Metodika – zdravstvena vzgoja in promocija zdravja gradivo

  1. KATERE ELEMENTE POUDARJA VEČINA DEFINICIJ ZDRAVSTVENE VZGOJE?

Poudarja telesne, duševne, čustvene, duhovne, družbene in osebne elemente. (izobraževalne, vzgojne, informiranje, širjenje inf.)

 

  1. OPREDELITE CILJE ZDRAVSTVENE VZGOJE!

Da so ljudje pravočasno, pravilno, popolno informirani za samostojno skrb za zdravje in da doživljajo vrednote zdravja

KOMADINA: spodbujati ljudi k doseganju dobrega zdravja, izvajati samopomoč, vzajemno pomoč in domačo oskrbo, poiskati zdravstveno pomoč kadar je potrebna

KOŠIR: miselnost – zdravje največja vrednota, posamezniki usposobljeni za skrb in odgovorni za zdravje, smotrno uporabljanje zdravstva Preberi več o Metodika – zdravstvena vzgoja in promocija zdravja gradivo