Tujke v Patologiji

patologija.jpgmorfologíja -e  veda o zgradbi normalnih ali patološko spremenjenih celic, tkiv, organov ali organizmov; prim. anatomija:

étiopatogenéza -e  vzrok in razvoj patološke spremembe ali bolezni

biopsíja -e  odvzem vzorca tkiva iz živega telesa za mikroskopsko preiskavo: jetrna ~, mišična ~;

Preberi več o Tujke v Patologiji