Tujke v Patologiji

patologija.jpgmorfologíja -e  veda o zgradbi normalnih ali patološko spremenjenih celic, tkiv, organov ali organizmov; prim. anatomija:

étiopatogenéza -e  vzrok in razvoj patološke spremembe ali bolezni

biopsíja -e  odvzem vzorca tkiva iz živega telesa za mikroskopsko preiskavo: jetrna ~, mišična ~;

citologíja -e  veda o izvoru, zgradbi, delovanju in patologiji celic: ~ likvorja;

histologíja -e  veda, ki proučuje mikroskopsko zgradbo tkiv (vključuje splošno in specialno histologijo, histometrijo, histokemijo in histofiziologijo):

incízija in incizíja -e  kirurška rana, povzročena s skalpelom; sin. incisio, kirurški rez, vrez:

resékcija -e  operacijska odstranitev dela organa; sin. resectio: ~ pljuč, ~ rebra, ~ rektosigme, ~ želodca, segmentna ~, subtotalna ~;

pluripoténca -e  sposobnost nekaterih celic, da se razvijejo v več vrst sorodnih celic (npr. matičnih krvotvornih celic, ki se lahko v postnatalnem obdobju razvijejo v vse krvne celice);

sin. pluripotentnost; prim. omnipotenca, totipotenca, unipotenca

omnipoténca -e  sposobnost celic v predembrionalnem obdobju, da se razvijejo v katerokoli vrsto celic; prim. pluripotenca, unipotenca

totipoténca -e  sposobnost za razvoj v vse tipe celic; prim. pluripotenca, unipotenca

unipoténca -e  sposobnost celic za razvoj le v en tip celic; prim. omnipotenca, pluripotenca

tlák -a  sila na enoto površine (v fiziologiji se tlaki plinov, telesnih tekočin in tlaki v tkivih večkrat izražajo relativno, v odnosu do okolnega atmosferskega tlaka, ki se mu določivrednost 0 enot);
•    koloidnoosmotski ~ osmotski tlak, ki ga izvajajo koloidi v raztopini;
•    onkotski ~ koloidnoosmotski –> tlak;
•    osmotski ~ ki bi ga imela raztopljena snov, če bi bila v istem prostoru in pri isti temperaturi plinasta in je sorazmeren s koncentracijo raztopine;

idiográm -a  diagram metafaznih kromosomov evkariontske celice, v katerem so kromosomi razporejeni v homolognih parih, po padajoči velikosti, ob upoštevanju lege centromere in identične obarvanosti posameznih odsekov homolognih kromosomov v sedem skupin (A, B, C, D, E, F, G), omogoča analizo kariotipa

•    evkariontska ~ ki ima jedro, v katerem je dedna snov oddeljena od citoplazme z jedrno ovojnico; prim. evkariont, prokariontska celica;

displazíja -e  nepravilen razvoj, velikost, oblika in zgradba celic, tkiv, organov, udov, telesa; sin. dysplasia: sindrom olfaktogenitalne ~e;

néoplazíja -e ž progresivna, nekontrolirana proliferacija celic; sin. neoplasia:

•    cervikalna intraepitelijska ~ znotrajepitelijska karcinomska rast ploščatega epitelija na površini materničnega vratu; sin. CIN; prim. displastični epitelij;

•    multipla endokrina ~ multipla endokrina –> adenomatoza tip I; vaginalna intraepitelijska ~ rakava sprememba nožničnega epitelija, ki nikjer ne prerašča bazalne membrane; sin. VAIN;

•    vulvarna intraepitelijska ~ rakavo spremenjen epitelij zunanjega spolovila ženske, ki nikjer ne prerašča bazalne membrane; sin. VIN

prekancerozna ~ displazija pokožnice, vključno z intraepitelijskim karcinomom; sin. Bowenova bolezen, morbus Bowen

prekanceróza -e  stanje tkiva, iz katerega se verjetno razvije malignom; sin. praecancerosis

malignóm -a  kar nastane iz epitelijskega tkiva (karcinom) ali iz veziv ali opornin (sarkom) in zaradi nebrzdane proliferacije celic uničuje preeksistentno ortotopno tkivo ter dela

zasevke; sin. maligna novotvorba, maligni tumor, malignoma, rak (2), rakava bula, zla bula; prim.karcinom, sarkom

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja