Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

mrsa.jpgBOLNIŠNIČNE OKUŽBE
•    Pod bolnišnično okužbo razumemo vsako z mikroorganizmi povzročeno infekcijo, ki je povezana s hospitalizacijo. Med te okužbe sodijo tiste, ki so nastale 48-72 ur po sprejemu pacienta v bolnišnico ali 48-72 ur po njegovem odpustu.
•    Dejavniki, ki so odločilni za razvoj okužbe so:
–    Izvor infekcijskega agensa,
–    Vrsta, število in virulenca mikroorganizmov,
–    Splošna in lokalna odpornost pacienta,
–    Velikost, globina in lokalizacija rane, dolžina trajanja operacije in operativna tehnika.
Bolnišnične okužbe vplivajo na: potek zdravljenja, izid zdravljenja in stroške zdravljenja (drago zdravljenje in podaljšano bivanje v bolnišnici).

Definicija:
Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopku diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti.
Zakon o nalezljivih boleznih. Ur. L. RS 69/95. Preberi več o Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Urinski in črevesni trakt

urin.jpgFAKTORJI, KI VPLIVAJO NA IZLOČANJE:
–    izločanje je intimno dogajanje
–    biofiziološki faktorji (premalo tekočine, premalo urina, koncentriran temen urin)
–    psihični faktorji (strah, stres)
–    socialno-kulturni faktorji (vzgoja –  skrivanje izločkov )
–    faktorji okolja

OPAZOVANJE URINA
–    MIKCIJA je hoteno izločanje seča brez bolečin v normalnem curku
–    količina – 1000 – 2000 ml, 4-6 izločanj na dan( odvisna od sprejete tekočine, oddane tekočine skozi kožo, pluča, črevesje, RR, delovaje ledvic srca in ožilja)
–    specifična teža – 1001 – 1030 (odvisna od popite tekočine koncentracijo)
–    primesi – gnoj, kri, cilindri, epitelne celice
–    videz, barva – bister, bledo rumene barve
–    pH reakcija – rahlo kisel, pH6, pri vegeterjancih bazičen
–    vonj Preberi več o Urinski in črevesni trakt

Oskrba rane in uporaba oblog

rana.jpgKAJ JE RANA
O rani govorimo , kadar gre za nasilno prekinitev tkiv.

Beseda rana je širok pojem in lahko zajema , od majhnih površinskih prask, odrgnin,

do globokih ran ki segajo tudi v notranjost in telesne votline.

PO VZROKU NASTANKA RANE DELIMO NA:
– akutne rane
– kronične rane

AKUTNE RANE – primarno celjenje
– kirurška rana
– travmatska rana
– opeklinska rana Preberi več o Oskrba rane in uporaba oblog