Patologija gradivo 2016

PATOLOGIJA

  1. UVOD – OSNOVNI POJMI

LEZIJA – je stanje, ko prilagajanje na vplive okolja ni več učinkovito in pride do sprememb zgradbe in delovanja celic, tkiv ali organov.

  • Reverzibila lezija = popravljiva
  • Ireverzibilna lezija = nepopravljiva, smrt celic/tkiv/organov/organizma

BOLEZEN (MORBUS) – klinični izraz lezije. Klinično sliko predstavljajo simptomi bolezni (opazi jih bolnik: onemoglost, bolečina, težko dihanje, oteklina) in znaki bolezni (ugotavlja jih zdravnik: makroskopske spremembe, rezultati različnih preiskav – rentgenskih, hematoloških..)

ETIOLOGIJA – veja patologije, ki proučuje vzroke bolezni

Za oznako bolezni neznanega (nejasnega) vzroka je v uporabi več izrazov, npr:

  • Idipatska (hiperholesterolemija – visoka koncentracija holesterola v krvi)
  • Esencialna (hipertenzija – visok krvni pritisk)
  • Kriptogena (ciroza – nepopravljiv preustroj jetrnega tkiva)
  • Spontani (pnevmotoraks – vdor zraka v prsno votlino)

PATOGENEZA – proučuje mehanizma nastanka in razvoja bolezni

SEKVELE – posledice bolezni

REMISIJA – mirujoča faza kronične bolezni, brez znakov in simptomov. Bolnik se počuti zdravega. Je lahko trajna ali časovno omejena.

RECIDIV/RELAPS – ponovni zagon oziroma aktivacija kronične bolezni s pojavom znakov in simptomov. Do relapsa lahko pride lokalno (lokalni recidiv: novotvorba se pojavi na istem mestu kot prvič) ali sistemsko (maligna bolezen se ponovi z zasevki v oddaljenih organih). Preberi več o Patologija gradivo 2016