Opekline, sum na poškodbo hrbtenice, porod na terenu

Opekline

Pri odraslem ocenimo odstotek površinske razsežnosti opeklin s pravilom 9: glava in vrat 9 %, ena zgornja okončina 9 %, trup spredaj 2 x 9 %, trup zadaj 2 x 9 %, ena spodnja okončina 2x 9 %, spolovilo in perinej 1 %.

Pri otroku starem pet let: glava in vrat 15 %, ena zgornja okončina 10 %, trup spredaj 20 %, trup zadaj 20 %, ena spodnja okončina 15 %. Pri dojenčku: glava in vrat 20 %, ena zgornja okončina 10 %, trup spredaj 20 %, trup zadaj 20 %, ena spodnja okončina 10 %, površina dlani s prsti opečenca je približno 1 % njegove celotne telesne površine.

KLINIČNA SLIKA
Sum za opeklino dihal, če je opeklina na obrazu in vratu, če so ožgani lasje, brki, nosne dlake, pri kašlju, črnikastem sputumu, hripavosti, stridorju, dispneji in hiperventilaciji.

Opozorilo!
Nevarnost zastrupitve s CO pri gorenju!
Ne spreglej morebitne spremljajoče poškodbe, n. pr.ob eksplozijah.
Upoštevaj možnost opekline dihalnih poti.
Previdnost, če vzrok opekline še ni odstranjen (uhajajoči plin, požar ipd.)!
Zaščiti pacienta pred ohladitvijo.

UKREPI ZDRAVNIKA

 • Prekini proces, ki je povzročil opeklino.
 • Hlajenje z mrzlo vodo ali drugimi pripravki, dokler pacienta boli.
 • Odstrani goreča ali z vročimi snovmi prepojena oblačila.
 • Nadziraj življenjske znake (zavest, dihanje, pulz).
 • Dodaj 100 % kisik preko ohio obrazne maske vsakemu prizadetemu opečencu, pri opeklini dihal naj bo apliciran kisik vlažen.
 • Dvig glave in prsnega koša za 20 – 30° zmanjša edem vratu in prsnega koša.
 • Preveza z vazelinsko gazo oziroma uporaba vazelinske odeje.Lahko tudi Brulstop folija, (osnova je koloid z visokim % vode, ki je sterilen in hladi opeklino).
 • Uporabiš lahko tudi aluplast folijo.
 • Prizadeti ud imobiliziraj, še zlasti ob sumu na spremljajoče poškodbe.
 • Nastavi venski kanal.
 • Tekočinska terapija (začni z Ringerjevim laktatom).
 • Lajšanje bolečine – analgetiki pri srednje hudih bolečinah tramadol (tramal,tadol, 1 – 1, 5 mg/kg) i. v.,pri hudih bolečinah Ketamin 0,1 – 0,5mg/kgTT i.v.
 • V primeru poslabšanja kliči službo NMP.

UKREPI EKIPE NMP
Nadaljnje spremljanje življenjskih znakov, zagotovitev prostih dihalnih poti, endotrahealna intubacija – še zlasti pri globokih opeklinah na obrazu in vratu. Pri kemičnih opeklinah dodamo bronhodilatator. Vstavimo nazogastrično cevko. Nadaljujemo z nadomeščanjem tekočin in poleg Ringerjevega laktata dodajamo še HAES 10 % 500 ml.

Pri hudih bolečinah uporabimo ketamin (0,1 – 0,50 mg/kg i. v., delovati prične v 2 do 3 minutah, učinek traja 15 – 20 minut, nato dodajamo polovične odmerke) ali morfij (0,1 mg/kg, max. 0,2 mg/kg i. v., ampule so po 20 mg) ali dipidolor (0,1 – 0,2 mg/kg, delovati prične v 1 – 2 minutah, max. doseže po 10 – 15 min. deluje 1 – 2 uri. Pri vseh naštetih analgetikih bolniki radi bruhajo (po ketaminu ne bruhajo) zato dodamo 1 amp. tietilperazin (torecan 6,5 mg) i. v.

OPOMBE
S kožo sprijeto ali zaradi toplote sprijeto obleko odstranimo šele pri toaleti opeklinskih ran na oddelku. Tekočine, primerne za tekočinsko zdravljenje opeklin, ne smejo vsebovati glukoze. Uporaba profilaktičnih antibiotokov ni smotrna, uporaba kortikosteroidov je škodljiva.

Izogibati se moramo kombiniranemu dajanju analgetikov, predvsem subkutanemu injiciranju.
Nujen hiter prevoz v spremstvu zdravnika na kirurški oddelek.

Sum na poškodbo hrbtenice

KLINIČNA SLIKA
Bolečine (niso vedno v skladu s težo poškodbe), napetost paravertebralnih mišic, nevrološki izpadi pri poškodbi hrbtenjače. Upoštevaj mehanizem poškodbe, starost in spol (n.pr.osteoporoza pri starejših ženskah).

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Udarjenine vratu in hrbta, akutna lumbalgija zaradi preobremenitve, lumboishialgija, mialgija.

Opozorilo!
Pri najmanjšem sumu na poškodbo hrbtenice moramo s poškodovancem ravnati, kot da je poškodba hrbtenice nestabilna – skrajno previdno!

Imobilizacija hrbtenice in namestitev vratne opornice je potrebna pri vsakem poškodovancu, pri katerem glede na mehanizem poškodbe, anamnezo, znake in simptome sumimo na možnost poškodbe hrbtenice.Kadar mehanizem poškodbe kaže na delovanje velike sile na zgornji del telesa, v predel hrbta, pri močnih udarcih v predel ključnice ali lumbalni predel, pri padcih iz višine, skokih v vodo lahko upravičeno sumimo na poškodbo hrbtenice.

Predvsem pri poškodbi vratne hrbtenice pomisli na možnost nevrogenega (hipotenzija z bradikardijo) in spinalnega (mlahavost, odsotnost refleksov) šoka.
Pomisli na možnost pridružene poškodbe glave in medenice!

UKREPI ZDRAVNIKA

 • Zaščiti ponesrečenca.
 • Nastavi venski kanal.
 • Analgezija (kot pri zlomih).
 • Ponesrečenca s poškodbo hrbtenice premikaj le v nujnih primerih (sinhronizirano, vedno najmanj tri osebe, eden drži glavo in vrat, drugi hrbtno-ledveni del hrbtenice, tretji spodnje okončine, najbolj izkušeni ukazuje), sicer takojšnja imobilizacija na mestu nesreče.

Imobilizacija vratne hrtenice

 • Najprej z rokami primemo glavo tako, da sta glava in vrat v nevtralnem položaju
 • Poškodovančev vrat pregledamo pred namestitvijo opornice.
 • Izberemo pravo velikost opornice in jo namestimo
 • Dokler poškodovančeve glave ne imobiliziramo na nosila, ne smemo opustiti ročne imobilizacije.

Imobilizacija hrbtenice pri ležečem poškodovancu

 • Potrebni so trije reševalci.ležečega poškodovanca imobiliziramo v 2 fazah.
 • Najprej imobiliziramo vrat (sprva z rokami, nato z vratno opornico),
 • Nato tako imobiliziranega poškodovanca prenesemo in imobiliziramo v vakumsko blazino ali zajemalna nosila.

Imobilizacija hrbtenice pri sedečem poškodovancu
Sedečega poškodovanca imobiliziramo v treh fazah:

 • najprej imobiliziramo vrat (sprva z rokami nato z vratno opornico)
 • nato imobiliziramo prsni koš, vrat, glavo na kratko desko ali imobilizacijski steznik (KED).
 • nato tako imobiliziranega poškodovanca prenesemo na vakuumsko blazino ali zajemalna nosila
 • v avtu si pomagamo s KED steznikom za prenos iz avta, na neravni terenih si pomagamo z lopatastimi oz. zajemalnimi nosili.
  Imobilizacija hrbtenice pri stoječem poškodovancu
  Potrebni so trije reševalci.
 • Reševalec, ki stoji za poškodovancem, drži glavo in tako vzdržuje glavo in vrat v nevtralnem položaju.
 • Poškodovancu namestimo vratno opornico.
 • Previdno namestimo imobilizacijsko desko (KED) za poškodovančev hrbet
 • Tako fiksiranega poškodovanca previdno spustimo na tla in dokončamo imobilizacijo (vakuumska blazina, zajemalna nosila).

UKREPI EKIPE NMP
Preverimo in dopolnimo imobilizacijo, nastavimo dodatni venski kanal, nadzorujemo življenjske funkcije, nadaljujemo analgezijo (kot pri zlomih), pri sumu na poškodbo hrbtenjače (nevrološki izpadi) dodamo v bolusu metil prednisolon 30 mg/kg i. v. (nyripan, lemod solu, solu medrol ipd.) do 8 ur po poškodbi.

OPOMBE
Za imobilizacijo glave in vratu uporabljamo vratne opornice in univerzalno oporo za glavo. številni modeli vakuumskih blazin niso dovolj togi. Obzirnost prevoza ima prednost pred hitrostjo razen v primeru življenjske ogroženosti (razvit šok, politravma ipd.). Pri teh stanjih je nujen prevoz z ekipo PHE (optimalno s helikopterjem), sicer s spremljevalcem (tehnik) na kirurški oddelek bolnišnice, ki lahko oskrbi poškodbo hrbtenice.

I. Porodna doba

KLINIČNA SLIKA
I. porodno dobo opredelimo od začetka rednih popadkov do popolne dilatacije materničnega ustja.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Začetek prve porodne dobe se začne z progresivno dilatacijo in izravnanjem materničnega vratu. Sam začetek je težko opredeliti. I. porodna doba se konča s popolno dilatacijo kanala materničnega vratu. Ta porodna doba je najdaljša in traja povprečno 8 do 13 ur.

Opozorilo!
V primeru razpoka mehurja porodnico prenašamo na nosilih, poslušamo plodove utripe. Možen izpad popkovnice!

UKREPI
Porodnico pomirimo, diha naj počasi in enakomerno, med popadkom hitro in površno, ob razpoku mehurja naj porodnica leži na boku s podloženo glavo.

TERAPIJA
Ob hudih bolečinah in daljšem prevozu je terapija analgetik petidin 50 – 100 mg i. v. (dolantin) ali tramadol 50 – 100 mg i. v. (tramal).
Lahko nastaviš venski kanal in infuzijo Ringerjev laktata ali fiziološke raztopine (1 kaplja/sek.)

OPOMBE
Z nujnim reševalnim vozilom na porodniški oddelek. Prevoz naj bo obziren.

II. Porodna doba (vodenje poroda)

KLINIČNA SLIKA
II. porodna doba se začne z popolnoma dilatiranim vratom maternice in konča s porodom otroka.

Opozorilo!
Druga porodna doba lahko traja od nekaj minut do nekaj ur. Ne pritiskaj glavice nazaj, da bi zadržal porod. Varujemo presredek, dokler niso porojena ramena. Pazi na možno podhladitev novorojenca.

UKREP
Porodnica naj se prime pod koleni in pritiska med popadki. Ko se glavica porodi, obriši otroku nos in usta, nežno potisni glavico navzdol in počakaj, da se izvede zunanja rotacija (da se porodi zgornja rama) potem potisni glavico proti simfizi, da sprostiš še spodnjo ramo. Porojenega otroka oskrbiš in položiš na porodničin trebuh, ter pokriješ s plenico. Ko popkovnica neha utripati jo preveži 3 cm in 15 cm od popka, vmes prereži s sterilnimi škarjami; sterilno pokrij.

TERAPIJA
Če otrok ne zajoka, mu očisti usta, nos in dihalne poti. Če še vedno ne zajoka, prični z oživljanjem.

OPOMBE
Prevoz z nujnim reševalnim vozilom v spremstvu zdravnika na porodniški oddelek.

III. Porodna doba

KLINIČNA SLIKA
Viden znak normalnega porajanja posteljice je močno kontrahirana maternica. Popkovnica je vse daljša, 3 – 4 minute po porodu otroka nastopi obilnejši izliv krvi in po nekaj krepkih kontrakcijah se porodi posteljica.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Obdobje, ko se poraja posteljica, je tretje porodno obdobje in traja od trenutka, ko se rodi otrok, do trenutka, ko se izlušči posteljica, v povprečju 1 uro. Ti znaki se redko zamenjajo s kakšnim drugim stanjem.

Opozorilo!
Vlečenje popkovnice ali gnetenje maternice preden se posteljica loči, ni dovoljeno.

UKREPI
Posteljica se porodi v 10 – 15 minutah. Po porodu jo zaviješ v tkanino. Otroka suho obrišeš in greješ. Če se posteljica ne loči in porodnica ne krvavi, pustiš in čakaš.

TERAPIJA
Če se posteljica ne loči in porodnica krvavi, narediš Credejev iztis. Če se kljub temu ne porodi, naj bolnica prejme uterotonik: ergometrin 0,2 mg i. m. (ergometrin 1 amp. po 0,2 mg/1ml) ali metilergometrin 0,2 mg i. m. (ergotyl 1 amp. po 0,2 mg/1ml). Enako zdravilo porodnica prejme tudi ob atoniji uterusa. Ob hudi krvavitvi nastaviš venski kanal, hidracija s kristaloidnimi in koloidnimi raztopinami, infuzija HAES 6 %, 500 – 1000 ml ali Ringerjev laktat 500 – 1000 ml, čim hitreje.

OPOMBE
Če se posteljica ne porodi oziroma se ne porodi cela in porodnica še krvavi, je potrebno ročno luščenje posteljice. Čim hitrejši prevoz porodnice z otrokom in posteljice z nujnim reševalnim vozilom in spremstvom zdravnika v porodnišnico.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja