kontroliraj telesno temperaturo po protokolu, če je potrebno tudi večkrat;
– temperatura sobe naj bo 24-26 stopinj, vlažnost 40 – 60 %;
– novorojenčka umivaj glede na protokol in smernice, ki jih ima ustanova;
– ko novorojenčka umivaš, pazi, da ga ne podhladiš;
– preloži umivanje, če je problem vzdrževanje TT;
– novorojenčka daj kapico, da preprečiš izgubo toplote zaradi velike površine glave in zaradi golega lasišča,če leži v mrzlem prostoru;
– poskrbi, da v sobi, kjer je novorojenček, ni prepiha, da novorojenček ne leži pod ventilatorjem oz. prezračevalnimi napravami;
– novorojenčkovo ležišče naj bo toplo, z odejo ga zaščiti tudi ob straneh;
– pogrej vse pripomočke, ki jih potrebuješ za nego ali pregled novorojenčka;
– odkrij samo tisti del telesa, ki ga neguješ oz. pregleduješ;
– odloži intervencije, ki niso nujno potrebne na čas, ko se bo telesna temperatura stabilizirala;
– bodi pozoren na znake hipo ali hipertermije;

Vrednotenje:

Telesna temperatura novorojenčka bo 36,5 – 37,5.

Negovalna diagnoza 3:

Nevarnost infekcije zaradi nezrelosti imunskega sistema novorojenčka, nestrokovne oskrbe, neprimernega okolja, bolezni matere…

Cilj:
Otrok ne bo imel znakov infekcije.

Intervencije ZN:
– umij in razkuži si roke pred in po izvajanju ZN;
– uporabljaj rokavice, ko imaš stik z telesnimi izločki;
– uporaba zaščitnih plaščev ni potrebna. Študije (v tujini) so pokazale, da zaščitni plašči ne zmanjšajo možnost infekcije, je pa to samo dodatni strošek;
– izvedi vse predpisane ukrepe primarne preventive (srebrov nitrat);
– opazuj in bodi pozoren na znake vnetja;
– novorojenčka zavaruj pred potencialnimi viri infekcije (umazan pribor oz. pripomočki za ZN in hranjenje, osebe z infekcijo kože, z respiratornimi infekti)
– da pri deklici preprečiš fekalno infekcijo vagine in uretre, vulvo čisti od spredaj navzad; pri fantkih kožico penisa čes glans penisa ne potegni na silo, pazi na fimozo,smegmo očisti nežno;
– o znakih infekcije pouči tudi starše;
– če izvajaš invazivne postopke, pazi na aseptično tehniko;
– opazuj in skrbi, da bosta krn popka in okolica čista in suha;
– krn popka in okolico čisti po dogovorjenem protokolu;
– če na popku in okolici opaziš znake infekcije (bodi pozoren na vonj, barvo, izcedek), obvesti zdravnika;
– pri previjanju plenico fiksiraj pod popek;

VrednotenjPri novorojencu ni vidnih znakov infekcije. Oči, koža telesa in anogenitalni predel so brez vnetnih sprememb, popek je suh, v okolici ni znakov vnetja.

Negovalna diagnoza 4:

Tveganje za telesno poškodbo, zamenjavo novorojenčka, zaradi fizične, psihične in socialne nezrelosti in popolne odvisnosti od odraslih.

Cilj 1:
Novorojenček bo pravilno in jasno označen (identificiran).

Intervencije ZN:
– preveri, da se identifikacija novorojenčka in mame ujemata;
– preveri, da sta identifikacijska zapestnica in svetinjica varno in pravilno nameščena;
– ko izvajaš ZN, identiteto novorojenčka preveri s pomočjo identifikacijske zapestnice in svetinjice;
– novorojenčka zaupaj samo novorojenčkovi družini;
– nikoli ne pusti novorojenčka brez nadzora, bodisi v postelji ali v sobi;

Vrednotenje:
Novorojenček je pravočasno in pravilno označen. Starši opazujejo in cenijo varno ravnanje medicinskih sester z novorojenčkom.

Cilj 2:
Novorojenček ne bo fizično poškodovan.

Intervencije ZN:
– ne uporabljaj rektalnega termometra, ker je nevarnost perforacije;
– ne pusti otroka na nezavarovani površini;
– če pri novorojenčku uporabljaš zaponko, naj bo vedno varno zaprta in obrnjena stran od telesa;
– odstrani ostre predmete iz bližine novorojenčka;
– nohti osebja in tistih, ki novorojenčka negujejo naj bodo kratko pristriženi;
– pri prenašanju in negovanju novorojenčka uporabljaj varnostne prijeme;

Vrednotenje:
Otrok se ne bo poškodoval.
[wp_ad_camp_1]
Cilj 3:
Pri novorojenčku bo krvavitev preprečena.

Intervencije ZN:
– po naročilu zdravnika apliciraj i.m. vitamin K.
– opazuj popek in okolico;
– bodi pozoren na vse znake in simptome, ki kažejo na možnost krvavitve;
– ob sumu na krvavitev, obvesti zdravnika.

Vrednotenje:
Pri novorojencu ni prišlo do krvavitve.
Negovalna diagnoza 5:
Pomanjkljivo hranjenje: manjši vnos hrane kot telo potrebuje, zaradi večjih potreb, utrujenosti in nezrelosti novorojenčka in zaradi pomanjkanja znanja pri starših o prehranjevanju novorojenčka.

Cilj:
Otrok bo primerno prehranjen.

Intervencije ZN:
– oceni prisotnost in moč sesalnega refleksa ter njegovo koordinacijo z požiranjem, da ugotoviš težave, ki vplivajo na aktivnost hranjenja;
– zagotovi vse pogoje za čimprejšnje dojenje po porodu (v 1/2 – 1ure) ;
– podpiraj, spodbujaj in pomagaj materi pri vzpostavljanju dojenja;
– spodbudi očeta, da je pri dojenju v oporo materi, da ji pomaga pri hranjenju;
– zagotovi sobivanje matere z novorojenčkom, da bo mati dojenje prilagodila potrebam novorojenčka;
– dnevno kontroliraj telesno težo;
– novorojenčku ponudi dodatek, če to ni v nasprotju z protokolom ustanove;
– po dojenju ali hranjenju po steklenički podri kupček;
– otroka daj ležat na D bok;
– opazuj izločeno blato;

Vrednotenje:
Novorojenček bo izgubil manj kot 10% porodne teže. Otrok bo dojen, mati bo deležna podpore s strani medicinske sestre in družine.

Negovalna diagnoza 6:

Motena družinska dinamika, zaradi razvojne krize družine, zaradi spremenjenih vlog posameznih članov družine in zaradi prihoda novega družinskega člana.

Cilj ZN 1:
Vzpostavljena bo čustvena vez med novorojenčkom in družinskimi člani.

Intervencije ZN:
– Takoj, po porodu, ko je to mogoče, daj staršem možnost, da novorojenčka popestujejo, ga božajo, pokličejo po imenu, vzpostavijo očesni kontakt, zato naj otroka držijo čim bližje obrazu. Najboljše je, da poskrbimo za prvi kontakt že v prvi uri, ko je novorojenček še buden in je z njim še možno vzpostaviti vizualni kontakt.
– Starše opozori na odzivanje novorojenčka: budnost otroka, na premikanje oči, pogled, odziv na človeški glas, na živahno sesanje, umiritev v naročju.
– Staršem daj možnost, da izrazijo stisko, da povejo razliko med pričakovanji in realnostjo glede novorojenčka.
– Staršem daj možnost, da povejo svoje izkušnje glede poroda. Prepoznaj vsako stisko, posebno matere, ki nakazuje, da so starši izgubili nadzor nad potekom poroda.
– Opazuj starše pri navezovanju stika z otrokom. Bodi pozoren na tiste vidike, ki nakazujejo na pomanjkljivo interakcijo med staršem in otrokom. Če pri starših prepoznaš vedenje, ki nakazuje na moteno starševsko vlogo, pogovori se z vsakim staršem posebej.
– Zagotovi sobivanje matere z otrokom, če to ni možno ali če mati tega ne želi, pa zagotovi čim bolj pogosto srečanje med materjo in otrokom.
– Pomagaj staršem, da bodo znali prepoznati otrokovo vedenje, želje in potrebe.
– Vključi starše oz. mater v nego novorojenca, le tako bo izgubila strah, postala bo samozavestna in bo doma znala skrbeti za otroka.
– Ugotovi, kje mati rabi pomoč in podporo.
– Spodbujaj starše, da izrazijo dileme glede nege otroka.

Vrednotenje:
Starši vzpostavijo stik z novorojenčkom takoj po rojstvu.
Starši izkazujejo starševski čut s tem, da otroka pestujejo, božajo, z njim vzpostavijo očesni kontakt, ga ogovarjajo, sodelujejo pri negi.
Starši poznajo pomen otrokovega vedenja in se znajo na otrokovo vedenje odzvati.

Cilj 2:
Novorojenček bo sprejet med brati in sestrami.

Intervencije ZN:

– dovoli, da novorojenčka obiščejo sorojenci;
– sorojencem razloži posebnost novorojenca in povej zakaj so te posebnosti. Pokaži jim popek, identifikacijsko zapestnico, veliko golo glavo, položaj novorojenca…
– povej jim, kako se bo novorojenček odzival, reagiral,
– pokaži umivanje, previjanje novorojenca;
– spodbudi in opogumi sorojence, da bodo doma sodelovali pri negi
– spodbudi in pomagaj staršem, da se bodo določen čas ukvarjali (igrali, učili..) samo z večjimi otroki, da bodo zmanjšali ljubosumje.
Vrednotenje ZN:
Sorojenci pokažejo zanimanje za novega člana in reagirajo primerno njihovi starosti.

Cilj 3:
Starši bodo pripravljeni na odpust v domače okolje.

Intervencije ZN:
– s starši se pogovori o dojenju. Če potrebujejo pomoč, jim priskrbi svetovalko za dojenje (tel.št.);
– obvesti patronažno medicinsko sestro;
– prepričaj se o sposobnosti staršev za samostojno nego novorojenca;

Vrednotenje: Starši znajo skrbeti za novorojenčka. V nego vključujejo tudi sorojence. Če potrebujejo pomoč jo poiščejo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja