Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja

  1. Razvoj javnega zdravja : obdobje sanitarnega javnega zdravja (1840 – 1900)
  • P. Frank (1786):Medizinische Polizei: “Varovanje zdravja pomeni dolžnost države, ki mora urediti življenje tako, da to ne bi škodilo zdravju prebivalstva.”
  • Guerin (1848):“Socialna medicina se mora ukvarjati s problemi odnosa medicine in države (socialna fiziologija, socialna patologija, socialna higiena in socialna terapija).”
  • Virchow (1848):“Medicina je socialna znanost in politika ni nič drugega kot medicina velikih razsežnosti.”
  • Grotjahn:“Socialna medicina obstaja kot deskriptivna in normativna znanost o pogojih in ukrepih za posploševanje higienske kulture.”
  • Konkretni mejniki – Velika Britanija (1856):

Preberi več o Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja