Vprašanja in odgovori za anatomijo 2013 vaja

SPLOŠNA ANATOMIJA

1. Anatomski položaj je položaj, v katerem telo: STOJI, IMA OBRAZ IN DLANI OBRNJENI NAVZPRED

2. Glede na anatomski položaj uporabljamo pri opisovanju: TRI OSNOVNE ORIENTACIJSKE RAVNINE,

STA DVE VZDOLŽNI IN ENA PREČNA

3. Glede na anatomski položaj uporabljamo tri osnovne orientacijske ravnine: ENA JE PREČNA IN DVE

STA VZDOLŽNI, ENA JE FRONTALNA, DRUGA SAGITALNA, TRETJA PA JE PREČNA.

Preberi več o Vprašanja in odgovori za anatomijo 2013 vaja

Esejska vprašanja za anatomijo 2009

anatomija-zdravstvo1. Opišite kosti obraznega dela lobanje

2. Opišite celične sestavne dele

3. Opišite anatomski položaj in anatomske ravnine

4. Opišite topografske dele debelega črevesa ter topografsko razloži zavoje

5. Opišite topografski položaj želodca

6. Opišite topografski položaj desne ledvice

7. Opišite topografski položaj leve ledvice

8. Opišite topografski položaj jeter

Preberi več o Esejska vprašanja za anatomijo 2009