Metode dela v patologiji

Patologija je veda o boleznih ( pathos = trpljenje, logos = veda ). Preučuje spremembe v zgradbi in delovanju celic, ki so osnova za nastanek bolezni.

Za preučevanje sprememb uporabljamo različne metode dela:

1. obdukcija

2. histološki pregled

3. citološki pregled

4. nove metode dela

OBDUKCIJA
• obdukcija ( avtopsija, raztelešenje ) umrlega z natančnim makroskopskim opisom sprememb na tkivih in organih. O obdukciji napišemo zapisnik.

Preberi več o Metode dela v patologiji