Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja

 1. Razvoj javnega zdravja : obdobje sanitarnega javnega zdravja (1840 – 1900)
 • P. Frank (1786):Medizinische Polizei: “Varovanje zdravja pomeni dolžnost države, ki mora urediti življenje tako, da to ne bi škodilo zdravju prebivalstva.”
 • Guerin (1848):“Socialna medicina se mora ukvarjati s problemi odnosa medicine in države (socialna fiziologija, socialna patologija, socialna higiena in socialna terapija).”
 • Virchow (1848):“Medicina je socialna znanost in politika ni nič drugega kot medicina velikih razsežnosti.”
 • Grotjahn:“Socialna medicina obstaja kot deskriptivna in normativna znanost o pogojih in ukrepih za posploševanje higienske kulture.”
 • Konkretni mejniki – Velika Britanija (1856):

Preberi več o Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja

Javno zdravje – epidemiologija

Epidemiologija je samostojna znanstvena veja medicine, ki preučuje pogostnost in razporeditev zdravstvenih problemov pri človeški populaciji v določenem času in prostoru, ter določa vlogo dejavnikov, ki na te probleme vplivajo.

 

Epidemiologija v razmišljanju o boleznih – kam spada?

 • Ravni preučevanja bolezni:
  • submolekularna ali molekularna raven (celična biologija, biokemija, imunologija),
  • raven tkiv ali organov (anatomija, histologija, patologija),
  • raven individualnih bolnikov (klinična medicina),
  • raven populacij (epidemiologija, itd …).

Preberi več o Javno zdravje – epidemiologija