Varnost pacienta pri depo terapiji

Depo terapijo uporabljamo pri pacientih, ki trpijo za psihotičnimi motnjami. Zdravilo in dozo predpisuje zdravnik individualno pacientu. Depo oblike nevroleptikov sintetizirajo kemiki tako, da neko protipsihotično substanco spremenijo v spojino, ki po injiciranju le polagoma sprošča aktivno snov. Na ta način je ena sama injekcija nekakšno skladišče ali depo, ki zadošča bolniku nekaj dni ali nekaj tednov. Verjetno ima ta način zdravljenja v psihiatriji veliko bodočnost. Že po sedanjih izkušnjah z redkimi tovrstnimi preparati je vtis zelo ugoden in že si želimo večjo izbiro depo nevroleptikov, ki bi jih lahko aplicirali v še daljših časovnih presledkih, npr. enkrat letno.

Ob nepravilni aplikaciji lahko pacientu povzročimo veliko škode (povzročimo lahko življenje ogrožajoča stanja ali pa zdravilo ne učinkuje).

 

  1.             REŠEVANJE PROBLEMA

Cilj zdravstvene nege je zagotoviti pravilno in varno aplikacijo zdravila, da slednje lahko doseže maksimalni efekt.

PRAKTIČNI VIDIKI APLIKACIJE DEPO TERAPIJE

Antipsihotik s podaljšanim delovanjem v depo obliki predpiše bolniku zdravnik v času hospitalnega zdravljenja. Pred uvedbo zdravila se zdravnik pogovori z bolnikom in njegovimi svojci o :

-Namenu zdravljenja z depo terapijo

-Delovanju predpisanega zdravila

-Morebitnih stranskih učinkih

-Načinu aplikacije

-Nadaljevanju zdravljenja po odpustu.

 

DOKUMENTIRANJE

Zdravnik na temperaturni list napiše zdravilo s podaljšanim delovanjem :

-Ime zdravila

-Odmerek zdravila

-Časovni interval na koliko časa naj bolnik prejema zdravilo

-Način aplikacije.

 

IZVEDBA MEDICINSKEGA – TEHNIČNEGA POSEGA

Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik (v nadaljevanju : medicinska sestra/zdravstvenik) parenteralno aplicira bolniku predpisano zdravilo. Pri tem upošteva:

– Pripravo prostora : Zagotovi zasebnost v času trajanja posega, tako da namesti zaščitno zaveso ali obvesti sodelavce, da ne vstopajo v prostor.

– Pripravo bolnika : Bolniku razloži postopek aplikacije. Bolnik se namesti v ležeči položaj.

– Pripravo zdravila po pravilu 10 P.

– Higieno rok po standardu.

– Izvedbo intramuskularne aplikacije zdravila po standardu oziroma po navodilu proizvajalca.

– Shranjevanje ampuliranega zdravila po navodilih proizvajalca ( v hladilniku ).

– Dokumentiranje izvedenega posega : Medicinska sestra/zdravstvenik na temperaturni list s kljukico označi izvedeno intervencijo. V namenski koledar ali rokovnik vpiše datum predvidene naslednje injekcije.

– Aktivnosti zdravstvene nege po aplikaciji zdravila.

– Opazovanje bolnika, zaradi pojava morebitnih stranskih učinkov.

– Pogovor z bolnikom o njegovem počutju (nemir, povečan apetit, odvajanje…)

– Poučitev bolnika o dejavnikih, ki vplivajo na razvoj metabolnega sindroma – pomenu zdravih prehranskih navad ter  pomenu telesne aktivnosti.

– Prenos informacij ostalim članom tima.

 

ODPUST BOLNIKA Z DEPO TERAPIJO IZ HOSPITALNE OBRAVNAVE

Ob odpustu bolnika medicinska sestra/zdravstvenik izpolni namenski obrazec, kjer je vpisano :

– ime zdravila,

– odmerek zdravila,

– časovni interval, na koliko časa bolnik prejema zdravilo,

– datum naslednje injekcije,

Obrazec odda medicinski sestri/zdravstveniku v urgentni/sprejemni ambulanti, ki nadalje vodi prejemanje depo terapije v ambulantni obravnavi.

 

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA V AMBULANTNI OBRAVNAVI

Kontrolni pregled : datum kontrolnega pregleda določi lečeči zdravnik kadar je lečeči zdravnik odsoten, opravi pregled nadomestni ali urgentni zdravnik. Pregled poteka v prostorih dispanzerja, bolnik se javi v zdravstveni administraciji in odda KZZ bolnik opravi pogovor pri zdravniku zdravnik v zvezi z depo terapijo; pregleda kartonček za depo terapijo in vpiše morebitne spremembe ( odmerek, interval ). Kadar se bolnik, ki prejema depo terapijo javi na pregled izven določenega datuma, opravi pregled urgentni zdravnik. Po pogovoru z zdravnikom v dispanzerju je bolnik napoten v urgentno / sprejemno ambulanto, kjer prejme depo terapijo.

 

APLIKACIJA DEPO TERAPIJE V URGENTNI AMBULANTI

Pred izvedbo medicinsko tehnične intervencije medicinska sestra/zdravstvenik vnese KZZ bolnika in evidentira storitev prevzame bolnikov kartonček za depo terapijo pripravi bolnikovo kartoteko z evidenco o prejemu depo terapije preveri ali so podatki na kartončku in v kartoteki enaki uskladi dokumentacijo, če je prišlo do sprememb (sprememba odmerka, časovnega intervala) pri prvem obisku bolnika po odpustu uvede kartoteko za depo terapijo zagotovi ustrezne pogoje za parenteralno (i.m.) aplikacijo zdravila s poudarkom na zasebnosti in individualnega pristopa. Medicinska sestra vodi koledar predvidenih obiskov bolnikov, ki prejemajo depo terapijo. Ob izostankih predvidenih obiskov bolnikov ali ob izpadih obvesti lečečega zdravnika psihiatra. Vodi evidenco porabe zdravila za posameznega bolnika. (Špilak et al.2008)

[wp_ad_camp_1]

 

  1. KRITIČNO MNENJE

Menim, da je pravilna in varna aplikacija depo terapije izrednega pomena, saj ob nepravilnostih lahko povzročimo veliko škode. Ob upoštevanju zgoraj naštetega medicinska sestra lahko vestno opravlja svoje delo z minimalistično možnostjo povzočanja škode pacientu. Vsaka medicinska sestra, je dolžna zgotavljati varnost vsem pacientom.

  1. LITERATURA:
  • Krka, zloženka-Depo terapija bl

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja