Test B in D za okulistiko 2015

 1. Ostrino vida izrazimo v decimalkah, tako, da npr. ostrina vida 0,5 pomeni 50% normalnega vida. Kako izražamo normalni vid?
  1. Ostrina vida je 1.0
  2. Ostrina vida je 100%
  3. Ostrina vida je 0.1

 

 1. Žilnica je plast, ki je med:
  1. Beločnico in mrežnico
  2. Mrežnico in roženico
  3. Roženico in mrežnico

Preberi več o Test B in D za okulistiko 2015