Patologija vprašanja in odgovori vaja 1. del

patology.jpg1. DIK?
Diseminirana  intravaskularna  koagulacija – komplikacija pri sepsi, po porodu, razširjenem karcinomu, nastajajo v mikrocirkulaciji, neoplastične  rašče.

2. KATALEPTIČNA OKORELOST?
Nastopi pri sami smrti ( vojaki ) – položaj ob sami smrti

o    ob smrti
o    pred mrliškimi lisami
3. KATERA EMBOLIJA JE NAJPOGOSTEJŠA?
Trombembolija

4. NEPRAVA CISTA?
Votlina ni opeta z endotelom – epitelom. Nastane kot posledica resorbcije nekroze, cističnih parazitov ( ehinokok )

5. VNETNI EDEM?
Nastane zaradi zvečane permeabilnosti kapilar in venul na področju vnetja (eden od petih klasičnih znakov vnetja); primer tumor

6. KATERA NEKROZA JE PRI SUHI GANGRENI?
Koagulacijski tip nekroze

7. V KAJ VODI AKUTNO VNETJE POVZROČITELJA Z BAKTERIJO?
o    Absces
o    V kronično vnetje
o    V restitucijo

8. ASCITES PRI JETRNI CIROZI?
Sprememba zgradbe in razporeditve jetrnega tkiva z regeneracijo psevdolobulov in nabiranje serozne tekočine v trebušni votlini

9. SISTEMSKA ATROFIJA?
Sistemska atrofija nastane zaradi :
o    Motnje izločanja endokrinih žlez
o    Stradanja

10. FAZE AKUTNEGA VNETJA?
o    Vazodilatacija
o    Eksudacija
o    Fagocitoza
o    Razvoj akutnega vnetja

11. PROSTI RADIKALI?

Navadno radikal, ki ni v paru radikalov, je zelo reaktiven in s kratkim trajanjem (npr. kisikovi prosti radikali, H2O2, OH) – lipidna peroksidacija, poškodba proteinov, poškodba DNK

12. REPARACIJA?
o    nadomestitev propadlega tkiva z vezivom; prim. regeneracija
o    operacijska vzpostavitev prvotnega stanja

13. KAKO VPLIVA ISHEMIJA NA CELICO?
o    sistem domin ( znižan dotok o2 , znižan ATP, …)
o    znižan ATP
o    preklop  iz aerobnega dihanja v anerobno dihanje – anaerobna glikoliza

14. ATROFIJA?
o    Zmanjšanje velikosti celice, zaradi izgube celične substance tkiva, organa, organizma ali njihovih delov
o    Zvišano število celic istega organa
o    Izguba inervacije (porazdelitev živcev ali prenos živčnih impulzov po telesnem delu )

15. ETIOPATOGENEZA?

Vzrok in razvoj patološke spremembe ali bolezni

16 TRANSUDAT, EKSUDAT?
o    Transudat – je tekočina, ki nastane, oziroma jo najdemo v telesnih votlinah in je posledica hidrodinamske motnje in je revna s proteini. Specifična teža pa pod 1020g/l
o    Eksudat –  tekočina s serumskimi proteini

17. PASIVNA HIPERPLAZIJA?

Hiperplazija je povečanje tkiva ali organa zaradi povečanega števila njegovih sestavnih delov (celic, vlaken in drugih elementov)

18. TBC CELICE?
o    Limfociti
o    Langerhansove celice
o    Epitelioidne celice

19. MAŠČOBNA INFILTRACIJA?
o    Akumulacija maščob v citoplazmi stromalnih vezivnih celic ( Tigrasto srce, diabetes )

20. LIKVEFACIJSKA NEKROZA?
Posledica delovanja lizosomskih hidrolitičnih encimov

21. VZROKI ZA NASTANEK ŠOKA?
Šok je posledica :
o    zmanjšanega krvnega volumna ali zmanjšanega srčnega iztisa redistribucije krvi – neadekvatni efektivni cirkulirajoči volumen krvi sledi
hipoksija,  neadekvatno odstranjevanje metabolitov

22. ANASARKA?
o    Edem podkožnega tkiva, predvsem trebuha, spolovil, stegen in goleni

23. ETIOLOGIJA?
o    Veda o vzrokih bolezni

24. OBDUKCIJA?
o    Je raziskava v makroskopski patologiji, z rezultatom pa je povratna informacija

25 ŠOK-VZROKI?
Šok je posledica :
o    zmanjšanega krvnega volumna ali zmanjšanega srčnega iztisa redistribucije krvi – neadekvatni efektivni cirkulirajoči volumen krvi,
o    sledi   hipoksija,
o    neadekvatno odstranjevanje metabolitov

26. CELICE, KI PREVLADUJEJO PRI AKUTNIH VNETJIH?
o    Levkociti ( nevtrofilni granulociti )

27. KJE SE KOPIČIJO MAŠČOBE?
o    Maščobe se akumulirajo v citoplazmi stromalnih vezivnih celic
( Tigrasto srce, diabetes )

28. KAJ JE DISPLAZIJA?
Nepravilen razvoj, velikost, oblika in zgradba celic, tkiv, organov, udov, telesa
o    pomnožitev celic in pretvorbo nezrelih v zrele celice

29. KAKO SE ŠIRIJO MALIGNE CELICE?
o    Direktno v telesne votline
o    Limfogeno
o    Hematogeno

30. CELICE, KI SO POTREBNE PRI REGENERACIJI?
o    Labilne celice
o    Ohranjeno stromo

31. ISHEMIČNA NEKROZA?
Nekroza oziroma smrt celic povzročena zaradi ishemije – pomanjkanje krvi v delu organa ali organizma zaradi stisnjenja ali obstrukcije arterije

32. KAKŠNA SO JEDRA PRI HIPEREMIJI?
Hiperemija je povečana količina krvi v žilah tkiva ali organa ( tkiva so rdeča in topla )

33. NALOGE CELIČNEGA JEDRA?

o    Delitev celice
o    nosilec dedne zasnove

34. KOAGULACIJSKA NEKROZA
o    Najpogostejša
o    Izguba jedra – jedro se raztopi
o    Ohranitev celične oblike – možna prepoznava celičnih obrisov in tkivne zgradbe
o    Koagulacija  strukturnih in encimskih proteinov ( blokirana proteoliza ) in tako do prekinitve transporta. Najpogosteje v miokardu, ledvicah, nadledvični žlezi ( parenhimskih organih )


35. KAKO SE IMENUJE IZSUŠITEV TKIVA ?

DEHIDRACIJA – tkivo vlagamo v alkohole naraščajoče stopnje koncentracije ( 45%, 70%,..) Alkohol odganja vodo iz tkiva in ga tako izsuši.

36. KAJ VPLIVA NA SPREMEMBO CELICE ?
o    hipoksija
o    fizikalne škodljivosti
o    kemikalije in zdravila
o    biološki škodljivci
o    imunološke reakcije
o    genetske motnje
o    prehrambene motnje

37. ZNAKI AKUTNEGA VNETJA ?
o    rdečina
o    oteklina
o    bolečina
o    vročina
o    zmanjšana funkcija

38. NABIRANJE TEKOČINE V OSRČNIKU ?

Hydropericardim

39. LIPOFUNKCIJSKI PIGMENT ?
Je najbolj znan endogeni pigment, rjave barve, ki je posledica staranja in mu rečemo tudi starostni pigment. Nastaja tekom let z lipidno peroksidacijo in se kopiči, zato so tkiva, organi rjave barve. Lahko se pojavi tudi pri stradanju. Kopiči se v celicah srčne mišice in jetrnih celicah. Pigment je orgromno zrnat in sam kot tak ne poškoduje celice.

40.  HEMOSIDEROZA !
Je sistemski dvig Fe, zaradi povečane absorpcije Fe iz GIT-a, motnje porabe Fe, hemolitične anemije ali transfuzije.

41.  KRONIČNO VNETJE !
o    Sledi akutnemu vnetju.
o    ponavljajoča se akutna vnetja
o    zahrbtni začetek kroničnega vnetja

42. HIPERPLAZIJA !

o    povečanje št. celic
o    ni nujno hormonsko odvisno
o    predhodnica neoplazije

43. RETENCIJSKE CISTE !

So ciste kjer se sekret kopiči zaradi obstrukcije izvodila oziroma nezmožnosti odplavljanja produkta. Epitel se zaradi notranjega naraščajočega pritiska stanjša. Pritisk v smeri nazaj pa vpliva tudi na žleze, ki produkt izločajo, tako, da se zmanjša izločanje, njihovo delovanje in žleza atrofira.
o    Zaradi obstrukcije izvodil žlez
o    So opete z epitelom

44. NEKROZE !
Nekroza je posledica degeneracijske aktivnosti encimov v letalno poškodovani celici- ireverzibilna poškodba celice.

TIPI NEKROZ :
o    koagulacijska
o    likvefakcijska
o    maščobna
o    kazeozna
o    gangrenozna

45. ANAPLAZIJA JE :
o    Sprememba v razmerju citoplazma : jedro (  1: 1 )

46. PRI SRČNEM INFARKTU SE POJAVI :
o    Koagulacijska nekroza

TKIVA OZ. ORGANI SO MED AKTIVNO HIPEREMIJO :
o    topli

POMEN OBDUKCIJE JE :
o    ugotoviti vzrok smrti
o    ugotoviti klinične patološke korekcije

HIPOKSIJA JE POSLEDICA :
o    motnje pretoka krvi
o    motnje oksigenacije krvi
o    anemije

KOAGULACIJSKA NEKROZA JE :
o    posledica denaturacije cel. proteinov
o    značilno je, da celica izgubi jedro
o    ohranitrev celične oblike
o    najpogostejša v parenhimskih orghanih
o    posledica je koagulacija proteinov


ŠOK JE POSLEDICA :

o    hiperfuzije celic in tkiv
o    posledica restribucije krvi
o    zmanjšanega krvnega volumna ali krvnega izstisa

GNITJE JE :
o    pozna mrliška sprememba
o    počasnejša pri nizkih temperaturah

ZUNANJA INDIREKTNA KRVAVITEV JE :
o    epistaksa

PA-FI VZROKI ZA NASTANEK NEVNETNEGA EDEMA :

o    retenca Na
o    povišan hidrostatski tlak
o    znižan onkostatski tlak

DISTROFIČNA KALCIFIKACIJA :
o    nekroza, neodvisna od tipa nekroze
o    ateroma, posledica ateroskleroze

EKSOGENI PIGMENT :
o    antrakotični pigment

NASTANEK TROMBA :

o    Poškodba endotela žile
o    Sprememba krvnega dotoka
o    Sprememba v koagulaciji

LETALNA POŠKODBA :
o    Nekroza celice

MALIGNI TUMOR :
o    Maligni melanom

PRAVA CISTA JE :
o    Lahko pridobljena
o    Votlina je opeta z endotelom – epitelom
o    Posledica razvojnih motenj

ŠOK :
o    Redistribucija krvi
o    Znižan volumen krvi

ELEMENTI TBC GRANULOMA :

o    Centralna kazeozna nekroza
o    Limfociti
o    Epiteloidne celice
o    Večjedrne celice ( celice velikanke ) Langerhansovega tipa

RETENCIJSKE CISTE :
o    Zaradi obstrukcije izvodil žlez
o    So opete z epitelom

GNITJE TELESA V SUHEM OKOLJU :
o    mumifikacija

LIPOFUSAN :
o    Endogeni pigment

HEMOSIDEROZA JE POSLEDICA KOPIČENJA HEMOSIDERINA V :
o    Celicah RES-a ( makrofagih )

ZMANJŠAN VOLUMEN INTERSTICIJSKE TEKOČINE :
o    Zvišan onkotski tlak
o    Znižan Na+
o    Zižan hidrostatski tlak

SUHA GANGRENA :
o    Odsotnost bakterij in levkocitov
o    Koagulacijska

VZROKI KAHEKSIJE :

o    Toksični produkt TU celic
o    Motnja funkcije pomembnega organa
o    Stradanje

TEKOČINA V TREBUŠNI VOTLINI :
o    Imenujemo jo serozni eksudat
o    Njena specifična teža je večja kot 1020 g/l
o    Nastane pri portalni hipertenziji

SEKUNDARNE SPREMEMBE IN USODA NEKROTIČNEGA TKIVA :

o    Nastanek ciste
o    Organizacija – brazgotinjenje

INDIKATOR ( POKAZATELJ ) NELETALNE, VČASIH LETALNE POŠKODBE JE :

o    Maščobna sprememba

ROZA MRLIŠKE LISE :
o    Pri zmrzlinah, po smrti izpostavljenemu mrazu

NAŠTEJ TRI PRIMERE POŠKODB S PROSTIMI RADIKALI :
o    Kemična poškodba – staranje
o    Radiacijska poškodba – vnetje
o    Poškodba DNK

KAZEOZNA NEKROZA JE :

o    Kombinacija koagulacijske in likvefakcijske nekroze
POŠKODBA CELICE ZARADI HIPOKSIJE JE ODVISNA OD :
o    Adaptabilnosti celice
o    Trajanje anaerobnega dihanja

NORMALNA HEMOSTAZA NASTANE ZARADI :
o    Fibrinski sistem
o    Kagulacijski niz – sekvenca

POVEČAN VOLUMEN INTERSTICIJSKE TEKOČINE JE ODVISEN OD :
o    Povišanja Na

KOPIČENJE V PROKSIMALNIH TUBULIH LEDVIC IN BOLEZENSKA STANJA :
o    Proteini – proteinurija
o    Povišan glikogen – diabetes melitus

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja