Patologija vprašanja in odgovori

patologija.jpg

Kej je uhka narobe =) Ampak večinoma je pa pravilno. Če kej odkrijete da je wrong napište pod komentarje spodej.

87. Šok je posledica:
• zmanjšane prekrvavljenosti organizma, tkiv
KARDIOGENI ŠOK- po infarktu
HIPOVOLEMIČNI ŠOK- pri hudih krvavitvah, izgubi tel.tekočin
NEUROGENI ŠOK- po poškodbi hrbtenjače, zavrtost vazomotornega centra v možg. Med anastezijo.
SEPTIČNI ŠOK- zaradi insektov oz.pri vdoru mikroorganizmov v kri ( sepsa )

88. Kaj je embolija?
• je plavanje tujka v smeri krvnega obtoka in posledica zamašitev žil, obtoka

89. Etiologija je:
• nauk ki se ukvarja z vzroki bolezni

90. Vrsta in način obnove je odvisen od:
• vrste vnetne reakcije
• obsega nekroze, ki nastane med vnetjem
• delitvene sposobnosti poškodovanih celic v vnetišču

91. Celice TBC vnetja so:
• epiteloidne
• celice velikanke(z več jedri)

92. Kataleptična okorelost nastopi:
• takoj po smrti

93. Vezava Ag z Ab:
• je aktivacija komplementa kopičenje levkocitovsproščanje lizosomskih encimov iz levkocitovnekroza

94. Naštej 3 maligne karcinome epitelijskega porekla:
• planocelularni(skvamozni)
• adenokarcinom
• prehodnocelularni/tranziocelularni karcinom


95. Bioptične endoskopije so:

• cistoskopije
• laparoskopije

96. Kaj se nabira v središču vnetja:
• monociti
• neutrofilni granulociti
• levkociti

97. Kaj je anasarka?
• nabiranje tekočine v podkožju

98. Organ pri aktivni hiperemiji je:
• topel
• blago rdeč
• nabrekel

99. Nastanek belega trombusa povzročijo:
• koagulacija
• trombociti

100. Ionizirajoči učinki na celice so:
• onkogenost
• mutagenost
• okvara celice

101. Kaj je vnetje?
• kompleksna reakcija vitalnega vaskulariziranega tkiva na lokalno poškodbo

102. Kaj je flegmona?
• difuzno vnetje(gnojno prežemanje tkiv)

103. Limfodenitis
– vnetje bezgavk
104. Salpingitis -vnetje jajcevodov
105. Balantitis – vnetje glavice spolnega uda
106. Regenerat – organ ali del organa, ki je nastal z regeneracijo. Je obnovljeno tkivo iz enakih celic in medceličnine kot pred poškodbo.
107. Infarkt – omejena(lokalna) ishemična nekroza organa/tkiva
108. Cistoskopija – pregled mehurja s cistoskopom ali pregled cist

109. Histološka biopsija:
• je odvzem in pregled tkivnega vzorca

110. Značilnosti karcinoma:

• metastaziranje
• prevladanje vplivov okolja nad dednostjo
• rak narašča s starostjo na 55 let
• moški:pljučni rak
• ženske: rak na dojkah

111. Destrukcijska vnetja (bolezni) = alteracijska so:
• nekrozna vnetja
• ulcerozna vnetja(želodec, duodendum)
• psevdomembranoza

113. Reverzibilna okvara celice nastane v pogojih:
• blagega stresa
• zmerno intenzivnega stresa

114. Na ionizirajoče žarke občutljiva tkiva so:
• krvotvorni(kostni mozeg)
• spolne žleze(gonade)

115. Vakuolarna degeneracija je:
• kopičenje vode v celici

116. Pri kesonski bolezni nastajajo v cirkulaciji mehurčki:
• dušika(N2)

117. Koagulacijska nekroza je posledica:
• denaturacije celičnih beljakovin

118. Za trombozo je značilno, da lahko povzroči:
• infarkt tkiva

119. Pasivna hiperemija:
• je lahko posledica venske tromboze
• je pogosto povezana z nastankom edema

120. Akutno vnetje:
• je večinoma exudativno
• se lahko povsem pozdravi

121. Navedi 3 vrste eksudatov:
• serozni
• hemoragični
• kataralni

122. Steatonekroza:
• nekroza maščevja

123. Endogeni toksični dejavniki:
• zdravila(citostatiki, antibiotiki)
• druge kemične snovi(etanol, metanol, svinec, CO)

124. Eksogeni toksični dejavniki:
• mamila
• strupene gobe
• insekticidi

125. Glavni dejavniki poškodb endotelija pri trombogenezi:
• ateroskleroza
• vnetja(artritis, flebitis, vnetje srčne zaklopke)
• hipertenzija, kajenje, poškodbe

126. Infiltrativna rast tumorjev je značilna za:

• karcinome

127. Kje pride do možganske nekroze po možganskem infarktu?
• pri ishemiji
• v možg.tkivu

128. Eozinifilija je:
• okvara citoplazme pri nekrozi(citoplazma je živo rdeča zaradi  pH)

129. Maščobna degeneracija je:
• kopičenje maščob v lipocitih
• kopičenje maščob v parenhimskih celicah(jetra)

130. Granulacijsko tkivo nastane v:
• vnetnih celicah

131. Kasne mrliške spremembe so:

• putrefactio(gnitje)
• maceratio(zmehčanje trupla)
• mumificatio(izsušeno balzamirano truplo)
• tvorba mrliškega voska(saponificatio)
• trohnenje

132. Pri katerem vnetju je povečanje izločane sluzi?
• katabolnem vnetju

133. Kateri žarki prodirajo v globino?
• ionizirajoči
134. Ishemična nekroza nastane pri:
• kolikvacijski nekrozi

135. Faze akutnega vnetja:
• vazodilatacija
• eksudacija
• fagocitoza
• razvoj akutnega vnetja

136. Nekroza možganov je:
• kolikvacijska
• kašasta utekočinjena masa
• ishemična reakcija
• abscendentno gnojno vnetje

137. Možganski edem nastane v:
• možganskih prekatih
•možganskih membranah
• možganovini

138. Pri nastanku edema sodeluje:
• zmanjšan koloidni osmotski tlak
• motnja v pretoku limfe
• povečan hidrostatski tlak

139. Granulacijsko tkivo nastane:
• v procesu organizacije
• tvorijo ga fibroblasti
• tvorijo ga vnetne celice

140. Vsebina cist je:
• bistra serozna tekočina
• loj
• roževina
• sluz

141. Med preneoplastične lezije sodijo:
• displazija epitelija
• adenom širokega črevesja
• hiperplazija sečnega mehurja
• hiperplazija endometrija
• kronični atrofični gastritis
• displazija cerviksa maternice
• metaplazija bronhialnega vejevja

142. Sarkomi mezenhimskega porekla so:
• rabdomiosarkom
• hondrosarkom

143. Faktorji, ki pogojujejo trombozo:
• kajenje
• povišan krvni tlak
• ateroskleroza

144. Ohlajevanje trupla je odvisno od:
• ustrezne temperature
• telesne teže, ali je golo ali oblečeno, ali je v vodi

145. Mrliška okorelost nastane čez:
• 2-4 ure po smrti

146. Kronično vnetje spremljajo:
• makrofagi
• limfociti
• plazmatke

147. Za kronična vnetja je značilno:
• makrofagi(ali monociti = nekrotični granulociti)
• limfociti, plazmatke – celice krvnega vnetja
–    poliferacuja fibroblastov, endotelnih celic
–    ni odziva mikrocirkulacije, eksudacije, kardinalnih lokalnih kliničnih znakov
–    ni nevtrofilcev, ker so ti domimantne celice akutnega vnetja

148. Gnojnemu vnetju drugače še lahko rečemo:
• purolentno, supurativno

149. Za kataralno vnetje je značilno:

• povečana tvorba sluzi
• respiratorna sluznica
• da je exudativno

150. Altaracijsko vnetje je:
• psevdomembranozno
• ulcerozno
• nekrozno

151. Eksudacijsko vnetje je:
• serozno
• gnojno
• fibrozno
• kataralno
• hemoragično

152. V gnojnem vnetju se nahajajo:
• piogene bakterije
• nekrotični vitalni granulociti

153. Infrardeči žarki imajo:
• toploten efekt
• površinski efekt, ne ionizirajo

154. Ionizirajoči žarki:
• povzročajo raka
• povzročajo genetske spremembe(anomalije)
• so mutageni
• so onkogeni
• povzročajo okvare celic

155. Adenom je:
• benigni

156. Planocelularni karcinom zajame:
• kožo
• ustno votlino
• požiralnik
• bronhije
• maternični vrat

157. Značilnosti slabo diferenciranih tumorjev(maligni tumorji)
• metastaziranje
• hitra rast
• infiltrativna rast
• invazivna rast
• pogosteje in slabo diferncirani
• večja občutljivost za RT in KT
• komajda podobni normalnim tkivom

158. Labilne celice so:
• celice limfatičnih organov

159. Nevrogeni šok(zakaj nastane)?
• normalna količina krvi in povečana prostornina cirkulatornega sistema
• poškodbe hrbtenjače
• zavrtosti vazomotornega centra v možganih med anastezijo

160. Nabiranje vode v celici je:
• hidroptična degeneracija
• hidroptična vakuola

161. Postnatalno se razvije:
• atrofija
• hipoplazija

162. Značilnosti citoloških preparatov:
• ekonomičnost
• hitra izdelava preparatov in diagnoza
• manjša učinkovitost od histološkega
• atravmatski odvzem vzorca

163. Bioptična fiksacija preparatov:
• zavre avtolitične procese
• koagulira celične beljakovine

164. Kopičenje beljakovin v brazgotini:
• hialinoza
165. Bolezni ki so posledica staranja so:
• siva mrena
• osteoporoza
• povečana prostata
• motnje sluha

166. Značilnosti koagulacijske nekroze:
• denaturacija celičnih beljakovin
• sivobelkasta/sivorumenkasta obarvabost
• ishemična nekroza miokarda, ledvic, vranice

167. Vezava Ag na IgE nastane:
• po čebeljem piku(anafilaktični šok)

168. Poškodbo srca povzroča(dražilni učinek na srce):

• nizkofrekvenčni tok

169. Značilnosti koaglutinacijskega belega tromba:
• tvorba fibrina
• koagulacija
• lepljenje ob žilno steno
• separacija trombocitov

170. Biopsija je:
• odščip
• ekscizija
• resekcija

171. Bezgavko odstranimo z:
• ekscizijo

172. Eksfoliativna biopsija je:
• odvzem in pregled odluščenih celic v izločkih in bris

173. Hialinoza je kopičenje beljakovin v:
• epiteliju tubulov ledvic(glumeruli)

174. Ishemična nekroza možganov nastane pri:
• koagulacijski nekrozi
• steatonekrozi
• fibrinoidni nekrozi


175. Aktivna hiperemija nastopi:

• akutno

176. Infarkt možganov je:
• kolikvacijska nekroza

177. Haemathocolpos – krvavitev v vagino

178. Kaj vsebuje transudat?
• je tekočina, ki nastane zaradi hemodinamskih motenj in ne zaradi vnetja, vsebuje manj beljakovin kot eksudat, vsebuje še vnetne celice in encime.

179. Kje se najpogosteje formira skvamozni karcinom?
• koža
• ustna votlina
• požiralnik
• bronhiji
• maternični vrat
• je večskladni ploščati epitelij/skvamozni epitelij

180. Kaj sestavlja parenhim tumorja?

• neoplastične celice

181. Najpogostejša lokacija displazije?

• maternični vrat
• žolčnik
• ustna votlina

182. Zakaj nastanejo prirojene anomalije?
• prirojene/kongenitalne anomalije, ki niso vedno genetsko pogojene nastanejo zaradi
– kromosomskih anomalij(št.struktura, oblika kromosoma)
– mutacij posameznih genov velike izrazitosti(ekspresivnost)
– interekcije dejavnikov zunanjega okolja z dejavniki poligenske dednosti

183. Letalna/subletalna okvara celice?
LETALNA(akutna) okvara celice
-okvara vitalnih celičnih struktur(mitohondrij, citoplazemska membrana)
-sestavljena reakcija- napreduje
-praviloma ireverzibilni proces, ki se konča s smrtjo celice.


SUBLETALNA
(kronična) okvara celice
-okvara manj pomembnih celičnih struktur(E.R., lizosomi)
-življenje celic običajno ni ogroženo
-enostavna reakcija- ne napreduje
-reverzibilni proces
-hipofunkcija/disfunkcija
-vključuje različne degeneracije

184. Pasivna eksudacija(pri akutnem vnetju)

•  hidrostatski tlak v kapilarah vnetišča +  permeabilnost kapilar  filtracija tekočine z beljakovinami(albumini, fibrogen) iz kapilar v ekstracelularni prostor. To je vnetni EDEM.
Pomen je redčenje ali nevtralizacija loksinov; zamejitev vnetnega procesa(fibrin)

185. Prehodnocelični/tranziciocelularni karcinom?
• nastane iz prehodnega epitela sečil.

186. Oksiformna kapaciteta krvi!
• Oksiformna kapaciteta krvi poleg okluzije(začepljenja) pogojuje razvoj infarkta pri anemijah in pri cianozi.

187. Bolezni preobčutljivosti so:
• TIP I MEHANIZEM: vezava antigena(alergena) z IgE(reaginom)
1.    Lokalizirana reakcija: ak.dermatitis = ekcem kože, seneni nahod, bronhialna astma
2.    Sistemska reakcija: anafilaktični šok(po injekciji penicilina, čebelji pik)
• TIP II MEHANIZEM: vezava protiteles IgG, IgM na antigene celic. To so:
transfuzijska reakcija, erythroblastosis fetalis
• TIP III MEHANIZEM: tvorba kompleksa v antigen(Ag)- protitelo(Ab)
1.    Lokalna okvara: Arthusova bolezen
2.    Sistemska reakcija: serumska bolezen pri injiciranju tujega seruma(npr.konjskega antitetaničnega seruma)
• TIP IV MEHANIZEM: aktivacija celične imunosti(T- limfocitov)
1.    Sem sodijo:-imunske reakcije na intracelularne MO
-reakcije zavrnitve presadka
-imunske reakcije proti tumorjem

188. Katere celice sestavljajo granulacijsko tkivo?
• Granulacijsko tkivo:
–    nastane v procesu organizacije
–    ima makroskopsko podobo divjega mesa
–    fibroblasti, kapilare, rezudidualne vnetne celice
Granulacijsko kronično vnetje- GRANULOMI(0,5-2mm)
–    so skupki epiteloidnih celic(modificirani makrofagi)
–    večjederne velikanke
–    periferno pas limfocitov
–    z/brez centralne nekroze
(TBC, lues, lepra, vnetna reakcija proti tujkom)

189. Senilna atrofija:
• ali starostna atrofija spada med patološke vzroke atrofij
• pojavi se: –   znižana aktivnost endokrinih žlez
–    trofične motnje zaradi arterioskleroze
–    staranje celic

190. Z aspiracijsko biopsijo dobimo:
• npr: kostni mozeg
• z tanko iglo odvzem celičnega vzorca
• z debelo iglo odvzem tkivnega vzorca

191. Kakšno vnetje je davica?
• je psevdomembranozno vnetje(spada med alteracijsko oz.destrukcijsko vnetje)

192. Bolezni preobčutljivosti so:

• transfuzijske reakcije
• anafilaktični šok

193. Lokalna atrofija je:
• patološka

194. Katere celice sodelujejo pri regeneraciji:
• labilne celice

195. Parietalni trombus je:

• prisoten v srcu

196. Kdaj lahko nastopi somatska mutacija?
• v celici postnatalnega obdobja(somatske mutacije)

197. Pri hipoksiji je:
• zvišan parcialni tlak O v celici

198. Kako lahko drugače rečemo aktivni hiperemiji?
• H.arterialis, congestio

199. Parenhim tumorja:
• določa ime tumorja
• določa biološko naravni potencial novotvorbe
• sestavljajo ga neoplastične celice

200. Klinična smrt:
• je prenehanje dihanja in srčne akcije(dokazano z EKG-jem)
• je reverzibilno stanje, če je reanimacija v času 6-10 min po prenehanju delovanja vitalnih funkcij

201. Navidezna smrt:
• zmanjšanje dihanja in srčne akcije pod prag detekcije z navadnimi sredstvi

202. Prava biološka smrt:
• je konec življenja osebnosti(živega organizma)

203. Kaj je značilno za akutno vnetje?
• makrofagi
• nevtrofilci
• nevtrofilni granulociti

204. Usoda infarkta!
• gangrena(hemoragični infarkt črevesja)
• organizacija- cikatrizacija(miokard)
• utekočinjene nekroze(tvorba psevdocitoze – možganski infarkt)

205. Infarkt!
• Beli/anemični infarkt(v miokardu, ledvici, vranici, možganih)
oblika: – trikotna(ledvica, vranica)
– nepravilna (miokard, možgani)
krvavitev v inficirano področje je minimalno
• rdeči/hemoragični infarkt(pljuča, črevesje, dvojni obtok)
v predel ishemije vdre kri iz ohranjenega dela dvojne cirkulacije- barva sveže, s krvjo prepojene nekroze je temno rdeča.

206. Kdaj nastane primarna in kdaj sekundarna dehidracija?

PRIMARNA DEHIDRACIJA nastane zaradi pomanjkanja vode v okolju, motenj požiranja, duševne motnje, koma; ekstremno potenje(zvišana tel.temp., zvišana temp.okolja)
Posledice: žeja, oligurija, psihične motnje in smrt(7-10 dan)
SEKUNDARNA DEHIDRACIJA = pomankanje/izguba Na
Zaradi hude driske, ekstremno bruhanje.
Posledice: zniža se osmotski tlak tekočine v medceličnem prostoru, hemokoncentracija in smrt v hipovolemičnem šoku.

207. Kombinacija primarne in sekundarne dehidracije:
• pomankanje/izguba vode in Na.

208. Kaj je fiksacija bioptičnih vzorcev?
• kemični proces, ki zavre avtolitične procese v celicah, prepreči njihov razpad oz.ohrani njihovo naravno strukturo in koagulira cel. B – učvrstitev tkiva.

209. Katere so alergične reakcije ki spadajo v I tip?
• anafilaktični šok
• seneni nahod
• bronhialna astma
• akutni dermatitis


210.Endotelne ciste:

• jetra, možgani (razširitev limfnih žil)

211. KRG biopsija:
ekzcizijska, amputacijska, kiretaža

212. Endoskopska biopsija:
• bronhoskopija, mediastinoskopija, laparoskopija

213. Cikatrizacija(zabrazgotinjenje):

• pretvorba granulacijskega tkiva v brazgotino(cicatrix)
• proces postopnega izginevanja elementov granulacijskega tkiva in tvorbe kolagenskih vlaken (iz fibroblastov).

214. Hipovolemični šok!
• HIPOVOLEMIJA je zmanjšana prostornina krvi v obtočilih
• nastane po hudih krvavitvah, znatni izgubi telesne tekočine(izjemno bruhanje, hude driske, opekline)
• patogeneza hipovolemije padec krvnega pritiska zmanjšan priliv venske krvi v D srce  zmanjšan minutni volumen krvi(količina krvi, ki jo srce iztisne v 1 min v krvni obtok)  neustrezna perfuracija tkiv  hipoksija tkiv  šok

215. Rabdomiosarkom!
maligni tumor prečno-progaste mišice (skeletne muskulature)

216. Zavrnitvene reakcije vzbujata!
• xsenotransplantant(presadek dajalca druge vrste)
• alotransplantant (presadek genetsko različnega dajalca iste vrste)

217. Melena!
• krvavitev iz anusa, krv.iz zg. dela prebavil
• krvavitev izvira iz kateregakoli segmenta prebavnega trakta
• v ožjem pomenu se izraz melena nanaša le na analno izločanje smolasto- črne kavni usedlini podobne vsebine, ki nastane zaradi reakcij med krvjo in želodčnimi sokovi
218. Kolikvacijska nekroza:
• Steatonekroza maščevja
• fibrinoidna nekroza
• kazeonska (sirasta)- priTBC, podtip koagulacijske nekroze, zrničasta sivo-rumenkasta
• encimski razkroj
• kašasta/utekočinjena belkasta masa
• ishemična nekroza(infarkt) možgan, abscendentna gnojna vnetja(psevdocista)

219. Kazeozna nekroza:
• pri TBC
• podtip koagulacijske nekroze
• zrničasta sivorumena masa

220. Spremembe strukture nekrotične celice:
• spremembe jedra: – piknoza(jedro se zgosti v kapljo)
– kenoreksa(se razcepi na več delov)
– karioliza(se raztrosi in izgine)
• sprememba citoplazme – eozinofilija (povišana afiniteta za barvilo eozin)

221. Kopičenje kapljic hialina:
• v starih brazgotinah
• hialinoza

222. Kaj povzroči da se norm.organ pomanjša?

• hipoplazija

223. Kako se imenuje gnojno vnetje tel.votlin in trebušnih organov?
• empiem

224. Benigni tumor!
• raste ekspanzivno
• povezan je z vezivno ovojnico
• počasna rast
• dobro diferenciran
• ne metastazira

225. Reakcija med antigenom in reaginom spada:
• v tip I

226. Napredujoči šok je:
• pogojno reverzibilna reakcija

227. Mrliške lise se pojavijo:
• na spodnji strani trupa
• so sivo-modre ali sivo-vijolične
• nastanejo po prekinitvi delovanja srca in krvnega obtoka

228.Celice se lahko regenerirajo, če imajo:
• ohranjeno stromo
• so zmožne delitve

229. Ishemijo lahko povzroči v postnatalnem obdobju:
• hipoksija
• nezadostna oskrba tkiv s krvjo, hranili
• nezadostna odstranitev škodljivih metabolitov

230. Kaj vpliva na spremembo celice?
• naravna invazivnost, trajanje delovanja fizioloških patogenih vplivov
• posebnosti celic samih(genetsko dol.odpornost/občutljivost, ne-ustrezna oskrba celic s kisikom, hranili, vitamini, minerali, predhodno stanje celic)
231. Maceracija:
• razpadanje trupla brez sodelovanja saprofitnih bakterij
• umazano rjavo rdeča obarvanost
• truplo ploda, ki je odmrl v maternici, 12-24 ur po intrauterini smrti

232. Hiperplazija!
• povečanje tkiva/organov zaradi zvišanja števila celic

233. Septikopiemija!
• metastatsko širjenje gnojnega vnetja

234. Netumorske reakcije:
• prilagoditev(adaptacija) celice
• poškodba(degeneracija) celice
• smrt(nekroza) celice

235. Kaj sestavlja stromo pri tumorjih?
• norm.vezivo, žile, različna vlakna
• predstavlja ogrodje parenhima/neoplastične celice
• oskrbuje parenhim s krvjo

236. Načini odvzema tkivnega vzorca!
• KIRURŠKA PREISKAVA
-incizijska biopsija
-ekscizijska biopsija
-resekcija/amputacija
-aspiracijska biopsija z debelo iglo
-kiretaža
• ENDOSKOPSKA ODŠČIP
-gastroskopija
-rektoskopija
-bronhoskopija
-cistoskopija
-laparoskopija
-mediastinoskopija
•PREISKAVA

237. Načini odvzema cistološke biopsije:
• eksofoliativna biopsija- odluščene celice v izločkih, bris
• aspiracijska biopsija s tanko iglo


239. Vrste embolij po agregatnem stanju!

• trombembolija- trda
• maščobna embolija- tekoča
• zračna embolija- plinasta

240. Kaj povzroča deficit balastnih snovi?
• deficit balastnih snovi(vlaknin) povzroča RAK-a ŠIROKEGA ČREVESJA

241. Kateri žarki delujejo površinsko in kateri globinsko?

• INFRARDEČI Ž.: površinski toplotni efekt, ne ionizirajo
• UV Ž.: globinski toplotni efekt, ne ionizirajo

242. Katera je 2 stopnja opekline?
• druga stopnja opekline je eksudacija(C.BULLOSA)
VAZODILATACIJA(C.ERYTHEMATOSA)                     1.st
EKSUDACIJA(C.BULLOSA)                                             2.st

NEKROZA(C.ESCHORIOTICA)                                        3.st

ZAOGLENITEV(C.CARBONIFICATIO)                           4.st.


243. Kdaj najpogosteje nastane plazmocitom?

• Plazmocitom(rak kostnega mozga) je bolezen, ki je pogostejša v starosti

244. Poškodbe jedra(spremembe pri nekrozi):
• piknoza
• karioreksa
• karioliza

245. Kriostatski preparat:
• zmrznjeno tkivo
• kriostatske rezine(za identifikacijo tumorjev), maligni , benigni

246. Kako odstranimo materino znamenje?
• z ekzcizijo

247. Ohlajanje trupla pri 20 stopinjah?

• je 1 stopinja na uro

248. Obnova pri obsežni nekrozi:
• reparacija

249. Najbolj preprosta obnova:

• regeneracija

250. Načini kako uhaja kri iz cirkulacije!
• per rhexin
• per diabrosis
• per diapedesin

251. Splošni edem = srčno popuščanje

252. Bolezni slabše imunosti!
• PRIROJENA: Di Gorgijev sindrom, Brutonov sindrom
• PRIDOBLJENA: zaradi:  hude podranjenosti, hude infekcije, Hodkinove bolezni, infekcije s HIV, sladkorne bolezni

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja