Varnost pacienta pri depo terapiji

Depo terapijo uporabljamo pri pacientih, ki trpijo za psihotičnimi motnjami. Zdravilo in dozo predpisuje zdravnik individualno pacientu. Depo oblike nevroleptikov sintetizirajo kemiki tako, da neko protipsihotično substanco spremenijo v spojino, ki po injiciranju le polagoma sprošča aktivno snov. Na ta način je ena sama injekcija nekakšno skladišče ali depo, ki zadošča bolniku nekaj dni ali nekaj tednov. Verjetno ima ta način zdravljenja v psihiatriji veliko bodočnost. Že po sedanjih izkušnjah z redkimi tovrstnimi preparati je vtis zelo ugoden in že si želimo večjo izbiro depo nevroleptikov, ki bi jih lahko aplicirali v še daljših časovnih presledkih, npr. enkrat letno.

Ob nepravilni aplikaciji lahko pacientu povzročimo veliko škode (povzročimo lahko življenje ogrožajoča stanja ali pa zdravilo ne učinkuje).

 

  1.             REŠEVANJE PROBLEMA

Cilj zdravstvene nege je zagotoviti pravilno in varno aplikacijo zdravila, da slednje lahko doseže maksimalni efekt.

PRAKTIČNI VIDIKI APLIKACIJE DEPO TERAPIJE Preberi več o Varnost pacienta pri depo terapiji