Vprašanja in odgovori za kirurgijo vaja 2015/2016

Anestezija

A. Je splošna kadar umetno povzročimo neobčutljivost dela telesa

B. Je regionalna, kadar povzročimo omrtvelost posameznih delov telesa

C. Zajema omrtvelost gladkih mišic, analgezijo in spanje

D. Je lahko inhalacijska ali intravenska

E. Je stanje razširjene zavesti in analgezije

Katere so osnovne komponente splošne anestezije

A. Spanje

B. Omrtvelost dela telesa

C. Analgezija

D. Omrtvelost telesnih mišic

E. Neobčutljivost gladkih mišic

Katere so osnovne komponente splošne anestezije Preberi več o Vprašanja in odgovori za kirurgijo vaja 2015/2016